تعداد بازدید: 3009

توصیه به دیگران 43

يکشنبه 31 مرداد 1389-18:8

يکشنبه مجازي

ابراهيمي:بنده به همه دوستان و مديران سايت هاي اينترنتي استان ارادت دارم-ظرفيت رسانه هاي مجازي را بيشتر از رسانه هاي مکتوب مي دانم-قضيه تاسيس خانه رسانه هاي مجازي استان را پي گيري کنيد-کوتاهي ارشاد و خانه مطبوعات استان را در دعوت نکردن سايت هاي اينترنتي مي پذيرم-(گزارش مازندنومه از نشست مديران پايگاه هاي اينترنتي مازندران با هادي ابراهيمي،معاون سياسي وامنيتي استاندار مازندران)


مازندنومه:از فرداي مراسم روز خبرنگار و دعوت نشدن مديران وخبرنگاران سايت هاي اينترنتي استان به اين مراسم،تصميم گرفتيم ديداري با معاون سياسي وامنيتي استاندار مازندران داشته باشيم و مشکلات پيش روي اين پايگاه هاي مجازي را کنار يکديگر مرور کنيم.

انتخاب هادي ابراهيمي براي اين نشست به چند دليل بود،اول اين که او سال ها نمايندگي چند روزنامه کشوري از جمله روزنامه سياست روز را در استان داشت ،دوم اينکه نشريه محلي صبح مازندران را اداره مي کند،دليل سوم سابقه 12 ساله ابراهيمي در صدا وسيما،به ويژه فعاليت هايش در راديو و معاونت اطلاعات واخبار شبکه طبرستان بود و بالاخره دليل چهارم ارتباط دوستانه اش با رسانه ها در سمت مديرکلي ارشاد استان بود و اکنون در پست معاونت سياسي وامنيتي استاندار.

مدير پايگاه مازندنومه پي گير برگزاري اين نشست بود.بالاخره عصر آخرين روز از مردادماه،مديران تعدادي از سايت هاي فعال استان در دفتر کار ابراهيمي گردهم آمدند.

مديران 9 سايت صنايع نيوز،شمال نيوز،شبکه نيوز،آمل نيوز،شمال امروز،عصر شمال،مازنيوز،تي تي نيوز ومازندنومه عصر يک شنبه ميهمان معاون استاندار مازندران بودند.

جلسه با صحبت هاي علي صادقي-مديرسايت مازندنومه- آغاز شد:"حرف امروز ما حرف به ديده نيامدن و بي احترامي هاست.ما دغدغه پول و کارت هديه و بن نداريم،مشکل ما تعريف نشدن جايگاه ماست."

مدير پايگاه مازندنومه ادامه داد:"دنياي امروز تغيير کرده،ممکن است آدم ها و مکان ها،همان آدم ها ومکان هاي سابق باشند،اما زبان شان مثل ديروز نيست.اگر شکسپير امروز بود بايد زبان انگليسي مي آموخت و اگر حافظ در دوره ما مي زيست،بايد زبان فارسي اش راتقويت مي کرد."

وي استدلال کرد:"زبان رسانه هم امروز دگرگون شده،سبک هاي ژورناليسم تغيير يافته و بر اساس ذائقه مخاطب و پيشرفت در فن آوري، رسانه هاي مجازي وارد عرصه شده اند."

"در ادامه ورود جوانان وعلاقه مندان دنياي مجازي،مازندراني ها نيز وارد عرصه روزنامه نگاري سايبر شدند و مشتري هم پيدا کردند،اما سنتي ها هيچ وقت پذيراي الکترونيکي ها نبودند."

مدير سايت مازندنومه با گفتن اين جمله، از اهتمام ابراهيمي در حفظ و ارتقاي رسانه ها به ويژه رسانه هاي مجازي قدرداني کرد و گفت:"زماني که شما در ارشاد استان بوديد،ما به چشم آمديم،احترام ديديم،دعوت شديم و ورود شما به استانداري،اين نگاه را به استانداري تسري داد،اما اکنون اداره کل فرهنگ و ارشاد استان به سياق گذشته برگشته و خيلي با سايت هاي اينترنتي ميانه خوشي ندارد؛نمونه آن هم مراسم روز خبرنگار است که همه بودند،از جمله صدا وسيما که ارتباط ارگانيکي با ارشاد ندارد اما ما مجازي ها نبوديم."

مدير پايگاه مازندنومه در پايان صحبت هايش تصريح کرد:"طرح تاسيس خانه هاي رسانه هاي مجازي مازندران جدي است که همکاري مسئولان استان از جمله استانداري مازندران را مي طلبد."

 عباس رمداني-مدير پايگاه اينترنتي شمال نيوز-اما صحبت هايش را اين گونه آغاز کرد:"رسانه هاي مجازي استان بسيار فعال تر از رسانه هاي مکتوب وکاغذي اند،اما حمايت ها از رسانه هاي الکترونيکي کم تر است."

رمداني افزود:"هر چه حمايت دستگاه ها و متوليان از پايگاه هاي اينترنتي استاني بالاتر باشد،سطح و لول مازندران در ميان استان هاي ديگر بالاتر مي رود."

وي گفت:"بحث تشکيل خانه رسانه هاي مجازي را بايد جدي تر بگيريم و مسايل حقوقي و قانوني مربوط به آن را رفع کنيم."

نوبت که به محمدي-مدير عصرشمال-رسيد،ترجيح داد از استقبال سايتش در تشکيل خانه رسانه هاي مجازي بگويد تا بلکه جريان  اطلاع رساني در مازندران بهتر و کامل تر صورت پذيرد.

 محمد قلي نژاد-مديرسايت شمال امروز-صحبت هايش را از پايان امپراتوري نشريات کاغذي و جايگزيني رسانه هاي مجازي به جاي آن ها شروع کرد وگفت:"ماموريت استانداري بايد اين باشد که از پايگاه هاي خبري استان حمايت کند و به آن ها کمک کند تا ساماندهي شوند."

وي با اشاره به اين نکته که حمايت از سايت ها در نهايت به نفع استان تمام مي شود،افزود:"اگر حمايت ها کافي باشد،اخبار و اطلاعات در سريع ترين زمان ممکن به اطلاع افکار عمومي مي رسد."

در ادامه نوبت مدير سايت تي تي نيوز بود تا به مسايل و مشکلات سايت هاي خبري استان اشاره کند.قاسم عزيززاده گرجي ضمن بيان ويژگي هاي مثبت سايت ها ازجمله در دسترس بودن و ارزاني و سرعت در انتقال پيام،گفت:"روزنامه ها، خبرهاي روز قبل سايت ها را انتشار مي دهند که در واقع آن اخبار سوخته تلقي مي شود."

گرجي بحث را به مشکلات مالي گردانندگان سايت هاي استاني کشاند و ضمن بيان اين نکته که ما نه آگهي و رپرتاژ داريم و نه از يارانه برخورداريم،گفت:"اداره کردن سايت در درازمدت هزينه دارد،از جمله هزينه فني،هزينه به روز کردن،حق التحرير خبرنگارها،تايپ و...بنابراين براي استمرار فعاليت اين سايت ها و بهبود اوضاع اقتصادي شان بايد هم چون نشريات کاغذي به آن ها کمک شود."

وي با طرح اين پرسش که"جايگاه پايگاه هاي اينترنتي در استان و نزد مديران استاني کجاست؟"تصريح کرد:در اساس نامه خانه مطبوعات، خبرگزاري ها تعريف شده اند اما ما هنوز تعريف نشده ايم وجايگاه نداريم که به همين دليل قصد داريم خانه رسانه هاي مجازي استان را تشکيل دهيم."

در ادامه نوبت به مدير سايت آمل نيوز رسيد.وي گفت:"يک مدير وقتي نگاه روشني به آي تي دارد،نشان دهنده قدرت مديريت اوست."

ايزدخواه ضمن دفاع از طرح تاسيس خانه رسانه هاي مجازي استان افزود:"ساماندهي رسانه هاي مجازي در نهايت براي کل سيستم و مديريت فايده دارد،چرا که سايت ها هدايت شده و شناسنامه دار مي شوند و در چارچوب ضوابط کارشان را ادامه مي دهند".

نشست مديران سايت هاي اينترنتي مازندران با معاون سياسي وامنيتي استاندار،هنوز به نيمه نرسيده بود.محمدعلي روشن-مدير صنايع نيوز-رشته کلام را در دست گرفت و ضمن انتقاد از خانه مطبوعات و اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران-که در روز خبرنگار هيچ يک از خبرنگارها ومديران سايت هاي اينترنتي را دعوت نکردند،گفت:"هيچ سرمايه اي بالاتر از ادب نيست."

وي استدلال کرد:"در حالي که همه دولتمردان و سياسيون به دنبال وحدت جمعي وحداکثري هستند،مديريت فرهنگي استان در قضيه روز خبرنگار ضعيف عمل و وحدت شکني کرد."

روشن از مديران فرهنگي استان پرسيد:"در روز خبرنگار نزديک به 500 خبرنگار تجليل شدند،اگر ما اين همه خبرنگار فعال در استان داريم پس چرا اوضاع نشريات ما اين گونه است؟!"

وي از معاون سياسي وامنيتي استاندار مازندران درخواست کرد که از مدير کل ارشاد استان بخواهد نگاه بهتري به رسانه هاي مجازي داشته باشد و تلاش کند سر همه را جمع کند و وحدت آفرين باشد."

مدير سايت صنايع نيوز از ابراهيمي تقاضا کرد در فرايند صدور مجوز و قانوني شدن خانه ي رسانه هاي مجازي استان تلاش کند و از مديران استان بخواهد سايت هاي استاني را روزانه رصد کنند.

وي در پايان گفت:"هر چند اداره کردن سايت خبري کار دل است و از روي عشق صورت مي گيرد،سايت هاي اينترنتي در بلند مدت با مشکل مواجه مي شوند و ساز و کار حمايت هاي مالي از آن ها فراهم نشده است و در تعريف بودجه سالانه،اعتباري براي آن ها در نظر گرفته نشده است."

محمودي-مدير سايت شبکه نيوز-دنباله بحث را پي گرفت و ضمن گفتن اين جمله که سايت هاي استان هم پاي کارند،افزود:"تاسيس خانه رسانه هاي مجازي مي تواند بخشي از مشکلات ما را حل کند تا ما از نگاه حمايتي دستگاه ها برخوردار شويم."

بيان دردل ها و طرح مشکلات مديران سايت هاي اينترنتي استان مازندران،تايم نيمي از جلسه ر ا به خود اختصاص داد.ابراهيمي وقتي هم به کمال رستمعلي-دبیر شورای اطلاع رسانی استان مازندران و رییس اداره روابط عمومی واموربین الملل استانداری- داد.

رستمعلي که تاکنون ساکت نشسته بود و گاهي يادداشت برمي داشت،ضمن بيان اين نکته که ديگر به رسانه ها براي شرکت در جلسه استانداري دعوت نامه نمي دهيم و دعوت نامه ها به صورت آنلاين در سايت استانداري در دسترس همه قرار مي گيرد،گفت:"نکته خوبي که در سايت هاي استان وجود دارد،نقدها وتحليل هاي اين پايگاه هاست که منصفانه نوشته مي شود و سايت ها مسايل حاشيه اي ندارند."

وي گفت:دغدغه آقاي ابراهيمي و من حضور شما در مراسم روز خبرنگار بود و هر چند قصور از جانب ما نبود،من از شما عذرخواهي مي کنم."

رستمعلي که شعر هم مي سرايد و اهل ادب و ذوق و اخلاق است،شان سايت هاي استان را بالاتر از برخي حرف ها وحديث ها دانست و گفت":ما شهادت مي دهيم که شما انصافا" براي توسعه استان و جريان آزاد اطلاع رساني تلاش کرديد،بنابراين در جلسه شوراي اطلاع رساني دولت،درباره سايت هاي استان به طور ويژه بحث خواهيم کرد."

 صحبت هاي کوتاه دبیر شورای اطلاع رسانی استان مازندران که تمام شد،حسين عليزاده-مدير سايت مازنيوز-با تاخير وارد جلسه شد،اما ترجيح داد مطلبي نگويد تا هادي ابراهيمي سخنانش را آغاز کند.

ابراهيمي با اين جمله صحبت هايش را شروع کرد:"بنده به همه دوستان و مديران سايت هاي اينترنتي استان ارادت دارم."

معاون استاندار قبل از آغاز هر کلامي از رستمعلي- رییس اداره روابط عمومی و اموربین الملل استانداری-که کنارش نشسته بود خواست در ماه رمضان ضيافت افطاري را ترتيب دهد تا به نوعي از کاربدستان سايت هاي مجازي استان تجليل شود.

وي با بيان اين که تحول در استان منوط به تحول در رسانه هاست و تا رسانه ها نخواهند،تحولي ايجاد نمي شود،افزود:"من ظرفيت رسانه هاي مجازي را بيشتر از رسانه هاي مکتوب مي دانم و روزانه حداقل نيم ساعت مطالب سايت هاي خبري استان را مرور مي کنم."

ابراهيمي افزود:"شما قضيه تاسيس خانه رسانه هاي مجازي استان را پي گيري کنيد و هر جا مشکلي پيش آمد، من حمايت خواهم کرد."

وي به برگزاري مراسم روز خبرنگار در استان اشاره کرد و گفت:"براي اين مراسم فقط 5 ميليون تومان بودجه در نظر گرفته بودند،اما بعد از ورود ما به اين قضيه، بودجه 50 ميليون توماني تعيين شد وهدف ما اين بود که کار آبرومند و در شان خبرنگاران باشد."

ابراهيمي تصريح کرد:"کوتاهي ارشاد و خانه مطبوعات استان را در دعوت نکردن سايت هاي اينترنتي مي پذيرم،بنابراين جلسه مجزايي براي شما برگزار مي کنيم تا از زحمات تان قدرداني شود."

وي از حاضران ومديران سايت هاي اينترنتي استان خواست پيگير تاسيس خانه رسانه هاي مجازي باشند و اعلام آمادگي کرد که به جهت اهميتي که براي اين پايگاه ها قائل است،در جلسه انتخابات و راي گيري حاضر خواهد شد.

وي با اهداي اين هديه معنوي به بيان برخي مسايل کلان استان پرداخت و گفت:"حق مازندران در مسايل مربوط به توسعه ادا نشده است."

ابراهيمي افزود:"ما مظلوميت تمام عياري را در مازندران شاهديم،با وجود آن که در بخش هاي گردشگري وکشاورزي ظرفيت هاي زيادي داريم و اين ضعف ريشه در تبعيض دولتمردان وقت دارد."

وي با بيان اين که صبح امروز در فريدون کنار بوده و از ديدن جاده مسير احساس خجالت کرده،افزود:"پلي را در بابل احداث کردند که جمع زيادي از شهروندان را خوشحال کرده است،بنابراين بايد براي خوشحالي دل اين مردم خوب کار کرد."

ابراهيمي با بيان اين که تنگناها و نارسايي ها در استان زياد است و شهروند مازندراني اگر بخواهد اوقات فراغتش را در جايي سپري کند،مکان مناسبي پيدا نمي کند،تصريح کرد:"وقتي من امسال اعلام کردم متولي طرح دريا استانداري مازندران است،بعضي از معاونان استاندار گفتند اين کار ريسک بالايي دارد،اما من به اقتدار در مديريت باورر دارم؛چرا که 10 سال با مرحوم کردان محشور بودم و اقتدار در مديريت را از نزديک لمس کردم."

وي با نقل اين مطلب که پيش پاي شما سرمايه گذاري آمده بود دفتر من که 100ميليون تومان در صنعت مرغداري سرمايه گذاري کرده بود اما مشکلاتي برايش به وجود آمده بود و کارشکني هايي انجام شده بود،اما من قول دادم يک هفته اي موانع پيش رويش را بردارم،ادامه داد:اگر تکه تکه شوم از سرمايه گذار حمايت مي کنم،چون حمايت از سرمايه گذار تقويت نظام است."

معاون سياسي وامنيتي استاندار مازندران به دو روز تعطيلي برخي استان هاي کشور در هفته هاي گذشته اشاره کرد وگفت:"بيشتر استان ها دو روز را تعطيل کردند اما ما اين کار را انجام نداديم؛چرا که باور داريم تعطيلي به نفع استان ما نبود و چاره گرماي بيش از حد، تعطيلي کشور نيست،بلکه راهکار اين است که وزارت نيرو بايد تلاش بيشتري بکند و در اين زمينه تمهيداتي بينديشد."

وي با گفتن اين نکته که بعد از پذيرفتن طرح دريا نزد وجدانش رضايت دارد،افزود:"امسال طرح هاي سالم سازي دريا را افزايش داديم و 150 ميليون تومان هم بودجه براي طرح ها وبرنامه هاي فرهنگي دريا اختصاص داديم."

ابراهيمي ضمن اشاره به اين نکته که بر خلاف سال هاي گذشته،دو هفته پيش حقوق منجيان غريق را از طريق تربيت بدني استان،به حساب آن ها واريز کرديم،تصريح کرد:"ما در سال جاري 30 درصد افزايش ورود مسافر را به استان داشتيم اما تعداد افراد غرق شده از ابتداي امسال تا کنون 92 نفر بوده است،اين در حاليست که سال گذشته ما 121 نفر غرقي داشتيم."

وي ضمن بيان اين قضيه که بيش از 70 درصد غرقي ها بومي نيستند و همه آن ها در خارج از طرح هاي دريا غرق شده اند،گفت:"من قبل از شروع طرح دريا از همه طرح ها بازديد کردم،طوري که برخي از مجريان طرح ها اذعان داشتند که هيچ کدام از معاونان پيشين استاندار اين قدر پيگير نبوده اند،برخي اداره ها و دستگاه هاي استان را هم با تلاش فراوان و به دشواري وارد کار کرديم. "

رييس ستاد تسهيلات سفر استان با گفتن اين مطلب که از سرفصل اعتبارات فرهنگي استان،به نفع برنامه هاي فرهنگي دريا استفاده کرده، به نقل خاطره اي از ساحل بهشهر پرداخت و گفت:در بازديد از طرح سالم سازي دريا در بهشهر روحاني اي را ديدم که با خانواده خود به دريا آمده بود و اين نشان مي دهد که ما کارمان را درست انجام داديم."

وي در ادامه به انتقاد از رسانه ملي پرداخت و ضمن گلايه از مديران اين رسانه تصريح کرد:"من 12 سال در رسانه ملي کار کردم و با تمام پي گيري ها و راي زني هايي که انجام دادم نتوانستم نظر مساعد آقايان را در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دو جلب کنم تا حداقل يک موضوع را به طرح دريا اختصاص بدهند،در حالي که بعضي از موضوعات اين برنامه اولويت ملي ندارد!"

ابراهيمي در بخش ديگري از سخنانش استدلال کرد:"عده اي مي خواهند شان استان ما را کم کنند وکلاس مازندران را پايين بياورند،در حالي که مازندران در عرصه هاي مختلف هميشه پيش قراول بوده و شان ما پادويي و اجراي کارهاي خدماتي نيست."

وي ضمن قدرداني از مازندراني هاي کابينه هم چون رحيم مشايي-رييس دفتر احمدي نژاد- و حسيني-وزير اقتصاد- که چند بار به مازندران سفر کرده اند،از شيخ الاسلام-وزير کار-نيز خواست بيشتر براي استانش وقت بگذارد.

ابراهيمي در ادامه به تمجيد از استاندار مازندران پرداخت و گفت:"استاندار مازندران فردي مجرب وپرتلاش وبه معناي واقعي دوستدار مردم استان است که در قضيه برنج،شخص آقاي طاهايي وارد عرصه شدند و استانداران شمالي را دور هم جمع کردند."

معاون سياسي و امنيتي استاندار مازندران در بخش ديگري از اظهاراتش با بيان اين نکته که برخي مي خواهند به فضاي همدلي و وحدت موجود در استان خدشه وارد کنند،گفت:"رسانه ها به تقويت وحدت در استان کمک کنند و استاندار و معاونانش را وارد مسايل حاشيه اي نکنند."

وي ضمن اعلام اين خبر که جلسه اي را با حضور مديران ملي مازندراني که در تهران هستند،برگزار خواهد کرد،خبر ديگري نيز به حاضران ارايه داد:"به زودي جلسه ي راهبردهاي توسعه استان را با حضور طيف هاي مختلف برگزار مي کنم که در آن جلسه هم موافقان ما حضور دارند وهم منتقدان و مخالفان ما."

ابراهيمي به برگزاري جلسه ديگري به منظور تحول مرکز استان-ساري- نيز اشاره کرد و افزود:"در آن جلسه از همه مخالفان وموافقان دعوت مي کنيم تا به بيان نظرات شان در جهت توسعه وتحول مرکز استان بپردازند."

 

وي با گفتن اين مطلب که هر موضوعي که در استان پيچيده شده باشد و در جايي گير باشد،ما وارد مي شويم،افزود:"هيچ چيز نبايد در استان خلل ايجاد کند و ما با مديران سهل انگار و محافظه کار برخورد مي کنيم؛چرا که مدير بايد مقتدر وشجاع باشد."

معاون سياس وامنيتي استاندار مازندران در ادامه به قضيه حمله هدف مند برخي اشخاص ورسانه ها به رحيم مشايي اشاره کرد وگفت:"فضايي که براي مشايي ايجاد شد منصفانه نيست و اين فضا در اصل براي تخريب احمدي نژاد است."

وي با بيان اين قضيه که طرح هزارصلوات را مشايي در راديو ايجاد کرد و او پايه گذار برنامه هاي امام زماني در راديوست،گفت:ما با دو دسته مواجهيم:اصولگراها و احمدي نژادي ها؛بعضي ها مثل رضايي،قاليباف،لاريجاني وتوکلي اصولگرا هستند که همه اصولگراها، احمدي نژادي نيستند،اما همه احمدي نژادي ها اصولگرا هستند."

وي افزود:"من از نزديک مشايي را مي شناسم،او فردي ولايي و ارزشي و انقلابي وسرمايه ملي است که همچون مرحوم کردان وبزرگاني چون بهشتي و رجايي مظلوم واقع شده است و بايد از وي دفاع کرد."

ابراهيمي ضمن انتقاد از رفتارها واظهارات احمد توکلي گفت:"مواضع آقاي توکلي را رصد کنيد و ببينيد او چه قدر از جريان اصولگرايي در کشور حمايت کرده است؟"

وي استدلال کرد:"اين دولت مظلوم واقع شده وهرکس سنگي برداشته وبه طرفش پرتاب مي کند."

ابراهيمي در پايان جلسه که حدود دو ساعت به طول انجاميد از رسانه ها خواست ضمن کمک رساني در قضيه هدف مند کردن يارانه ها،در هفته دولت عملکرد دستگاه ها واداره ها به خوبي انعکاس دهند ونقدهاي شان منصفانه باشد ودستگاه ها هم دفاع واقع بينانه نسبت به نقدها داشته باشند.

سرفصل اظهارات معاون سياسي وامنيتي استاندار مازندران در ديدار با مديران سايت هاي اينترنتي:

-کوتاهي ارشاد و خانه مطبوعات استان را در دعوت نکردن سايت هاي اينترنتي مي پذيرم،بنابراين جلسه مجزايي براي شما برگزار مي کنيم تا از زحمات تان قدرداني شود.

-وقتي من امسال اعلام کردم متولي طرح دريا استانداري مازندران است،بعضي از معاونان استاندار گفتند اين کار ريسک بالايي دارد،اما من به اقتدار در مديريت باورر دارم؛چرا که 10 سال با مرحوم کردان محشور بودم.

-اگر تکه تکه شوم از سرمايه گذار حمايت مي کنم.

-از ابتداي امسال تا کنون 92 نفر غرقي داشتيم،اين در حاليست که سال گذشته اين آمار 121 نفر بود.

-عده اي مي خواهند شان استان ما را کم کنند وکلاس مازندران را پايين بياورند.

-از شيخ الاسلام-وزير کار-مي خواهيم وقت بيشتر براي استان شان اختصاص دهند.

-استاندار مازندران فردي مجرب وپرتلاش وبه معناي واقعي دوستدار مردم استان است.

-از نزديک مشايي را مي شناسم،او فردي ولايي و ارزشي و انقلابي وسرمايه ملي است.

-جلسه اي را با حضور مديران ملي مازندراني که در تهران هستند،برگزار خواهم کرد.

-مواضع آقاي توکلي را رصد کنيد و ببينيد او چه قدر از جريان اصولگرايي در کشور حمايت کرده است؟


 • جمعه 19 شهريور 1389-0:0

  مازند نومه و كاربدستان آن
  خيلي از اين افطاري و ... ذوق‌زده نشويد، ببينيد حضرت ابراهيمي با اعوان و انصار كدام كانديداي احتمالي رياست جمهوري آينده خوش و بش بيشتري دارد حالا كه نمك‌گير شديد لطفا. . . .(كلاغ بي‌خبر)

  • شنبه 6 شهريور 1389-0:0

   لطفا در نظر سنجی به رحیم مشایی رای بدهید

   • دوشنبه 1 شهريور 1389-0:0

    افطاري چي مي دي آقا هادي؟!مثل نياز آذري قيمه پلو مي دي يا جوجه کباب؟!تکلیف افطاری ما که خبرنگار نیستیم اما هر روز خبر این سایتها رو می خونیم چیه؟کی به ما افطاری میده!

    • دوشنبه 1 شهريور 1389-0:0

     خواستم بپرسم این افطاری فقط به مدیران پایگاه ها است یا شامل حال نویسندگان شهرستانی هم می شود؟؟؟؟

     • دوشنبه 1 شهريور 1389-0:0

      قبول نیست ، منم خبرنگارتون بودم باید میومدم

      • دوشنبه 1 شهريور 1389-0:0

       واقعا براتون متاسفم.کامنت منو نذاشتین چون حرف حساب بود.ما دیگه برامون عادی شده.پس یادتون باشه که شما هم محافظه کارید.به این میگن دموکراسی؟

       • دوشنبه 1 شهريور 1389-0:0

        سوال نماینده محترم از :
        مسئولین برق مازندران : چرا طرح هدفمندی یارانه رئیس جمهور را خدشه دار می کنید و آن را بهانه ای برای تحمیل قیمت نجومی برق مردم نموده اید ؟؟؟!!! بی سوادان مگر نمی دانید در استانهای خشک هوا شرجی و سونا بخار نمی شود و کولرهای آبی آن مناطق کمپروسور ندارند و مصرف برق آن کولرها کم است ؟! بی سوادان مگر نمی دانید الزاما باید در مناطق شمالی و شرجی از کولر گازی دارای کمپروسور که برق زیادی مصرف دارد استفاده کرد آنوقت شمال را جزء مناطق گرم محاسبه نکردید ؟! مردم حق استفاده از یک کولر را هم ندارند ؟! چرا از قبل در تلویزیون اعلام نکردید که می خواهید هزینه برق کولر را 100 برابر کنید ؟! چرا به اصولگرایی و آقای احمدی نژاد خیانت کردید تا مردم را ناراضی کنید ؟!...

        • دوشنبه 1 شهريور 1389-0:0

         the name of God
         Hi
         Dear Mr. Ebrahimi

         While acceptance of devotion and worship in Ramazan

         Mazandaran of Difficulties
         suffers unbalanced games that captured the policy is the province out of their way and keep arose from other provinces has
         Leader in the gathering of 88 people Chalus added under this sea and the forest and plains of poverty is hidden poverty working group time where the Governor has been drawn and what is the output.
         Indeed, if urban management in Mazandaran homogeneous as in foreign countries can use in considering and understanding of sustainable development we can prevent and reverse Mandgyha
         Center of Mazandaran (Sari) The effect of the beautiful city Daranyst and curriculum in each of the directors and Frmandran is undefined, and even in selecting directors and program managers do not seek work in another direction and we use the bench with sustainable development opposed there.
         My two years of research work done to develop the Sari and articles written plea offer it if I look at it overall is whether the path of reconstruction and mobility has been used to Vaya ............
         Managers come from a brave and fearless and having a program to use seat
         Everyone has come to a place we define that the program can serve to provide his defense of cholera in the administrative position to be
         I hope once its program to read may be used in place
         ---ADEL ROUHI (lawyers

         • دوشنبه 1 شهريور 1389-0:0

          با سلام
          متاسفانه با توجه به مشکلات پیش آمده برای اینجانب نتوانستم در این جلسه حضور یابم ، اما از همه دوستان حاضر در این جلسه کمال تشکر را داشته و از مواضع آنها حمایت میکنم .
          سعیدی-مدیریت پایگاه خبری شمال پرس

          • يکشنبه 31 مرداد 1389-0:0

           http://www.sanayenews.com/content/view/23950/1/

           • يکشنبه 31 مرداد 1389-0:0

            بالاخره شما سایتی ها کار خودتان را کردید!خوشم اومد که عقب نشینی نکردید و هدیه هه رو گرفتید!دهقان یادبگیر که چه جوری از حق خبرنگارهات دفاع کنی!

            • يکشنبه 31 مرداد 1389-0:0

             ای ول آقاي معاون!به مديران خودت هم افطاري مدي؟!


             ©2013 APG.ir