تعداد بازدید: 3400

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 28 مهر 1389-21:23

يک صندلي خالي براي رياست

بعد از گذشت 5 ماه از تمام شدن انتخابات نظام مهندسي و منابع طبيعي استان هنوز این منصب خالیست و بر سر میز ریاست اختلاف وجود دارد.


بنا به خبر رسيده به مازندنومه،در اردیبهشت سال جاري،سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان مازندران برای سومین دوره اقدام به انتخابات ریيس و شورای این نظام کرده اما پس از گذشت 5 ماه از تمام شدن انتخابات و شمردن آرا هنوز این منصب خالیست و بر سر میز ریاست اختلاف وجود دارد.

 شنيده ها حاکيست که در زمان انتخابات هزینه هاي زيادي صرف برگزاري آن شده و شايعه شده که بخشي از هزينه ها از حساب ماهانه حقوق کارورزان اين نظام تامين شده است و اکنون درست 5 ماه است که کارورزان هیچ حقوقی دریافت نکرده اند!    ©2013 APG.ir