تعداد بازدید: 2018

توصیه به دیگران 2

شنبه 17 مهر 1389-17:9

پول هايي که به هدر رفت

جمعي ازمالكان زمين روستاي كلنوي كلاردشت بيان داشتند:اداره كل توزيع برق مازندران درپرداخت بهاي زمين به زمين داران واقعي خلاف كرده است-آنچه كه موجب نگرانيست به هدر رفتن پولي است كه دولت عدالت محور مي خواهد به عدالت تقسيم شود نه آنكه باتوزيع غيرواقع،مشروعيت دولت زيرسوال برود .


به گزارش خبرنگار مازندنومه در کلاردشت، جمعي از زمين داران روستاي كلنوي كلاردشت كه زمين هاي زراعي شان درمسير انتقال برق فشارقوي 230 كيلووات به رويان قرار گرفته و قابل كشت و استفاده نيست، ضمن اعتراض به نحوه پرداخت بهاي زمين به مالكان واقعي ازمسولان استاني و قضايي خواستند به اين تخلف چشم گير رسيدگي كنند.

خانعلي ويسي يكي ازاهالي با ابرازنگراني روند ليست برداري كارشناس پروژه انتقال گفت: متاسفانه برگه هاي كارشناسي با اقدام انجام شده توسط كارشناسي رسمي دادگستري مغايرت دارد و خلاف واقع تهيه وتنطيم شده است، ازطرفي تعداد مالكان واقعي حدود 45 تا 50 نفراست اما آمار دريافت كنندگان خسارت زمين بالغ بر200 نفر هستند.

 وي افزود: مسولان طرح انتقال با توجه به اينكه تعدادي از دكل ها در زمين هاي مربوط به منابع طبيعي قرار گرفته، آقايان نه تنها ازمنابع طبيعي استعلام نگرفته اند بلكه براي اين زمين ها نيزپرونده خلاف صادر كرده اند.

اين مالک بومي گفت : متاسفانه كارشناسان برق مازندران اگر مبلغ خسارت را به مالكان واقعي كه تعدادشان به حدود 50 نفرهم نمي رسند،مي دادند، شايد مبلغ آن به زير 500 پانصد ميليون تومان هم نمي رسيد .

وي افزود: كارشاسان و مسئولان برق استان به جاي اينكه ازطريق بخشداري ، شوراي محل وشوراي بخش مالكان اصلي را شناسايي كنند به هر بهانه اي ليستي به تعداد 300 سيصد نفرتهيه و بالغ بر يك ميليارد و 400 ميليون تومان پرداخت كرده اند .

 كاووسي يكي ديگراز مالكان زمين گفت : آنچه كه موجب نگراني ماست به هدر رفتن پولي است كه دولت عدالت محور مي خواهد به عدالت تقسيم شود نه آنكه باتوزيع غيرواقع مشروعيت دولت زيرسوال برود .

وي درادامه افزود : متاسفانه درليست آقايان كارشناس ، كودكان ، افراد ناشناس و بي زمين ديده مي شود كه پول گرفته اند كه اميدواريم مسولان استاني وقوه قضائيه به اين امر رسيگي كنند .    ©2013 APG.ir