تعداد بازدید: 1634

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 8 شهريور 1389-14:2

فرماندار فريدون کنار:نگاه ويژه مي خواهيم

قاسمي گفت:با اینکه 2 سال از ارتقاي فریدون کنار به شهرستان می گذرد از روند پیگیری پروژه ها و مصوبات سفر شهرستان توسط دستگاههای اجرایی استان راضی نیستیم.


فرماندار فریدون کنار: چه کسی پاسخگو است؟

علی قاسمی-فرماندار فریدون کنار- از روند پيشرفت پروژه ها و مصوبات سفر شهرستان توسط دستگاه های اجرایی استان به شدت انتقاد کرد.

وی که در جلسه پیگیری آخرین وضعیت پروژه ها و مصوبات سفر که با حضور مهندس هاشمی- معاون عمرانی استانداری- و تعدادی از مدیران کل دستگاه های اجرایی و مرتبط با مصوبات سفر شهرستان فریدون کنار در سالن اجتماعات فرمانداری این شهر تشکيل شده بود، سخنرانی می کرد، با اشاره به غیبت بعضی از مدیران کل در این جلسه اظهار داشت : با اینکه 2 سال از ارتقاي فریدون کنار به شهرستان می گذرد از روند پیگیری پروژه ها و مصوبات سفر شهرستان توسط دستگاههای اجرایی استان راضی نیستیم.

وي با اشاره به اینکه فریدون کنار به نگاه ویژه مسئولان اجرایی استان نياز دارد،افزود: متاسفانه شاهدیم برخی از دستگاه های اجرایی استان این نگاه را ندارند و از وظیفه سازمانی خود نیز در این شهرستان غافلتند و بعضا پیگیر وضعیت پروژه ها و مصوبات سفردر منطقه نیستند.

 "قاسمی"با بیان اینکه تا فرمانداری مکاتبه ای یا جلسه ای بدین منظور تشکیل ندهد، شاهد تحرک بعضی ازمدیران این دستگاه های اجرایی استان در این شهر نیستیم، تصریح کرد: همه باید در کنار هم با احساس مسئولیت و وجدان کاری و تاکیدات مقام معظم رهبری،برای تکمیل پروژه ها و مصوبات سفر تلاش کنیم .

 ایشان به ضعف پیمان کاران در اجرای پروژه هاي مهم نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه بعضی از پیمان کاران بسیار ضعیف هستند و توان مالی مناسبی ندارند و تا از دستگاه ها بودجه راکاملا تحویل نگیرند نمی توانند از خودشان مایه بگذارد که در نتیجه، موجب می شود یک پروژه با ششصد میلیون تومان اعتباربیش از سه سال زمان ببرد و پس از سه سال هم شاهد پیشرفت فیزیکی فقط 35% آن بیشتر نباشیم!

 "قاسمی " در پایان ازحاضران جلسه و مسئولان مازنی پرسید: حال چه کسی باید در این شرایط پاسخگو باشد.؟©2013 APG.ir