تعداد بازدید: 2313

توصیه به دیگران 1

جمعه 26 شهريور 1389-22:17

خاويار پرورشي،روي سفره مازندراني ها قرار مي گيرد

اولين خاويار پرورشي را سال آينده در استان خواهيم داشت-در سالهاي اخير به علت آلودگي رودخانه هاي شمالي بچه ماهي هاي استخواني بصورت نيمه مصنوعي توليد و رها سازي شده اند.


 به گزارش خبرنگار مازندنومه در کلاردشت،مهندس ناصركرمي راد -رئيس گروه بازسازي ذخايرآبزيان خليج فارس ودرياي عمان- دربازديد مديران كل، معاونان و كارشناسان شيلات استان هاي جنوبي ازمركز پرورش آزاد ماهيان شهيد باهنر كلاردشت گفت: يكي ازاهداف بازديد مديران ارشد شيلات استانهاي جنوبي ازمراكز تكثير و پرورش ماهيان درياي خزر، تبادل تجربه شيلاتي و به كارگيري آن درتوسعه شيلات جنوب است،

وي تصريح کرد:سابقه كمي كه درصنعت شيلات جنوب داريم و فعاليت ما در جنوب كشور به كمتر ازيك دهه مي رسد.

  وي گفت: تنگه هرمز و خليج فارس يك شاهراه و كريدور بين المللي است، يك پهنه آبي مشترك با 8 كشور حاشيه خليج فارس ودرياي عمان و چاههاي نفت و اسكله هاي مربوط به آن موجب شده اند تا آلودگي دريايي به وجود آيد و اين به ضرر آبزيان درياهاي جنوبي شده است.

هم چنين مهندس حسن حبيب نژاد مدير كل شيلات مازندران در حاشيه بازديد مديران كل شيلات استان هاي جنوبي از مراكز تكثير و پرورش ماهيان دريايي شمال كشور و آزاد ماهيان كلاردشت گفت :براي توسعه شيلات مازندران دو ظرفيت خوب دريا و پتانسيل آبي هفت ميليارد مكعبي در استان را داريم كه پنج ميليارد آن پتانسيل سطح الارضي و حدود دو ميليارد متر مكعب آن آبهاي زير زميني است كه در دو بخش درياي خزر و آبزي پروري فعاليت دارد كه در 1840 واحد آبزي پروري ، چهار هزار نفر مشغول بكار هستند.

به گزارش خبرنگار ما وي در ادامه در خصوص پرورش ماهيان خاوياري گفت : 12 واحد پرورش ماهيان خاوياري در استان فعال هستند كه 4 واحد آن اختصاصي و 8 واحد آن تلفيقي است و 28 هزار قطعه ماهي خاوياري در حال پرورش است كه اولين خاويار پرورشي را در سال آينده در استان خواهيم داشت .

 حبيب نژاد افزود: متاسفانه در سالهاي اخير به علت آلودگي رودخانه هاي شمالي بچه ماهي هاي استخواني بصورت نيمه مصنوعي توليد و رها سازي شده اند.


  • جمعه 26 شهريور 1389-0:0

    من که تاحالا خاویار ندیدم ، لااقل خاویار پرورشی ببینیم


    ©2013 APG.ir