تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 21 شهريور 1383-0:0

نماينده قائم‌شهر و سوادكوه: در بخش كشاورزي نياز به برنامه‌ريزي داريم

نماينده مردم قائم‌شهر و سوادكوه با تأكيد بر لزوم برنامه‌ريزي در بخش كشاورزي، از بي‌توجهي‌ به اين بخش انتقاد كرد.


قربانعلي نعمت‌زاده، عضو كميسيون كشاورزي مجلس درباره استفاده از صندوق ذخيره ارزي براي بخش كشاورزي گفت: «معتقدم بخش كشاورزي حق دارد از صندوق ذخيره ارزي استفاده كند، چون كشاورزي هم يكي از بخشهاي مهم و اقتصادي كشور است.» وي افزود: «استفاده بخش كشاورزي از صندوق ذخيره ارزي به اندازه كافي نبوده است. اين در حالي است كه بخش صنعت حدود 90 درصد از صندوق استفاده كرده و بخش كشاورزي تنها 14 صدم درصد از اين صندوق بهره برده است.» نماينده قائم‌شهر و سوادكوه با رد نظر برخي كارشناسان مبني بر ارزبر نبودن بخش كشاورزي، گفت: «اخيرا وزير جهادكشاورزي از كمبود ارز براي واردات كود كشاورزي صحبت كرده است كه مواردي از اين قبيل نشان مي‌دهد بخش كشاورزي نياز به ارز دارد.» عضو كميسيون كشاورزي با اشاره به مشكلات بخش كشاورزي گفت: «ما قبل از بودجه، نياز به برنامه داريم اما اين برنامه استراتژيك در وزارت جهاد كشاورزي وجود ندارد. علاوه بر اين كشاورزي در سياست‌گذاريهاي كلان هم جايي ندارد، كشاورزي به عنوان يك نهاد اقتصادي درجه 2 يا سه مطرح است. به همين دليل دولت از ابزار واردات براي كنترل بازار بهره مي‌برد كه اشتباه است.» وي با بيان اينكه بجاي افزايش بودجه كشاورزي بايد به دنبال تدوين استراتژي در اين بخش باشيم، افزود: «بايد بسياري از مشكلات بخش كشاورزي را با برنامه‌ريزي حل كنيم.»


    ©2013 APG.ir