تعداد بازدید: 3156

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 16 آذر 1389-16:33

استفاده بهینه از سفر؛از شعار تا عمل

...اینک زمان آن است که مدیران استان با اجرای به موقع و کیفی مصوبات دولت نشان دهند که قلبا خواستار بهره برداری حداکثری از سفر دولت به نفع مازندران بوده اند. (يادداشتي از محمد سعیدی،روزنامه نگار ساروی )


 روزهایی که در آستانه ی سفر سوم هیات دولت به مازندران قرار داشتیم، طبعا شاهد جنب و جوش و تحرکات مضاعف مسوولان و مدیران استان بودیم که مشغول تدارک مقدمات بوده و خود را مهیای پذیرایی از هیات دولت می کردند.

در این میان یکی از مواردی که بیش از همه جلب نظر می کرد و پای ثابت مصاحبه های مدیران و اخبار و مطالب رسانه ها بود شعار «استفاده بهینه از سفر رییس جمهور و هیات دولت واخذ مصوبات راهگشا و موثر » بود.

 در این رابطه آنچه در وهله ی اول اذهان عمومی به ویژه ذهن نخبگان را به خود معطوف کرد و تجربه های قبلی نیز بر آن صحه می گذارد، شعاری بودن این خواسته ی مدیران است.

 نگارنده بدون این که قصد سیاه نمایی عملکرد مسوولان استان را داشته باشد، بر این باور است که اجرایی نشدن بخش قابل ملاحظه ای از مصوبات قبلی دولت در مازندران و نبود پیگیری مجدانه و مسوولانه نشان می دهد که اولا اراده ای جدی برای استفاده از مواهب سفر دولت به نفع استان و شهروندان آن وجود ندارد و ثانیا همین شعار پردازی است که مانع از شکل گیری عزمی جدی برای تحقق آرزوهای مردم استان می شود.

در این رابطه باید تاکید کرد که لازمه ی استفاده ی بهینه از سفر دولت در درجه اول بررسی مشکلات اساسی و موانع زیرساختی توسعه استان، شناسایی و احصاي آنها و تدوین یک برنامه عملیاتی برای تعیین راهکارها بوده و در وهله بعدی ارایه ی گزارشی مستند و مستدل و البته مبسوط پیرامون مسایل استان به هیات دولت و تبیین ضرورت پرداختن به آنها و اقناع اعضای دولت برای تصویب طرح های راهبردی بود. 

 البته کار به همین جا پایان نمی یابد و مهم ترین بخش آن یعنی اجرای مصوبات باقی می ماند که مسوولان استان بايد با جلب حمایت دولت به آن دست یابند.

 این در واقع یک شمای کلی از «استفاده بهینه از سفر دولت» است اما اگر همانند سفرهای قبلی از یک سو شمار مصوبات راهبردی و موثر در توسعه استان اندک باشد و از سوی دیگر کمیت اجرای مصوبات هم لنگ بزند بالطبع باید این گفته را شعاری بیش ندانست.

 در عین حال انتظار این است که در مورد مصوبات قبلی و موانع و مشکلات فرا راه عملیاتی کردن آنها، گزارش هاي واقعی از سوی مسوولان استان به ریاست محترم جمهور و همکارانش ارایه شده باشد تا باور واقعی بودن شعار «استفاده بهینه....» برای مردم، اصحاب رسانه و نخبگان استان میسر شود.

 به هرحال این سفر انجام شد و باز هم بیش از 200 مصوبه ارمغان سفر دولت برای مازندران بوده است. اینک زمان آن است که مدیران استان با اجرای به موقع و کیفی این مصوبات نشان دهند که قلبا خواستار بهره برداری حداکثری از سفر دولت به نفع مازندران بوده اند،در جهت تحقق آن تلاش بایسته ای کرده اند و با اجرای طرح های تصویب شده عملا ثابت می کنند که این سفر منافع فراوانی برای استان در برداشته و به روند توسعه در این منطقه سرعت بخشیده است.    ©2013 APG.ir