تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 22 شهريور 1383-0:0

دانش‌آموزان آملي در خصوص پيشگيري از ايدز و تالاسمي، پيام و هشدارهاي بهداشتي دريافت مي‌كنند

كارشناس مسوول بهداشت مدارس شبكه بهداشت و درمان آمل گفت: همزمان با اول مهرماه طرح پيام بهداشتي مدارس به مدت يك هفته در مدارس شهرستان آمل اجرا مي‌شود.


منصوره فرزانه افزود: اين طرح به منظور بازديد بهداشتي از مدارس،‌ اطلاع‌رساني به دانش آموزان در خصوص پيشگيري از بيماري‌ها‌ي مهلك نظير ايدز و تالاسمي و هشدارهاي بهداشتي به دانش‌آموزان در سه مقطع تحصيلي ابتدايي، ‌راهنمايي و متوسطه اجرا مي‌شود. به گفته وي، ‌حدود 300 نفر از عوامل اجرايي، شامل: پزشك، كارشناس، ‌كاردان و بهورز، در اجراي اين طرح همكاري مي‌كنند. به گفته‌ي فرزانه، در اين پيام بهداشتي به دانش‌آموزان در خصوص خريد مواد غذايي از فروشندگان، تعيين فاصله غيرمعين در هنگام مطالعه، ترك مدرسه بدون هماهنگي مديران مدارس و رعايت بهداشت و نظافت فردي هشدار داده مي‌شود. وي اضافه كرد: اين طرح با همكاري مركز بهداشت و درمان و اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل اجرا مي‌شود.


    ©2013 APG.ir