تعداد بازدید: 2071

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 13 مهر 1389-17:42

خبرنگاران زيادي!

در جلسه ساماندهي خبرنگاران شهرستان هاي چالوس ونوشهر مطرح شد:خبرنگاري كه نتواند مديرمسئولش راسه بار درسال به دادگاه مطبوعات بكشاند،خبرنگار نيست-خبرنگاري که  5 سال سابقه خبري داشته باشد مي تواند زيرديپلم هم باشد-با زيادي خبرنگاران مواجه هستيم- نشريه چه كاره است كه بخواهد خبرنگار معرفي كند!


به گزارش خبرنگار مازندنومه در کلاردشت،جلسه ساماندهي خبرنگاران شهرستان هاي چالوس ونوشهر درسالن اجتماعات فرمانداري چالوس برگزارشد.

 دراين نشست محمدعلي شريفي -رئيس ارشادچالوس- گفت: ساماندهي خبرنگاران يك ضرورت است تابراي مسولان اجرايي ناشناخته نباشند.

بر اساس اين گزارش  حسيني -مسول امورفرهنگي ارشاد نوشهر- با انتقاد از زيادي خبرنگاران گفت: متاسفانه شاهد ازدياد خبرنگاراني هستيم كه ضابطه مندنيستند.

وي گفت: خبرنگار بايد حداقل ليسانس داشته باشد ومورد تاييد و معرفي شده از اداره ارشاد باشد.

حسيني افزود: خبرنگاركسي نيست كه نشريه،وي رامعرفي كند، اصلا نشريه چه كاره است كه بخواهد خبرنگار معرفي كند، خبرنگار را ارشاد معرفي و آن را درجه بندي مي كند و اگر ارشاد معرفي نكند مي شود اين! يعني زيرديپلم!

 سيد علي علوي -نماينده اداره كل ارشاد اسلامي استان- هم در اين نشست گفت: خبرنگارخوب علاوه بر اطلاع رساني بايد يك گزارشگر و تحيلگرخوبي هم باشد.

وي افزود: شرح وظايف خبرنگاردرقانون آمده است و اگر کسي 5 سال سابقه خبري داشته باشد مي تواند زيرديپلم هم باشد.

 به گزارش خبرنگار ما در اين نشست ولي اله پاشا -سردبيرهفته نامه ساحل سبز- با اشاره به حيطه كاري و مسوليت انعكاس اخبار وتحليل مسائل اجتماعي وسياسي حوزه فعاليت يك نشريه گفت: متاسفانه مي شود ازاين نشست و سخنان دوستان اين طور استنباط كرد كه مسوليت اداره و انتشاريك نشريه با اداره ارشاد است وارشاد به خبرنگار و مدير مسول خط مي دهد؛حال اينكه قانون نظارت برمطبوعات را به اداره ارشاد سپرده اند.

وي گفت: اداره ارشاد نمي تواند فراتر ازقانون درامور مطبوعات دخالت كند .

پاشا افزود: يك خبرنگارخوب نمي تواند درگرفتن خبرتابع روابط عمومي ها باشد وهر خبري را كه مسولان مي پسندند، منتشركند.

سردبيرساحل سبز گفت: خبرنگارخوب خبرنگاري است كه بتواند سالي 3 بار به خاطر انعكاس اخبار خوب ومستدل مدير مسئولش رابه دادگاه مطبوعات بكشاند.

گفتني است درپايان جلسه خبرنگاران رسانه ها مشكلات وخواسته هاي خودرا مطرح کردند.


 • پنجشنبه 15 مهر 1389-0:0

  جناب رهگذر مطبوعاتي!
  1- روئيت نيست و رويت صحيح است .
  2- (اشراف )مصدر است و به معناي مشرف بودن و تسلط داشتن است. بنابراين اشراف داشتن نادرست است.
  3- احتمالا منظور و نيت دوست هم قلم شما !! جرات بخشي به خبرنگاران بود كه اين موضوع در بعد مجاز قابل دريافت است به طوري كه خبرنگاران از پوسته محافظه كاري و روزي نامه نگاري به سمت با جسارت نويسي و روزنامه نگاري سوق يابند . البته با اتكا به وجدان و واقعيت....باقي بقايتان!

  • چهارشنبه 14 مهر 1389-0:0

   قرارنیست خبرنگارمجیزگوی روساباشدکه اقای رئیس تصمیم بگیردچه کسی خبرنگارباشدچه کسی نباشد

   • رهگذر مطبوعاتی پاسخ به این دیدگاه 0 0
    سه شنبه 13 مهر 1389-0:0

    چنانچه حرفه خبرنگار تخصصی باشد و اخبار را بر اساس مدارک مستدل پوشش دهی کند. بحث شفاف سازی واقعیت هاست و هر مدیر دستگاه اجرائی در بخش خصوصی و دولتی با روئیت اخبار شفاف بیانگر اشراف داشتن خبر نگار به اصل ماحراست جرات پیگیری را ندارد بنابراین به دوست هم قلم خود جناب پاشا تاکید می کنیم خبر نگار خوب مدیر مسول را به دادگاه نمی کشاند ، بلکه با پوشش دهی اخبار درست ، منطقی ومعتبر وجدان مدیریتی را به محاکمه می کشاند./.


    ©2013 APG.ir