تعداد بازدید: 1756

توصیه به دیگران 1

شنبه 13 شهريور 1389-11:30

دولتمردان بيراهه هزينه نكنند

...شايد براي برخي از افراد اين پرسش ايجاد شود كه چرا در اين ماه عبادت كه مردم مسلمان پاكستان روزه دارهستند،حادثه دلخراش سيل آن ها را بي خانمان كرده است؟(يادداشتي از دکتر سيف الرضا شهابي-بابل)


سيل وحشتناك در كشورمسلمان وهمسايه ما پاكستان كه نظير آن به اين گستردگي و تخريبي و بي خانمان كردن ميليون ها نفر و كشتار هزاران تن كمتر مشاهده شده و موجب تالم هر انساني است، نشان داد هرگاه طبيعت به خشم آيد مسلمان و غير مسلمان و روزه دار و بي روزه و ماه رمضان و غير رمضان نمي شناسد.خشم طبيعت در هر زمان كه روي دهد هرآن چه را در حوزه خود ببيند به نيستي و نابودي مي كشاند.


      شايد براي برخي از افراد اين پرسش ايجاد شود كه چرا در اين ماه عبادت كه مردم مسلمان پاكستان روزه دارهستند چنين حادثه شوم و دلخراش به وقوع پيوست وآن ها را بي خانمان كرد به طوري كه يافتن لقمه ناني براي سير كردن شكم و پيدا نمودن سر پناهي براي استراحت و خوابيدن درماه ضيافت الهي در اولويت نخست زندگي روزمره آن ها تبديل شده است؟

     قطعا" نبود شناخت از طبيعت وخلط مبحث سبب مي شود چنين پرسش هائي در ذهن خطور كند و گاهي اوقات به بي راهه برود و به كفر كشيده شود ،در صورتي كه اگر طبيعت وخشم آن را بر پايه علمي شناسائي شود نبايد اين حوادث را مرتبط با ماوراء طبيعت دانست .

 بااين واقعيت بايد پي ببريم كه طبيعت اسب سركشي است كه اگر انسان با ابزار علم وتكنيك آن را رام نگرداند، هر زمان که به خشم آيد هر چه را ببيند نابود مي گرداند  وظيفه انسان شناخت واقعي از طبيعت و اتخاذ راهكار صحيح براي مقابله با آن است .

      همان گونه كه براي جلوگيري از سرما بايد از لباس كافي استفاده كرد و براي دوري از عوارض گرسنگي از مواد خوراكي تغذيه كرد، در مقابل حوادث و آن چه در زبان عاميانه بلاياي طبيعي اتلاق مي گردد بايد به وسايل لازم مجهزشد، خانه هاي محكم در مقابل زلزله بنا كرد و مسيل سيل ها را شناسائي كرد و مناطق مسكوني را به دور از آن بنا كرد.

     ژاپن ازجمله كشورهائي است كه بر روي كمربند زلزله قرار دارد و گاه به گاهي زلزله اي با درجه ريشتر بالا در آن كشور روي مي دهد. به خاطر آن كه ژاپني ها راهكار مقابله با آن را دريافتند در نتيجه كمترين تلفات را دارند، درصورتي كه اگر مشابه زلزله هاي ژاپن در هر كشور ديگري نظير پاكستان رخ دهد تلفات سنگين بر جاي خواهد گذاشت .

      دولتمردان كشورها به جاي آن در بيراهه هزينه كنند بايد براي مصونيت شهروندان شان از رويدادهاي طبيعي درجاهاي خرج كنند كه طبيعت در زمان خشم نتواند ويرانگري گسترده نمايد و ميليونها انسان را به كام مرگ بكشاند يا بي خانمان نمايد .

     پاكستان از جمله كشورهائي است كه از بدو تاسيس و جداشدن از شبه قاره هند كه يك توطئه انگليسي در جهت اختلاف بين مردم شبه قاره بر اساس اختلافات ديني (مسلمان وهندو)بود بر سر "كشمير "با هندوستان در وضعيت جنگي قرار گرفت و در شصت سال اخير اكثر روساي جمهور پاكستان نظامي بودند و بخش اعظم از بودجه اين كشور فقير صرف هزينه هاي نظامي مي شود. طبيعي است چنين كشوري نمي تواند در مقابل بلاياي طبيعي و خشم طبيعت مقاومت كند و متحمل اين همه خسارت مي شود .    ©2013 APG.ir