تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 شهريور 1383-0:0

استاندار مازندران به الجزاير مي‌رود

به منظور بررسي راههاي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، مهندس محمدعلي پنجه‌فولادگران استاندار مازندران در صدر هياتي اقتصادي به زودي عازم الجزاير خواهد شد.


در اين سفر راههاي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي و امكان حضور بازرگانان و تجار ايراني در بازارهاي الجزاير مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.


    ©2013 APG.ir