تعداد بازدید: 4874

توصیه به دیگران 3

پنجشنبه 8 مهر 1389-22:20

خزر،آري

جواد مفرد کهلان-اسطوره شناس و پژوهشگر ايران باستان(مقيم سوئد)- نظريه هاي مرسوم را رد مي کند:هم خزر و هم کاسپين نام مناسبي براي درياي شمال ايران محسوب مي شود.


 نگارنده در طی سه دهه تلاش مداوم در باب تاریخ و جغرافیای تاریخی کهن ایران به نتایجی رسیده ام که هنوز در مراکز تحقیقی و علمی هیچ کشوری مورد بررسی  و توجه قرار نگرفته است؛از جمله نام های خزر و گرگان و مازندران و کاسپین است که چندي پيش توسط استاد عنایت الله رضا بدون غور و صرف وقت لازم در باره آنها به قضاوت نشسته است.

 اصولاً ایشان در تحقیقات خود تفحص به ریشه و مفهوم اسامی ای که بدان ها می پردازد،عنایتی ندارد و به گفته های بارتلد عهد تزاری و دیگران قناعت می کند، در حالی که به قول هاتف اصفهانی: دل هر ذره ای که بشکافی/ آفتابیش در میان بینی.

کتاب جالب وی در باره نام اران نیز از این نقیصه مبری نیست که وی بدون اینکه از باستانی بودن زبان آذری در اران (معادل کُردی آذران، آگوان، الوان) و از مندرجات اوستای ترکی ارانی ده ده قورقود خبر داشته باشد؛ با نتایج منابع ناقص خود با قاطعیت تمام به داوری نشسته است.

در واقع زبان آذری عهد اعراب- که یاقوت حموی در مورد آن می گوید کسی به جز خودشان آن را نداند- نه زبان پهلوی آذربایجان و نواحی اطراف آن در شرق و جنوب در عهد ساسانی بلکه نام فارسی همان زبان ارانی است.

در نامهای کاسپین  و خزر هم خاس (کاس، به مازندرانی خی یعنی گراز) حیوان توتم خیونها (هونها) بوده است و نام گروه خزر هونها به ترکی به معنی پرستندگان گراز می باشد.

می دانیم در جایگاه هونهای باستان اکنون مردمی به نام ترکی تونقوز (گراز) سکونت دارند. از سوی دیگر در سمت جنوب دریا نامهای کاسپی (کاس-پی) به  معنی گراز خوار است.

 همین طور نام ورگانه (هیرکانی) در اصل نه به معنی  سرزمین گرگ بلکه به معنی ورازگانه (یعنی سرزمین گرازان) بوده است. گرازانی که هنوز هم در این نواحی کمیاب نیستند.

 نام کاسی (اسلاف لران) که غالباً با نام کاسپی مقایسه میشود؛ ریشه دیگری داشته و مترادف با نام ماد به معنی مردم پرستنده ایزد و الهه شراب هوم است. نام مازندران هم ریشه دیگری به غیر از کاسپین دارد و آن در اساس اشاره به نام مزنها (مِثنها= یعنی کشندگان و آسیب رسانندگان) است که نام های ایرانی دیگر ایشان یعنی تپوریان و آماردان نیز به همین معنی است.

 از تشابهه اسامی قومی و حتی نژادی این مردم با تاورهای سکایی شمال دریای سیاه و اشاره ای که خارس میتیلنی در باب ایشان آورده و سنت مشترک پرستش الههً باکره آبها توسط ایشان که اینان شاخه ای از تاورها بوده اند و از شمال دریای سیاه بدین نواحی کوچ نموده بوده اند.

 در عهد سومین فرمانروای ماد یعنی خشتریتی (کیکاوس) که از مقابل آشوریان به رهبری اسرحدون پایتخت خویش را از کارکاشی (کاشان) به آمل انتقال داده بود، این مردم به رهبری سردار خویش آترادات پیشوای آماردان قهرمانی ها نموده و لشکریان شانابوشو رئیس رئیسان آشوری سردار آشوربانیپال را در پای حصار شهر آمل کشتار نموده بودند .

حمله آماردان در آن هنگام  صورت گرفته که زیر حصار این شهر آنجا مذاکرات صلح و تسلیم خشتریتی با شانابوشو در حال انجام بود.

 پیراشک محقق چک که کتیبه مربوط بدین لشکرکشی به شهر آمل را خوانده بود و دیاکونوف که مکث اندکی روی آن نموده و سپس صرفاً از استقلال خلق الساعه مادها در مقابل آشور سخن می راند؛ ایشان به سبب عدم آشنایی کافی با اساطیر ملی ایرانی قادر به درک و بیان درست مطلب نشده اند.

 رستم (ریشه کن کننده ستمگران) و کرساسپ (گرشاسپ؛ در هم شکننده راهزنان) که هفتخوان قهرمانی خود را مطابق شاهنامه و اوستا در مازندران انجام داده اند همانا آترادات پیشوای آماردان مراد هستند که آشوریان را در پای حصار شهر آمل مازندران شکست داده و موجب استقلال و رهایی ایران برای نخستین بار در تاریخ شده است.

نام اصلی آترادات (مخلوق آتش)، تحت نام آذربرزین در کتاب حماسی آذربرزین نامه بهتر بر جای مانده است. هنگامی که فرامرز (در واقع همان ثریته=کناری، پدر گرشاسپ/رستم در اوستا)، پدر آذر برزین، در سیستان  (منظور سرزمین کادوسیان و کاسپیان) به دست بهمن (در واقع به معنی فرمانروای "دژ بهمن= نینوا") کشته شد، آذر برزین در هندوستان می‎زیست و چون از جنگ میان بهمن و فرامرز باخبر شد، به یاری پدر شتافت «و نزدیک لشکرگاه بهمن از دربار برآمد و لشکر بهمن را از آنِ پدر خود پنداشت و دوست‎وار به جانب آن رفت و گرفتار شد.

بهمن او را با خود از سیستان سوی بلخ برد، لیکن درمیان راه رستم تورگیلی (رستم پهلوان کادوسی/سگستانی)، یکی از پهلوانان آن روزگار، به یاری او آمد و وی را از بند رهایی داد. آذر برزین پس از رهایی از بند بهمن با او به جنگ برخاست و میان او و بهمن کارزارها رفت، تا سرانجام پادشاه کیان به حصاری پناه برد و آخر کار به صلح با آذر برزین تن در داد، آذر برزین جهان پهلوان او گشت» (صفا، تاریخ ادبیات در ایران، 2/365، اینجا بر گرفته ازهمین دایرة المعارف اسلامی).

آترادات در عهد مادها و هخامنشیان آن قدر محبوبیت داشته اش که بنا به روایت کتسیاس طبیب و مورخ یونانی دربار پادشاهان میانی هخامنشی؛ ایرانیان کورش هخامنشی را از برای ترفیع مقام پسر همین آترادات پیشوای مردان به شمار می آوردند.

 سیستانی (سکیستانی) به شمار آمدن رستم و گرشاسپ نتیجه سنت سگپرستی مردمان بومی جنوب دریای خزر بوده است. مردم نام کادوسی (کاتوزی در گیلان و اران وغرب مازندران) به معنی سگپرستان بوده است و جغرافی نویسان قدیم یونانی به صراحت از این سنت نزد این مردمان یاد نموده اند.

مطلب دکترعنایت الله رضا بدون کم و کاست در زیر نقل می گردد:


"خزر نام مناسبی نیست
تاریخ و نام دریای شمال ایران در گفت وگو با دکتر عنایت الله رضا


آيا براي نوشتن اين كتاب دغدغه‌اي هم در ذهن شما مطرح بود؟

 به‌طور كلي من در مورد قوم «خزر» تحقيقاتي مي‌كردم. مي‌خواستم مقاله‌اي براي دايره‌المعارف بنويسم. در حين اين مطالعات به اين سوال رسيدم كه معناي آن را بيابم. رفتم به دنبال يافتن ريشه نام‌هاي مختلفي كه مطرح است.
در اين بين متوجه مسائلي شدم. اقوامي كه در اطراف اين دريا زندگي مي‌كردند به علت محدود بودن ارتباطات و عدم شناخت جغرافيايي از جهان و محيط اطراف خود نام اين دريا را به نام خود و مردم قوم خود ناميدند. از اين رو اين دريا نيز مانند هر درياي ديگري به نام‌هاي متعددي معروف شد؛ حتي مردمي كه در جغرافيا‌هاي بسيار كوچكي زندگي مي‌كردند نيز نام خود را بر دريا گذاشته‌اند، از اين رو نام‌هايي همچون «درياي رودسر»، «درياي چمخاله» و «درياي بادكوبه» و «درياي هشترخان» هم به آن گفته‌اند. در حالي كه در كنار اين نام‌ها، نام‌هايي همچون «درياي گيلان»، «درياي طبرستان»، «درياي ديلم»، «درياي هيركان» و... هم مطرح بود.

آيا اين درست است. ما بر چه اساسي بايد اسمي را قبول ديگري را رد مي‌كرديم.

يكي از راه‌ها رجوع به تاريخ است. مي‌توانيم از نظر تاريخي ببينيم عمده‌ترين نام از نظر تاريخي چه بود. بر اساس مطالعات و تحقيقاتي كه من كرده‌ام به اين نتيجه دست يافته‌ام كه دو نام از نظر تاريخي بسيار مطرح بود؛ يكي «درياي هيركان» و ديگري «درياي كاسپي».


مردمي كه در شرق، جنوب و جنوب‌شرقي اين دريا زندگي مي‌كردند نام اين دريا را خواه ناخواه درياي هيرگان يا همان گرگان مي‌ناميدند و آنهايي كه در غرب اين دريا زندگي مي‌كردند از زمان باستان اين دريا را درياي كاسپي مي‌ناميدند.


جغرافيدان‌هاي بزرگ اروپايي كه در مورد اين دريا تحقيقاتي كرده‌اند ازجمله «استرابون» در نوشته‌هاي خود از هر دو اسم «هيركان» و «كاسپي» استفاده كرده و هر دو را به‌عنوان نام‌هاي اين دريا قيد مي‌كنند.
به مرور زمان از آنجا كه اقوام شرقي بيشتر كوچنده بودند يا اينكه از سوي كوچندگان مضمحل شدند، نام «هيركاني» نسبت به نام «كاسپي» در درجه دوم اهميت قرار گرفت.

در نتيجه نامي كه قوم غربي اين دريا به كار مي‌بردند، ماندني شد؛ چرا؟ چون در غرب اين درياها تمدن‌ها بوده و در شرق اين دريا نيز بيشتر اقوام كوچنده و بيابان‌ها قرار داشتند. از اين رو وجود اقوام كوچنده در شرق سبب شد نام شرقي به مرور زمان مضمحل شود. اما اينكه امروز ما نام اين دريا را از نام يك قوم كه اصلا در اين ناحيه وجود نداشتند بدانيم درست نيست. قوم «خزرها» در قرن شش ميلادي يعني ١٤٠٠ سال قبل به نزديكي درياي خرز كوچ كردند. آنها ٤٠٠ سال بعد يعني در قرن دهم ميلادي به علت جنگ‌هاي پي در پي مضمحل شدند و ديگر در تاريخ نامي از آنها برده نشد؛ حتي يك واژه از زبان آنها هم تقريبا باقي نمانده است.


اجداد خزرها چه كساني بودند. باقي‌مانده آنها كجا هستند؟


خزرها از وابستگان قوم «هون» بودند كه از چين به اين نواحي كوچ كردند و در ادامه به اروپا نيز حمله كردند. خزرها شاخه‌اي از قوم هون بودند. اين شاخه در قرن شش ميلادي به اين ناحيه وارد شد اما در كنار دريا حضور نداشت. محل استقرار و زندگي آنها ناحيه وسطي رود ولگا بود.


پيشينه استفاده از نام خزر به‌عنوان نام اين دريا از چه زماني است؟


وقتي اعراب به شرق حمله كرده و به مرور به سمت قفقاز پيش آمدند، زماني بود كه خزرها بسيار قوي بودند. آنها اقوامي جنگجو و بي‌رحم بودند از اين رو از راه رود «كر» به عرب‌ها هجوم مي‌برند. اما عرب‌ها از آنجا كه اطلاعي در مورد جغرافياي اين منطقه نداشتند گمان كردند مهاجمان از دريا آمده‌اند از اين رو نام اين دريا را درياي خزر ناميدند. اين در حالي است كه ما اصلا در متون يوناني نامي از خزر نمي‌بينيم. حتي در متون اوليه اسلامي چه عربي و چه فارسي هم هيچ اسمي از خزر نمي‌بينيم.

خوارزمي در قرن سوم اشاره‌اي به «خزر» ندارد. قبل از او «ابن فضلان» نيز اشاره‌اي به نام خزر ندارد. تا قرن چهارم هجري هيچ متني نمي‌يابيم كه كسي براساس آن اينجا را خزر ناميده باشد. در قرن چهارم هجري نويسنده بي‌نام و نشان كتاب «حدودالعالم» در كنار نام «درياي جرجان» و «درياي طبرستان» به‌ «درياي خزر» هم اشاره مي‌كند.


در سال‌هاي اخير هم اين دريا را در كتاب‌هاي درسي به‌عنوان درياي طبرستان مي‌نوشتند؟


بله. در سال ١٣١٦ عده‌اي براي خوشامد رضاشاه گفتند اسم اين دريا را درياي مازندران يا طبرستان بگذارند. در حالي كه آن مازندران تاريخي اصلا اينجا نبود. آن مازندران واقعي نزديك هند است و امروز هم ديگر وجود ندارد.

در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي هم دستور دادند اسم اين دريا، خزر و كاسپين باشد.

بله. گفتند در مكاتبات خارجي درياي كاسپين نوشته شود و در متون داخلي درياي خزر. چرا؟ اين به چه دليلي صورت گرفت و براساس چه منطقي؟


شما پيگيري نكرديد؟

خير.


شما مي‌دانيد علت هجوم خزر‌ها به قفقاز چه بود؟


عامل اصلي آن امپراتوري روم شرقي يا همان بيزانس بود. ببينيد امپراتوري روم شرقي همواره تمايل داشت با چين رابطه مستقيم داشته باشد و كنترل جاده ابريشم را در اختيار خود بگيرد. ايران در اين وسط قرار داشت و از سويي با آن اقوام كوچنده مي‌جنگيد و از سوي ديگر با روم. مثلا در زمان پارت‌ها پايتخت ايران در مهرداد كرت در آسياي مركزي و نزديك عشق‌آباد امروزي بود. چرا؟ چون هنوز روم به مرزهاي غربي ايران فشار نمي‌آورد و جنگ اصلي با اقوام كوچ‌نشين وحشي بود.

سپس دولت كوشاني هند تاسيس مي‌شود و بناي مزاحمت براي ايران را فراهم مي‌كند. براي جنگ با كوشاني‌ها بايد پايتخت را تغيير مي‌دادند. در نتيجه صد دروازه يا همان دامغان كه نزديك هند بود به‌عنوان پايتخت در نظر گرفته مي‌شود. بعد از اين دوره رومي‌ها قدرتمند شده و راه شرق را در پيش گرفتند. سوريه و آسياي صغير را اشغال كرده و به سمت بين‌النهرين مي‌آيند در نتيجه پايتخت اشكانيان به تيسفون در نزديك مرز روم نقل‌مكان مي‌كند. چرا؟ علت اين كار چه بود؟ چرا وقتي ما تاريخ مي‌خوانيم پرسش نمي‌كنيم. پس از اشكانيان وقتي ساسانيان آمدند هم پايتخت خود را تغيير ندادند در حالي كه بنيانگذاران ساسانيان متعلق به فارس بودند. چرا تيسفون همچنان پايتخت ماند؟


عقل سياسي؟ 

 بله. عقل سياسي بود. عقل اقتصادي بود؛ حفظ منافع اولويت داشت بر همه چيز.


در مورد اين مساله نامگذاري درياي شمال تاكنون با هيچ‌يك از ارگان‌هاي دولتي مكاتبه‌اي كرده‌ايد؟

خير.


پس از كجا شروع به نوشتن اين كتاب كرديد؟

ماجرا به اين قرار بود كه در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي وقتي آقاي علي‌يف رئيس‌جمهور سابق جمهوري آذربايجان به ايران آمده بود مساله‌اي در رابطه با نام اين دريا پيش آمد. ايشان گفته بود دريايي به اسم درياي مازندران نمي‌شناسد. به همين دليل آقاي خاتمي از آقاي بجنوردي كه در آن زمان رئيس كتابخانه ملي بود درخواست مي‌كند در اين مورد تحقيقي شود. ايشان هم از من مي‌خواهد در اين زمينه تحقيقي انجام دهم. من در آن زمان نوشته‌اي دو صفحه‌اي تنظيم كرده و تحويل‌شان دادم. اما اين مساله آغازي شد براي اينكه به تدريج به مطالعات خود در زمينه نام اين دريا اضافه كنم. از اين‌رو نوشته‌ام را تكميل كرده و به اين صورت ارائه كردم.


شما محتمل‌ترين نام امروز براي اين دريا را درياي كاسپين مي‌دانيد. با اين حساب باقيمانده قوم كاس در كجا هستند؟


ما در شمال هنوز هم از اين اسامي استفاده مي‌كنيم. مثل «كاس آقا»، «كاس گل» و... كاس‌ها در همين ناحيه جنوب و جنوب غرب دريا زندگي مي‌كردند. تا آنجا كه ما مي‌دانيم بيش از هزاران سال كاس‌ها در اين منطقه زندگي مي‌كردند و سپس به چند شاخه تقسيم شدند. عده‌اي به طرف ايلام و لرستان رفتند. دسته‌اي هم به سمت فلات مركزي ايران رفتند.


وجه تسميه نام شهر كاشان هم مي‌تواند از آنها گرفته شده باشد. چرا كه اگر بگوييم «كاسان» دقيقا جمع كاس‌ها خواهد بود. دسته‌اي هم به سمت شرق دريا رفتند. البته در اين مورد نمي‌توان به دقت حرف زد. اما محل تجمع آنها گيلان و بالاتر از آن در حدود آران بود. مفرد اسم آنها كاس بود و بنا بر نظريه «بارتلد» جمع آن «كاسپ» است.

دایرة المعارف بزرگ اسلامی؛ مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی)، منبع: فرهیختگان"


 • سه شنبه 5 ارديبهشت 1391-0:0

  هم خزر هم کاسپین قابل قبول ولی دریای مازندران هرگز وجود نداشته

  • مازندرانيپاسخ به این دیدگاه 1 0
   شنبه 15 بهمن 1390-0:0

   این نوشته هم، مانند دیگر نوشته های این شخص، بدون منبع ، بی اساس، جعلی و ساختگی و به دنبال اهداف خاص و شوم ضد ایرانی است. در واقع تلاش وی ایجاد جای پا برای تاریخ پانترکان در مازندران و سرقت نمادها و نامهای اصیل مازندرانی است. تاریخ باستان بدلیل عدم سکونت ترکان در قلمرو ایران باستان، چیزی درباره آنها در ایران ندارد، برای همین آنها همواه بدنبال تاریخ سازی بودند. مینورسکی شرق شناس بزرگ روس می گوید: هر جا ابهامی در تاریخ وجود داشته باشد، دست ترکان برای تصاحب آن دراز است. حالا مازندران با تاریخ و اسطوره های بسیار کهن و شگفت انگیز و فراوان، را هدف قرار داده اند. اگر دور اندیش نباشیم و فریب ظاهر آرایی نوشته های امثال این اشخاص را بخوریم، در آینده چیزی جز حسرت نصیبمان نخواهد شد. جاویدان و سربلند باد ایران و مازندران ایران

   • پنجشنبه 30 تير 1390-0:0


    از نوشته چرند و بی ارزش بالا که حاصل تفکرات بیمارگونه جواد مفرد کهلان است که بگذریم، پرسشی طرح می گردد و آن اینست که چرا مازندنومه از بی سوادی که اشعار پانترکی اش در سایت های جدایی طلب پراکنده است، و حتی ارزش نقد ندارد مقاله می آورد!
    مازندنومه را چه می شود!

    • چهارشنبه 28 مهر 1389-0:0

     مساله خزر بودن یا خزر نبودن نام دریای شمال ایران نیست. موضوع اساس و کیفیت و ارزش نوشته های آقای جواد مفرد کهلان است . برای مثال توجه کنید که این شخص در نوشته های قبلیشان متاسفانه در همین پایگاه تحلیلی ، مازندرانیان را گاهی در تاریخ مردم زن سالار ،گاهی مردم سگ پرست، گاهی خورنده گراز ، گاهی مارد های آدم خوار و گاهی ..... . مثلاً همین چند روز پیش در کامنت خود در همین جا ،نوشته اند "درعهد هروودت در شمال خزر به نام قوم تیساگت هم بر می خوریم که به نظر می رسد به معنی خورنده خاویار باشد و ریشه نام های خزر و کاسپی .!!!
     جالب این است که خود اضافه می کنند و می نویسند این هم نظری روی تئوری های دیگر در این باب ."
     من تعجب می کنم که این یاوه بافی ها در مازند نومه چرا درج می شود . ابراز عقیده البته آزاد است ولی مازند نومه در معرفی نویسنده آن باید گونه یی عمل کند که خواننده گمراه نشود . دادن نام تحقیق به یک نوشته و دادن نام محقق به نویسنده آن کمی احتیاط لازم دارد .

     • مازیار مازندرانیپاسخ به این دیدگاه 1 0
      سه شنبه 27 مهر 1389-0:0

      مقاله باید در مجله ای ثبت شده باشد و به داوری و محکمه گذاشته شود تا صحت و درستی آن معلوم شود.
      شما چطور و به چه دلیل آن را در سایت خود بدون هیچگونه مطالعه ای قرار داید؟
      در جهان و از قدیم کاسپین بود نه خزر و تمامی کتابها رای بر ایرانی بودن اسم این دریا میدادند. آیا روسیه بدون هیچ دلیلی و مطابق نظر طرف ایرانی اسم این دریا را "خزر" اعلام کرده است.
      این آقا خاین به ملت ایران است.

      • شنبه 24 مهر 1389-0:0

       گله از دوستان مازندنومه باید داشت . تحقیق نباید اینگونه دست کم گرفته شود . شخصی چیزی می نویسد بی هیچ گونه حسابی و کتابی و هیچ گونه ذکر ماخذی و مدرکی ودوستان پر تلاش ما در مازند نومه آن را به حساب یک کار تحقیقی از یک محقق !! به خورد مردمی می دهند که تشنه حقایق اند . این برخلاف انتظار هست و پسندیده نیست . این قبیل نوشته ها از سوی همین نویسنده بخصوص ، بار ها و بارها است که در مازند نومه تکرار می شود و اجازه می خواهم بپرسم آقای مفرد کهلان حال که فرصتی پیدا کرده و کامنتی را از روی کرامت !! در این جا آورده اند ، چرا به درخواست خواننده ای که خواهان سوابق تحقیقاتی و تحصیلاتی ایشان شده اند بی اعتنا مانده اند . لا اقل این سوال را دوستان مازند نومه بی جواب نگذارند . کم کاری فرهنگی فقط با کار فرهنگی جبران می شود نه با تفنگ و تیر بار یا با شلیک پی در پی خیالبافی و چاخان .

       • جواد مفرد کهلانپاسخ به این دیدگاه 0 0
        پنجشنبه 22 مهر 1389-0:0

        در عهد هرودوت در شمال خزر به نام قوم تیساگت هم بر می خوریم که به نظر میرسد به معنی خورنده خاویار باشد و ریشه نامهای خزر و کاسپی. این ها هم نظری روی تئوریهای دیگر در این باب. کم کاری فرهنگی قرون و اعصار با چند تفنگ دار پر بشو نیست. ولی هنوز نباید مأیوس بشویم.

        • يکشنبه 11 مهر 1389-0:0

         غلط کرده هرکی این حرفا رو زده.
         نام کاسپین در تمام جهان بدرستی یادمیشه و اگه این مردم اروپای غربی میگن خزر بهتره جای گزین بشه بخاطر نفته.
         چون آذربایجان و روسیه نفت رو مفت تومن میفروشن ولی ایران خدا تومن

         • به محمود رضا پاسخ به این دیدگاه 1 0
          جمعه 9 مهر 1389-0:0

          شنای در جهت مخالف آب به تنهایی کافی نیست تا شما برای شناگر هورا بکشید . حرف حساب گفتن مدرک تحصیلی نمی خواهد ولی اثبات یک ادعا در باره موضوعی تاریخی ، بدون سند غیر ممکن است . در مطالب آقای کهلان همان نوشته است که می بینید . خود اقرار کرده اند و می گویند پس از سی سال در مراکز علمی هیچ کشوری حرفشان مورد توجه قرار نگرفته است !
          پس "در خانه اگر کس است یک حرف بس است !"
          درضمن دوست عزیز من ! پرسش در مورد درجه تحصیلات و سوابق هرنویسنده ای ، حق مخاطبین او است . اگر اشاره ای به آن نموده ام ، فقط برای شناخت بیشتر و کمک به ایجاد تفاهم بین خودم با دوستانی نظیر جنابعالی بوده است .

          • کئیخیسگدبپاسخ به این دیدگاه 0 0
           جمعه 9 مهر 1389-0:0

           آخرش ما چی هسمی؟ کئی؟! دِب؟! خی خوار؟ خی پَرست؟ سگ پرست؟ سگ خوار؟ پان ترکیست؟

           • محمودرضاپاسخ به این دیدگاه 0 1
            جمعه 9 مهر 1389-0:0

            مطلب نو و تازه ای بود.معمولا"استاد کهلان خلاف جهت آب شنا می کنند.در ضمن به این دوست عزیز که کامنت گذاشته عرض کنم شما به مدرک نویسنده چکار دارید؟ببینید در مطلب ایشان چه نوشته شده است؟در ضمن با این قضایا باید علمی برخورد کرد نه احساسی وعاطفی!

            • جمعه 9 مهر 1389-0:0

             نوشته ای پیش روی ما است که نویسنده خود، ارزش آن و باقی نوشته هایش را اینگونه تعیین می کند :
             "نگارنده در طی سه دهه تلاش مداوم در باب تاریخ و جغرافیای تاریخی کهن ایران به نتایجی رسیده ام که هنوز در مراکز تحقیقی و علمی هیچ کشوری مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است."!!؟
             بلی، شیوه عمل و طرز برخورد نویسنده با موضوعاتی که انتخاب می کند بسیارغیر جدی و نا معقول است. معرفی دقیق تر نویسنده و سوابق تحصیلی ایشان ( نه فقط درج نام محل سکونت فعلی ایشان سوئد! ) به درک نوشته هایشان به ما کمک خواهد کرد . بسیار متاسفم که اظهار نظر ی تلخ را ابراز می کنم .


             ©2013 APG.ir