تعداد بازدید: 3103

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 27 مهر 1389-17:46

يوسف نژاد:شرکت دخانيات ورشکست مي شود

نماينده ساري گفت:مديريت بازار داخلي به‌دست قاچاقچيان سيگار افتاده، مصرف سيگار قاچاق افزايش يافته و توليد داخلي به ركود افتاده،در حالي كه سال گذشته 80 درصد توليد در اختيار دخانيات بوده است-مديريت  شركت دخانيات وضع را وخيم مي‌بيند و متاسفانه كاري هم فعلا از دست ما بر نمي‌آيد.


مازندنومه:گفت وگوي کوتاه زير را روزنامه "ملت ما"با علي اصغر يوسف نژاد-نماينده مردم ساري در مجلس و عضو کميسيون صنايع- انجام داده است که در شماره روز سه شنبه اين روزنامه منتشر شده است.موضوع گفت وگو حضور مديرعامل شرکت دخانيات در کميسيون صنايع مجلس ومشکلات پيش روي اين شرکت است.

-مديرعامل شركت دخانيات در كميسيون صنايع مجلس حضور يافته و توضيحاتي داده است. در اين مورد توضيح مي‌دهيد؟

بله،مديرعامل دخانيات در كميسيون حضور يافت و درباره وضع‌كنوني شركت توضيحاتي داد. سوالات اعضاي كميسيون بيشتر درباره ميزان درآمدهاي شركت و ميزان قاچاق و واردات رسمي سيگار بود. البته آقاي طلا مديرعامل شركت هم توضيحاتي در اين باره دادند و مجلس را نگران كردند.

-چه چيزي مجلس را نگران كرده است؟

اينكه درآمد شركت در 4 ماهه امسال به شدت كاهش يافته. اينكه در 4 ماهه پارسال 15 ميليارد تومان از محل فروش سيگار براي دخانيات درآمد به دست آمده اما امسال در همين مدت درآمد دخانيات به 245 ميليون تومان رسيده است. اينها مواردي است كه مجلس را نگران كرده است. به ويژه در كميسيون صنايع اين نگراني وجود دارد كه با ادامه اين روند ورشكستگي دخانيات دور نيست.

-اين موضوع را مديرعامل دخانيات نيز مطرح كرد؟

بله. البته چند روز پيش هم آقاي طلا به اين موضوع اشاره كرده بود اما ايشان بطور خاص در كميسيون به اين موضوع تاكيد داشتند كه يكسري قوانين و مقررات كه بر سر راه توليد سيگار و توزيع اين كالا وجود دارد موجب به وجود آمدن اين مشكل شده است. ايشان معتقد است كه قوانين موجود به قاچاق سيگار كمك مي‌كند، نه به كاهش مصرف. در گزارشي كه آقاي طلا به كميسيون صنايع مجلس داد به اين موضوع اشاره شد كه مديريت بازار داخلي نيز به‌دست قاچاقچيان سيگار افتاده. مصرف سيگار قاچاق افزايش يافته و توليد داخلي به ركود افتاده، در حالي كه سال گذشته 80 درصد توليد در اختيار دخانيات بوده است.

-واكنش كميسيون صنايع به اين اظهارات مديرعامل دخانيات چه بوده؟

نماينده‌ها راهكارهايي داشتند كه در اين جلسه ارايه دادند. ما از مديريت دخانيات خواستيم تا محصول باكيفيت توليد كنند و در عين حال ساختار اداري را نيز در دخانيات تغيير دهند. وضع فعلي دخانيات به گونه‌يي است كه نياز به سرمايه‌گذاري دارد. اما مديريت دخانيات مي‌گويد كه بايد نخست وضع برخي از قوانين سختگيرانه در حوزه مصرف سيگار مشخص شود.

-شما در اين مورد چه فكري مي‌كنيد؟ آيا قادريد اين قوانين را عوض كنيد؟

كار سختي است كه بشود اين قوانين را عوض كرد. قانون جامع كنترل دخانيات در مجلس تصويب شده و بايد اجرا شود. راهي هم ندارد. ما اين را به مديريت دخانيات هم گفتيم. اما مديريت اين شركت وضع را وخيم مي‌بيند و متاسفانه كاري هم فعلا از دست ما بر نمي‌آيد. مديرعامل دخانيات در كميسيون صنايع به اين موضوع اشاره كرد كه اين شركت حتي هزينه‌هاي خود را نيز نمي‌تواند سر به سر كند. اين موضوع خيلي مهم است كه يك شركت دولتي قادر نيست حتي هزينه‌هاي خود را دربياورد. ما هر كاري از دست مان بر بيايد مي‌كنيم اما به نظر مي‌رسد همانگونه كه مديريت دخانيات اشاره كرد ورشكستگي شركت دخانيات با ادامه وضع فعلي قاچاق سيگار كه به شدت خطرناك شده نزديك است.


  • سه شنبه 27 مهر 1389-0:0

    سیکاره ایرانی کیف ندنه مردمم شونه سیکار خارجی که مردم قاچاق کندنه واررزونتر با کیفیتتر هسه ره کشنه


    ©2013 APG.ir