تعداد بازدید: 2461

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 17 آذر 1389-22:25

اعتبار ديندار کردن خانواده هاي کميته امدادي؛5/1 ميليارد تومــان

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) مازندران گفت:نزديک به 150 هزار نفر از نيازمندان استان تحت پوشش امـــداد هستند و ماهانه به آنها 5/2 ميليارد تومان مستمري نقدي و غير نقدي پرداخت مي شود.


به گزارش رسيده از روابط عمومي کميته امداد استان به مازندنومه،ابراهيم باغبانـــي گفت : روحانيون در منابر خود و مــداحان در مراسم خود بايد سيره ائمه معصومان را در يتيم نوازي و توجه به رفع مشكلات نيازمندان جامعـــه تبين کنند.

وي گفت:اگر افراد خير و متمكـــن جامعه متوجه فقـــرا و نيازمندان اطراف محله و فاميل باشند،ديگر هيچ نيازمندي دستش را به سوي ديگران دراز نخواهد كرد و هيــچ يتيمي نيز شب گرسنه خواب نمي رود .

 باغبانــي خاطر نشان كرد : در حال حاضر 69 هزار خانوار قريب به 150 هزار نفر از نيازمندان استان تحت پوشش امـــداد هستند و ماهانه به آنها 5/2 ميليارد تومان مستمري نقدي و غير نقدي پرداخت مي شود.

 وي گفت : همه دولت ها و مجالس گذشته به امداد توجــه داشته اند اما دولت نهم و دهم بيشترين توجه و نگاهي ويژه به اين نهاد و محــرومان تحت حمايت دارد .

 مدير كل كميته امداد استان تصريح كرد : رويكــرد جديد امداد توانمند سازي و تقويت بخش فرهنگــي و اعتقادات ديني خانواده هاي تحت حمايت مي باشد و در بخش فرهنگـــي و تقويت باورهاي ديني و ديندار كردن خانواده هاي تحت حمايت امــداد طي سال گذشته 5/1 ميليارد تومــان اعتبار اختصــاص داده شده است.    ©2013 APG.ir