تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 21 شهريور 1383-0:0

تجمع در خيابان‌هاي اصلي محمودآباد

بار ديگراهالي روستاهاي گالشپل، ترسياب و خط آهني شهرستان محمودآباد مازندران، به دليل عدم جدول‌بندي خيابان‌ها، اقدام به تجمع جداگانه در خيابان‌هاي اصلي اين شهر كرده‌اند.


آنان به علت فقدان جدول‌بندي خيابان‌ها، تاكنون بسياري از بستگان، همشهريان و هموطنان خويش را در تصادفات جاده محمودآباد به فريدونكنار، از دست داده‌اند. البته اهالي روستاهاي گالشپل و ترسياب با اين اعتراض‌ها تا حدودي به خواسته‌ي خويش رسيده‌اند. اهالي روستاي خط‌آهني شهرستان محمود آباد در اين تجمع، اقدام به بستن خيابان (جاده محمودآباد - فريدونكنار) كردند و اعتراض خود را طي نامه‌اي خطاب به فرماندار محمودآباد، تحويل نيروي انتظامي حاضر در محل كردند و نيروي انتظامي نيز با اطلاع مراتب به فرماندار، خبر برآورده شدن خواسته‌هايشان را به آنها داد. صيدانلو، بخشدار مركزي شهرستان محمودآباد، در مورد مشكل مردم اين روستاها، گفت: مردم بايد ياد بگيرند كه از راه قانوني به حق و حقوق خود برسند، اما در مورد اين مساله بايد بگويم كه راهسازي تعرفه‌هاي خاص خودش را دارد و ما مشكلات عديده‌اي از قبيل عدم تخصيص به‌موقع اعتبارات و تهيه و تامين مصالح را داريم. وي در ادامه گفت: مسوولان با جديت پيگير مساله جدول‌بندي خيابان محمودآباد به فريدونكنار هستند و فرماندار محمودآباد نيز طي دستور اكيد، مسووليت اين پرونده را به بنده واگذار كرده است.


    ©2013 APG.ir