تعداد بازدید: 2744

توصیه به دیگران 2

دوشنبه 15 آذر 1389-16:31

کسي به فکر بازخواست نيست

کلاف سردرگم شهرک صنعتي مرزن آباد:دوسوم شهرک صنعتی مرزن آباد 9 سال است که نیمه کاره رهاشده است-سرمایه گذاران ازحسن نیت دولت سوء استفاده کرده اند-یکی ازبانک های مرزن آباد بيش از یک میلیاردتومان معوقه دارد!

 


به گزارش خبرنگار مازندنومه در کلاردشت، بهزاد میردار-رئیس شورای شهرمرزن آباد-گفت: دوسوم شهرک صنعتی مرزن آباد 9 سال است که ازسوی سرمایه گذارانی که میلیاردهاتومان تسهیلات بانکی دریافت کرده اند نیمه کاره رهاشده است.

وي افزود: وقتی درسال 81 شهرک صنعتی فعالیتش را آغاز کرد و انتظارما این بودکه بافعالیت 43 واحدصنعتی دراین شهرک، 1168 شغل برای جوانان ومردم منطقه ایجادمی شود، حال آن که این انتظارمحقق نشد.

ميردار ادامه داد: دو سوم از 43 واحدصنعتی ازهمان ابتدای کلنگ زنی،آقایان سرمایه گذار که عمدتا غیربومی هستند به جای استفاده از وام های میلیارد تومانی خود درپروژه های تعریف شده صنعتی، آن را درجای دیگرسرمایه گذاری کردند و یا به خرید و فروش زمین پرداختند و متاسفانه باگذشت 9سال ازفعالیت رسمی شهرک صنعتی هنوز 30واحدصنعتی نیمه کاره رهاشده است.

وی تصريح کرد: البته آقایان مسئول در شهرک های مازندران خود براین امر واقف هستندکه سرمایه گذاران ازحسن نیت دولت سوء استفاده کرده اند و اين مسئولان نمی خواهند در بازگرداندن میلیاردها تومان تسهیلات بانک های منطقه به چرخه صنعت کشورکمک کنند و حتي از آنان بازخواست کنند که چرابه تعهدات شان عمل نکرده اند!

 میردارگفت: درحال حاضر 100 نفردرشهرک صنعتی مشغول به کارهستند که متاسفانه به خاطر فرار از بیمه و مالیات کارفرما، کارگران باحداقل دستمزد و به صورت قراردادکوتاه مدت مشغول به کارند که این گونه روند کاری نمی تواند برای آنان امنیت شغلی به حساب آید.

به گزارش خبرنگارما،محمد ردایی -عضو شورای شهرمرزن آباد-هم بااشاره به استفاده نکردن از سرمایه گذاران واقعی گفت: توجه نکردن به سرمایه گذاران واقعی وتولیدکنندگان حقیقی موجب شده است تاپس از 9 سال شاهد کم تحرکی و ایجاد نشدن شغل واقعی درشهرک صنعتی مرزن آبادباشیم.

 ردایی افزود: آمارنشان می دهد، یکی ازبانک های این شهربیش از یک میلیاردتومان معوقه دارد که شاید حدود 200 دویست میلیون تومان آن مربوط به مردم باشد، ولی 800 میلیون تومان آن به بدهکاری سرمایه گذاران غیربومی برمی گردد که به جای سرمایه گذاری درشهرک صنعتی به خرید وفروش زمین روی آورده اند.

وي افزود: البته این مسئله به یکي-دو بانک مربوط نمی شود بلکه بسیاری ازبانک های شهر و منطقه به نوعی درگیرمعوقه های ناشی ازوصول تسهیلات پرداختی به سرمایه گذاران خود هستند.

 محمد ردایی گفت: برای زیرساخت های شهرک صنعتی بالغ بر 10 میلیاردتومان درخصوص احداث راه دسترسی به شهرک، معابرداخلی، آبرسانی وبرق هزینه شده است که امیدواریم مسولان شهرستان واستانداری خصوصا ًمسولان شهرکهای صنعتی استان به این مشکل رسیدگی کنند.    ©2013 APG.ir