تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 26 شهريور 1383-0:0

كشاورزان برنجكار خواستار قانومند شدن شاليكوبي ها و رعايت نرخ هاي تصويبي شدند

بايد به شاليكوبي ها تفهيم كرد كه كارخانه فقط حق دارد نرخ مصوب را در قبال هر تن شالي به برنج بگيرد و مابقي ضايعات متعلق به كشاورز است و اگر به كشاورز تحويل داده نشود يك نوع دزدي و خيانت در مال غير است


كشاورزان برنج كار خواستار قانونمند شدن شاليكوبي ها و رعايت نرخ هاي تصويبي شدند. در مازندران كه حدود 200 هزار هكتار از اراضي حاصلخيز به كشت استراتژي برنج اختصاص دارد در بيشتر كارخانه هاي شاليكوبي به ويژه شهرستان آمل , برنج كاران با مشكل صنفي مواجه هستند كه جا دارد مديريت بازرگاني با نشست مشترك با نمايندگان كشاورزان و شركت تعاوني شاليكوبي داران نحوه كار و برخورد با كشاوران را ضابطه مند كرده و از اجحاف و ايجاد نارضايتي در بين توليدكنندگان محصولات غذايي بكاهند. تحويل دو كوب به كشاورزان , رعايت نرخ تصويب شده بازرگاني و دادن فاكتور به كشاورزان , تحويل ضايعات برنج در غربال دوم . توزين كردن , خشك كردن استاندارد رعايت قيمت واقعي برنج , عدم پرداخت چك در قبال فروش برنج مورد بررسي قرار گرفت و اظهار شد كه اگر چك مي دهند در حد عرف و معمول باشد. آقاي كيانژاد يك كشاورز ساكن روستاي سالار محله آمل در اين باره مي گويد : بالاي 80 كيسه شالي به كارخانه محل بردم و قتي تقاضا كردم كه يك تن دوكوب (پوسته برنج كه با سبوس نرم قاطي است ) جهت دام استفاده مي گردد . را تحويل بگيرم صاحب شاليكوبي مي گويد كيلويي 400 ريال بخر . كارخانه شاليكوبي فقط حق دارد كه در قبال تبديل شالي به برنج حق الزحمه بگيرد و اين عادت بدي شده است كه آنها ضايعات برنج را بگيرند و به كشاورزان ندهند. آقاي حسن زاده روستاي آهنگر كلالابو هم در اعتراض به اين عمل شاليكوبي ها مي گويد : هر صنفي حامي دارد وبه كشاورزان برنج كار بي توجهي مي گردد ما خواستار بازرسي مسئولان از كارخانه ها هستيم تا از نزديك به اعتراض برنج كاران رسيدگي شود. جمعي از اعضاي هيئت رئيسه خانه كشاورزان هم خواستار اعزام نمايندگان كشاورزان در شاليكوبي ها شدند. هرساله ميليون ها تومان از ضايعات برنج كه حق كشاورز است به جبيب كارخانه داران مي رود. لذا جا دارد مديريت جهاد كشاورزي سازمان تعاون روستايي , خانه كشاورز , اداره صنايع و معادن و شركت تعاوني شاليكوبي داران با جلسات مشترك تصميم عاقلانه و منطقي بگيرند و حقوق كشاورزان كه در گرماي تيرماه و مرداد ماه عرق ريختند و كارگر روزي 15 هزارتومان جهت درو شالي مزد گرفت : بايد به شاليكوبي داران تفهيم كرد كه كارخانه فقط حق دارد نرخ مصوب را در قبال تبديل هر تن شالي به برنج بگيرد و مابقي ضايعات متعلق به كشاورز است و اگر به كشاورز تحويل داده نشود يك نوع دزدي و خيانت در مال غير است .


    ©2013 APG.ir