تعداد بازدید: 2611

توصیه به دیگران 6

چهارشنبه 21 مهر 1389-3:33

آه اگر از پي امروز بود فردايي

...ما رسانه هاي مجازي مازندران گواهي مي دهيم که مهندس طاهايي و معاون سياسي وامنيتي اش که در خبر اين سايت دروغ پراکن از او هم نام برده شده،مديراني دلسوز،پاکدست،متعهد و توانمندند و اتهامات و دروغ هاي پخش شده حتما"علتي ديگر دارد.(دفاع تمام قد رسانه هاي مجازي مازندران از طاهايي وابراهيمي)


علي اكبر طاهايي در آبان ماه سال گذشته با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت، استاندار مازندران شد.ورود طاهايي به استان ما با اجماع و استقبال رسانه ها و فعالان سياسي و فرهنگي واجتماعي روبه رو شد؛چه او تجربه اي گران سنگ داشت وپيش تر در مازندران مسئول و در چند دولت هم  مدير بود.

در رزومه استاندار کنوني مازندران مسئوليت هايي چون فرمانداري تنكابن، معاون سياسي اداري استانداري مازندران،سرپرستي استانداري مازندران،نماينده مردم تنكابن و رامسر در مجلس،استاندار گيلان،معاون اداري و مالي وزارت كار و امور اجتماعي،معاون امور فرهنگي و اجتماعي وزارت كار و امور اجتماعي،استاندار قزوين و عضو هيأت امناي انتشارات بعثت همراه با مرحوم استاد فخرالدين حجازي در زمينه انتشار كتب در موضوعات معارف اسلامي و قرآني و ترويج مكتب اهل البيت (ع) از سال 1351 تا 1387 ديده مي شود.

البته او دلش نمي خواست قزوين را ترک کند.خودش گفته:"خدا گواه است اگر در وضعيتي بود كه اختيار تشخيص خدمتگذاري با من بود قزوين را براي ادامه خدمت انتخاب مي كردم. اگر چه به استاني رفتم كه 14 سال در آنجا مسووليت داشتم .نمي دانم تقدير چرا اين گونه رقم زد و اين تصميمي بود كه براساس تدبير رئيس جمهور محبوب مردم گرفته شد."

او بعدا" به رسانه هاي مازندران گفت به خاطر عشقش به شهيد رجايي، از زمان استانداريش در قزوين تا کنون ريالي حقوق دريافت نکرده است.

طاهايي اين را هم در جلسه اي ديگر گفت که:" استاندار گيلان در زمان دولت خاتمي بودم،دکتر احمدي نژاد به من گفت فلاني تو جنس دوم خردادي نداري و در اين دولت هم به من مسئوليت واگذار کرد."

او در همان روز نخست ورودش به استان وبعد از مراسم معارفه اش،همراه وزير کشور به يک نمايشگاه فرهنگي آمد و همان جا در نخستين سخنانش از ولايت پذيري وعشق اش به رهبري وگفت و اعلام کرد که با رسانه ها پيوندي ديرينه دارد و مي خواهد در مازندران تحول ايجاد کند.

به اذعان بيشتر رسانه هاي مازندران(اعم از رسانه هاي  مکتوب و الکترونيکي)طاهايي به قول ها و تعهد هايش عمل کرده و تمام قد براي شکوفايي استان ما تلاش مي کند.

استاندار مازندران به تبع رييس جمهوري، پرتلاش و پرانرژي است.او از ساعت 6 صبح در دفتر کارش حضور مي يابد و حداقل روزي 15 ساعت کار مي کند و البته هميشه مي گويد:" خيلي مانده تا در کار کردن مداوم به دکتر احمدي نژاد برسم؛چرا که رييس جمهوري در شبانه روز فقط  3ساعت مي خوابد."

روايت سايت مشرق نيوز(وچند سايت به اصطلاح اصولگراي ديگر) از استاندار ومعاونش دروغ محض است.کسي باور نمي کند مهندس طاهايي که از زمان استانداري قزوين (به يادشهيدرجايي)تا کنون از وزارت کشور حقوق نگرفته،فردي اهل ريخت وپاش و خرج هاي آن چناني باشد.

البته علت دشمني و کينه توزي اين سايت هم در انتهاي خبر آمده و دم خروس آشکار شده است! چون استاندار ومعاون سياسي و امنيتي اش در برخي اظهارات رسانه اي از رييس دفتر مازندراني رييس جمهوري دفاع کرده اند،مغضوب واقع شده و اين گونه با چند تهمت و دروغ و گزافه گويي مواجه شده اند!


اگر اين سايت دروغ پرداز ومدعي واقعا" حامي رييس جمهوري است و از رابطه عالي احمدي نژاد ومشايي خبر دارد،بنابراين نبايد حاميان رييس دفتر وي را که در واقع حاميان رييس جمهوري قلمداد مي شوند،اين گونه تخطئه کند.

ما در کشوري آزاد زندگي مي کنيم و هر کس حق دارد در زمينه هاي مختلف اظهار نظر کند و به هرکسي که نظام قبولش دارد ارادت و محبت بورزد. همان طور که شما حق خودتان مي دانيد از مشايي خرده بگيريد،به ديگران هم اين حق را بدهيد که از او دفاع کنند.

ما تعدادي از رسانه هاي مجازي مازندران ادعاهاي ذکر شده در سايت مشرق نيوز از جمله: اقدامات تشریفاتی و ریخت و پاش، خرید وهداياي غیرضروری، ارتباط فرزند استاندار با عبدالله نوری و... را دروغ محض مي دانيم و گواهي مي دهيم مهندس طاهايي و هادي ابراهيمي-معاون سياسي وامنيتي استاندار-افرادي ساده زيست،ولايي،مردم مدار و دوستدار ترقي وپيشرفت استان هستند.

توضيحات زير را هم در راستاي پاسخگويي به اين سايت دروغ پرداز ضروري مي دانيم:


1- جمله " اقدامات تشریفاتی و ریخت و پاش ها اعتراض مردم این استان را برانگیخته است"دروغ محض است.اين سايت بر اساس چه آمار ونظرسنجي به اين نتيجه رسيده و از واژه"مردم استان" استفاده کرده است؟در کجا و چه زماني اين اعتراض هاي مثلا" مردمي صورت گرفته که رسانه هاي استان از آن خبر ندارند؟!مردم گفته شده در سايت مشرق نيوز کدام مردم هستند؟!همان طور که در بالا اشاره شد،مشي استاندار مازندران همانند مشی رئیس جمهوري،ساده زیستی وتلاش مضاعف است و ايشان بدون دريافت حقوق در استانداري مازندران مشغول کار هستند.


2-استانداري مازندران آسانسور اختصاصي ندارد که استاندار براي آن خرج اختصاصي کند.هزينه هاي اين استاندار مردمي مشخص و بر اساس مقررات اداري مرسوم است.خريد مبلمان و تغيير آن چناني دکوراسيون هم از ديگر دروغ هاي مضحک اين سايت است.از قرار نويسنده در خلسه و در اوج تصورات ذهني خود و شايد هم در اثر توهمات برخي روان گردان ها مبادرت به نوشتن  چنين خبري کرده است!

3-مسافرت برخي مديران استان به مالزي(که البته همان زمان با واکنش برخي رسانه هاي استان مواجه شد) در خفا و برخلاف مقررات رسمي کشور صورت نگرفت.يکي از آژانس هاي مسافرتي با تخفيف چند درصدي تعدادي از مديران را با هزينه خودشان به مالزي برد تا هم استراحتي کرده باشند و هم از نزديک با پيشرفت هاي اين کشور مسلمان آشنا شوند.سئوال اين جاست که آيا اين سايت، نسبت به سفرهاي ساير مسئولان مملکت هم اين گونه موضع گيري مي کند يا فقط بعضي اوقات آن هم براي تخريب هر کس که دلش بخواهد از اين حربه استفاده مي کند؟!چرا مشرق نيوز تا کنون به سفرهاي خارجي هيچ مسئول کشوري و استاني ايراد نگرفته  و تنها براي تخريب چهره مثبت استاندار مازندران اين قضيه را بعد از چند ماه مطرح کرده است؟

4-در هيچ دوره اي رابطه رسانه ها با مديران ارشد استان اين گونه مطلوب نبوده است.هم اينک با وجود مهندس طاهايي و آقاي ابراهيمي-معاون سياسي وامنيتي او- رسانه ها بدون دغدغه و استرس مطلب و خبر مي نويسند و مي دانند از آن ها حمايت خواهد شد. از طرفي پس از ورود طاهايي به مازندران،براي جذب وجلب سرمايه هاي خارجي و توسعه اقتصادي استان،برخي مقامات کشورهاي آسياي ميانه به استان ما آمدند و از مازندران نيز گروه هاي اقتصادي و سرمايه گذار به کشورهاي همسايه سفر کردند که تاکنون دستاوردهاي خوبي نيز براي استان داشته است.بديهي است که به همراه داشتن خبرنگار در اين گونه سفرهاي خارجي که جنبه کاري دارد،امري مهم و ضروري است.استانداري نيز در ادامه حمايت از رسانه ها و در پاسخ به تقاضاي پي درپي خبرنگاران منطقه مبني بر همراهي با گروه هاي اقتصادي و بازرگانان، "گاهي" از سفرهاي خارجي "برخي" خبرنگاران حمايت مي کند که اين گونه حمايت از قشر خبرنگارجاي سپاس و قدرداني دارد.

5-عزل ونصب حق همه مديران است.شعار مهندس طاهايي در استان تثبيت اوضاع موجود و دوري از تنش هاي سياسي است و تاکنون به اين شعار پاي بند بوده است.البته هر گاه او کوتاهي و ناتواني در کارها مشاهده کرد نسبت به تغيير مسئول مربوطه اقدام کرده است. حتما" کاربدستان مشرق نيوز مي دانند که مکانيسم عزل و نصب در کشور ما تابع شرايط خاصي است و حتما"بايد با نظر برخي متنفذان منطقه از جمله امام جمعه،نماينده و...صورت پذيرد.شواهد نشان مي دهد که عزل ونصب هاي استان تنها براي پيشبرد بهتر امور بوده و تلاش شده فرد جايگزين توانمندتر از مدير پيشين باشد و عزل نيروهاي ارزشي محلي از اعراب ندارد،چرا که همه مديران ما ارزشي و دوستدار نظام هستند و عزل ونصب آن ها يک امر معمول مديريتي است.

6-هديه هاي غيرضروري به مديران و ارتباط  فرزند استاندار با عبدالله نوري هم از آن دست دروغ هايي است که به لطيفه شبيه است و احتمالا"خبرنويس سايت موقع نوشتن آن تعادل عقلي و روحي و رواني مناسبي نداشته است.


خيلي ساده مي توان دريافت که اين سايت دروغ پراکن بر اساس حدسيات وشنيده ها اقدام به توليد خبر کرده و همه اطلاعات و دانسته هاي اين سايت از جنس دروغ و تهمت و سياه نمايي است:

اين حديثم چه خوش آمد که سحرگه مي گفت/بر در ميکده اي با دف وني ترسايي

گر مسلماني از اين است که حافظ دارد/آه اگر از پي امروز بود فردايي


 • چهارشنبه 21 مهر 1389-0:0

  اخیراً یکی از رسانه های مجازی، مطلب جهت دار و معناداری را در باره مدیریت ارشد مازندران درج کرده که هم به دلیل عدم صحت و هم بخاطر قابلیت جوسازی و سیاه نمائی، لازم می دانیم مطالبی را ذکر کنیم:
  نگارنده مطلب که مطمئناً شناخت چندانی از ماهیت ارزشی مدیران ارشد مازندران ندارد، با اتکاء بر توهمات خویش و اصرار برالقاء بدبینی های غیرحرفه ای، همزمان با ایراد اتهام ریخت و پاش تشریفاتی به استاندار و یکی از معاونین ایشان، تلاش کرده تا دفاع متعارف اینان از همراهان رئیس جمهور را امری غیر ضرور اعلام کند!
  نکته مهم در این نگارش هدف دار، آسمان و ریسمان کردن مطالب کهنه و حتی کذب غیر مربوط برای اثبات و نتیجه گیری خاص علیه استاندار و معاون ایشان است که طی آن وی با ذکر اینکه ایشان معاون وزیر در دولت اصلاحات بوده و نیز همراه با پسرش با عبدالله نوری ارتباط مشکوک دارد، مذبوحانه تلاش کرده تا در ذهن مخاطبان مافوق، القاء ناامنی کند که احتمالاً در اینجا شعبه ای از جریان فتنه فعال است!!
  واقعاً خجالت آور و تاسفبار است که فردی مازندرانی، مقیم و شاغل در استانی با صدها کیلومتر فاصله و با ادعای دفاع از جریان اصولگرایی، قلم به تخریب عزیزانی بپردازد که خود از نیروهای ارزشی و مصادیق بارز اصولگرایی اند و شفاف ترین رفتارها را در مبارزه با فتنه های سال 88 به نمایش گذاشته و پیشاپیش همه سینه سپر کرده و همه تمتها و انگ ها و برچسب ها را به جان خریده و استان را در بهترین شرایط اداره کردند!
  مدیرانی که برای خدمت به شهروندان مازندرانی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و فراتر از ساعات متداول کاری در سنگر خدمت به رتق و فتق امور پرداخته و برای خود کیسه ای ندوخته و حتی استاندار محترم از دریافت حقوق معمول نیز انصراف داده تا بدون دریافت یک ریال از دولت، در خدمت مردم باشد!
  هر چه تلاش کردیم تا منظور این نگارنده غیرحرفه ای را در مربوط دانستن تیتر این مطلب مبنی بر ریخت و پاش تشریفاتی استاندار با مطالبی همچون حمایت آقایان از آقای مشائی، ارتباط احتمالی با عبدالله نوری، معاون وزیر بودن ایشان در دولت اصلاحات، خرید دو دستگاه اتومبیل ماکسیما برای استانداری و یا حتی اضافه کردن یک سرویس مبلمان در اتاق کاری استاندار و .... دریابم، واقعاً نتوانستم توفیقی بیابیم!!
  رسانه های مجازی و مکتوب مازندران ضمن حیرت از ادعای نگارنده مبنی بر اعتراض شهروندان مازندرانی به استاندار و معاون ایشان در مورد ریخت و پاش تشریفاتی، از ذکر مطالبی با تاخیر چندماهه و نقل مطالب کذب و تایید نشده ای مثل عزل فرمانداران و مدیران ارزشی و مهمتر از همه ارتباط دادن مطالب نامانوس جهت یک نتیجه گیری معاندانه و کینه ورزانه، تعجب کرده و وی را به بخاطر دخالت ناشیانه و غیر حرفه ای در کار حرفه ای خود مورد تقبیح و شماتت قرار داده اند!
  این رسانه ها اظهار امیدواری کرده اند تا حرمت قلم همیشه محفوظ بماند و بر پاشنه بی انصافی و تخریب نگردد و هوای نفس و مطالبات مادی بر آن حاکم نباشد و منظور نگارنده رسیدن به زیاده خواهی ها و منافع طلبی های فردی نباشد!


  ©2013 APG.ir