تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 24 شهريور 1383-0:0

شهروندان مازندرانى از مشکل تماس بااطلاعات تلفنى ۱۱۸ گلايه دارند

شمارى از شهروندان مازندرانى مىگويند : تماس بااطلاعات تلفنى۱۱۸ مخابرات در شهرهاى مختلف بسيار مشکل است و در اغلب اوقات شلوغى خط اجازه اين تماس به شهروندان نمىدهد .


جمعى از شهروندان مازندرانى علاوه بر شلوغى خط ،اشتباه در ارائه اطلاعات را نيز از ديگر مشکلات خط۱۱۸ مخابرات مازندران اعلام کردند. يکى از کارمندان جهاد کشاورزى سارى در اين خصوص گفت : دراکثر اوقات براى گرفتن شماره ۱۱۸ با ترافيک وازدحام مواجه هستيم و موفق به دريافت اطلاعات لازم تلفنى نمىشويم . به گفته "حسين داودى" درحالى که سيستم هاى ارتباطى در دنيا با پيشرفت زيادى مواجه بوده است به نظر مىرسد دراين استان هنوز سيستم اطلاع رسانى تلفنى با مشکل جدى مواجه است . وى ادامه داد : به نظر مىرسد به نسبت تعداد تلفن هاى واگذارشده اطلاع رسانى تلفنى به مشترکين انجام نمىشود . وى مدعى شد که به طورمعمول براى تماس با۱۱۸ و دريافت اطلاعات بيش از ۲۰ دقيقه صرف وقت مىشود . يکى از شهروندان آملى تعداد افراد پاسخگو در بخش ۱۱۸ را کم دانست و براى رفع اين مشکل خواستارافزايش نفرات پاسخگو در سامانه اطلاعاتى۱۱۸ شد . " ميثم امانى" از اشتباه پاسخگويان در ارائه اطلاعات وبى اطلاعى از شماره تلفن بعضى از مشترکين نيز گلايه کرد وافزود : اطلاعات مربوط به تغييرات ويا جابجايى شماره ها بايد به روز دراختيار پاسخگويان در سامانه ۱۱۸ قرار گيرد تا انها بتوانند در کمترين زمان اين اطلاعات را در اختيار مراجعه کنندگان تلفنى قرار دهند . به گفته اين شهروند امروزه با پيشرفت و توسعه مخابرات به روز بودن اين سيستم لازم و ضرورى است . وى گفت : با توجه به اينکه شرکت مخابرات درآمد بسيار مناسبى از فعاليت هاى خود دارد ، ارائه خدمات به مشترکين را نبايد فراموش کند . يکى از مسوولين ۱۱۸ مخابرات سارى درباره گله اى که شهروندان مطرح مى کنند مىگويد : بسيارى از جابجايى و تغيير شماره ها که از سوى شرکت مخابرات صورت مىگيرد تقريبا به روز به ۱۱۸ اعلام مىشود . وى افزود : در برخى ازموارد مشترکين راضى به اعلام شماره تلفن خود از طريق سامانه ۱۱۸ نيستند که دراين حالت مخابرات نمىتواند انها را مجبور به اعلام نمايد . به گفته وى تمامى کارکنان اين مرکز در تمامى ساعات مشغول پاسخگويى هستند و ممکن است که در برخى از ساعات شبانه روز باافزايش تعداد مراجعه کننده تلفنى اختلالاتى در تماس با اين مرکز پديدايد . معاون نگهدارى و عضو هيات مديره شرکت مخابرات مازندران ضمن تاييد مشکلات ۱۱۸ در شهرستانهاى بزرگ نظير سارى، بابل، قائمشهر و نوشهر و چالوس گفت : ترافيک بيش از حد موجب اشکال در جوابگويى به موقع مشترکين شده است . " سيد على عسگريانى " به ايرنا افزود : براى رفع اين مشکل اکنون کار تغيير و نصب سيستم جديد۱۱۸ براى پاسخگويى به مشترکين در شهرهاى بزرگ استان در حال اجرا است . وى ادامه داد : اکنون اين سيستم در دو مرکز مخابرات سارى نصب شده به طورى که مشترکين با اشغال خط مواجه نمىشوند. وى واگذارى بيش ا۲۰۰ز هزار شماره از سال گذشته تا کنون و کابل برگردان هاى متعدد براى افزايش شماره ها در هر مسير را ازعوامل بروز مشکلات ۱۱۸ خواند و گفت : البته تغييرات هرشماره حداکثر بعد از يک ماه به ۱۱۸ اعلام مى شود. عسگريانى همچنين از چاپ دفترچه هاى اطلاعات تلفنى به همراه نشانى محل نصب تلفن ها در سطح استان خبر داد. براساس آمار شرکت مخابرات مازندران دراين استان بيش از۸۵۵ هزار شماره نصب شده ثابت مشغول به کاراست . مازندران بيش از دو ميليون و۸۵۰ هزار نفر جمعيت دارد .


    ©2013 APG.ir