تعداد بازدید: 2247

توصیه به دیگران 2

چهارشنبه 21 مهر 1389-18:8

با شيب ملايم

كانديداهاي احتمالي مجلس نهم با انتقاد از روش کنوني مديريت استان ونيز خرده گيري از عملکرد نماينده هاي کنوني مجلس، مشغول فعاليت زودهنگام انتخاباتي  شده اند.(يادداشتي از محمد صادق قلي زاده،سرپرست روزنامه ابتکار مازندران)


با توجه به اينكه هنوز مدت زمان قابل توجهي تا برگزاري نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است، در بسياري از شهرستان هاي مازندران تحركات انتخاباتي آغاز شده، فعاليت هاي زود هنگام انتخاباتي در برخی از محافل و رسانه‌ها ديده مي شود و نام برخی از اشخاص و چهره‌ها نیز بر سر زبان ها افتاده است.

 اين در حالي است كه در محافل خصوصي و گاه عمومي نيز گفتگوهايي شنيده مي شود و هدف از چنين نشست هايي هم تنها رسيدن به صندلي هاي بهارستان نهم تعيين شده است.

 اين تحركات از مدت ها قبل استارت خورده و كانديداهاي احتمالي با تشكيل جلسات متعدد و هفتگي چه در استان و چه در خارج از استان (محل فعاليت خود) به دنبال يارگيري و تشكيل تيم انتخاباتي و انتخاب مسوولان كميته هاي مختلف ستادهاي خود هستند.

 آن طور كه از روند فعاليت و اعلام حضور غير رسمي و همچنين اطرافيان آنان استنباط مي شود در بين اين افراد ديدگاه هاي سياسي مختلفي اعم از اصولگرايي، اصلاح طلبي و نيز مستقل ديده مي شود كه با توجه به شرايط حاكم بر حوزه انتخابي خود گاه با مصاحبه با رسانه هاي مختلف، شركت در برنامه هاي هياتي، حضور سرزده در مناطق خاص، انجام امور عام المنفعه و ... به فعاليت خود ادامه مي دهند.

بسياري از آنها كه عموماً از چهره هاي سرشناس شهرستان هاي خود هستند و البته ممكن است در گذشته يا هم اكنون داراي پست هاي دولتي و يا غير دولتي و يا حتي از نمايندگان فعلي و سابق مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز باشند با شركت در مراسم هاي مختلف به عنوان ميهمان و يا مدعو و نيز استفاده از تريبون هاي مختلفي كه گاه به طور مستقيم و غير مستقيم در اختيار آنها قرار مي گيرد با طرح مسائل و مشكلات مناطق خود به دنبال برقراري ارتباط بيشتر و نزديك تر با مردم و اقشار مختلف جامعه مي هستند.

البته از اين كانديداهاي احتمالي در اين ايام بيشتر به عنوان افراد منتقد روش مديريت اجرايي كنوني استان و نيز عملكرد نماينده هاي حوزه هاي مختلف انتخاباتي و يا افراد داراي طرح هاي نوين و گسترده عمراني و احياناً اشتغال زايي براي مناطق مختلف استان در محافل مختلف نام برده مي شود،اما اين عزيزان بايد توجه داشته باشند كه هدف از انتقاد از يک فرد يا سازمان بررسي نقاط ضعف و کاستي هاست نه خرده گرفتن و اشکال تراشي و يا در پاره اوقات مطرح كردن نام خود.

 انتقاد سازنده بايد دقيق، صريح و بدون غرض باشد و اغراض شخصي، حزبي، گروهي و... در آن دخالت نداشته باشد.

 انتقادي سازنده است که پيامد آن تغيير رفتار منفي در شخص و يا سازمان مخاطب و گشودن دريچه اي به سوي شکوفايي هرچه بيشتر و پيشبرد اهداف متعالي استان باشد و موجب دلسردي جامعه نشود.

 البته از آنجايي كه آغاز فعاليت يك فرد براي شركت در چنين رفراندومي به عنوان كانديدا و برگزيده شدن از سوي مردم به عنوان نماينده آنها در مجلس شوراي اسلامي بايد با برنامه ريزي هاي مناسب، تجزيه و تحليل دقيق از شرايط حاكم، تعيين اهداف و تدوين استراتژي ها و برنامه هاي راهبردي ستاد انتخاباتي و ... صورت گيرد، آغاز چنين اقدامات زودهنگامي دور از انتظار نيست.

 اما بايد به اين نكته نيز توجه شود كه رسانه اي كردن چنين اقداماتي و طرح چنين موضوعاتي در جامعه اي آگاه و داراي پتانسیل های سياسي اجتماعي فراوان ممكن است از يك طرف موجب به وجود آمدن موج بي اعتمادي و استنباط داشتن سوء نيت كانديداها از اعتماد مردم شود و از طرف ديگر فضاي سياسي استان را به سوي رقابتي زودهنگام و جبهه گيري هاي نسنجيده و بروز اختلاف بين افراد، اقوام و اقشار مختلف سوق دهد.

 با توجه به مدت زمان باقيمانده هرچه شيب حركت به سمت انتخابات مجلس نهم ملايم تر باشد و فضاي سياسي استان كمتر ملتهب شود و رقابت ها و تبليغات و يارگيري هاي انتخاباتي آرام تر و اصولي تر انجام گيرد، مردم احساس اعتماد بيشتري به كانديداهاي خود خواهند داشت و با رغبت بيشتري در اين آزمون بزرگ شركت خواهند كرد.

 بايد بدانيم همواره مردم مازندران از آگاهي سياسي بسيار بالا و هوش و ذكاوت مثال زدني برخوردار بوده اند و تفاوت خوب و بد، خير و شر و نيت پاك و ريا را به خوبي درك مي كنند، به خوبي مي دانند چه كسي براي خدمت صادقانه پا به اين عرصه مي گذارد و چه كسي...

مطمئناً نه تنها چنين اقدامات غيرمنطقي و نسنجيده اي هيچگونه توفيقي براي شخصي به ارمغان ندارد و به پيروزي و يا عدم پيروزي كانديدايي كمك نمي كند،ممكن است موجب به وجود آمدن نوعي بي تفاوتي نسبت به مشاركت سياسي و اجتماعي در بین مردم و از بين رفتن روحيه نشاط، شادابي و حضور در عرصه هاي انتخاباتي در استان شود.

 بنابراين بهتر است كانديداهاي محترم مجلس نهم كمي تامل نموده و با نگاهي عميق تر و روندي مناسب و منطقي تر فعاليت هاي خود را به آرامي و بدور از حاشيه سازي و ايجاد دل مشغولي در افكار عمومي ادامه دهند و قضاوت و انتخاب را نيز در زمان مناسب به عهده مردم عزيز مازندران بگذارند.


 • دوشنبه 26 مهر 1389-0:0

  روز نامه ای در کشور به نام ابتکار مازندران ثبت نشده است، این عناوین از کجا می آیند؟

  • پنجشنبه 22 مهر 1389-0:0

   به نكته هاي خوبي در اين مقاله اشاره شده.
   متشكرم


   ©2013 APG.ir