تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 25 شهريور 1383-0:0

جمع آورى روزانه ۱۲۰ تن زباله در سواحل بابلسر

روزانه ۷۰ تن زباله از سطح شهرستان بابلسر جمع آورى مى شود كه اين مقدار در فصل تابستان به علت افزايش مسافر به بيش از ۱۲۰ تن مى رسد.


شهردار بابلسر با بيان مطلب فوق، افزود: در فصل تابستان توسط ۳۰ نفر از نيروهاى خدماتى در طول يك روز تنها در دو نقطه از ساحل درياى بابلسر ۱۶ تن زباله جمع آورى شد. «آقا باباپور» هزينه اين امر را بالغ بر ۷۰ ميليون ريال عنوان كرد و اظهار داشت: با اين اقدام، نوار ساحلى به نسبت سالهاى گذشته از پاكيزگى بيشترى برخوردار بود.


    ©2013 APG.ir