تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 شهريور 1383-0:0

بارندگى شديد باعث تخريب يک دهنه پل در کلارآباد چالوس شد

مسوول ستادحوادث و سوانح پيش بينى نشده استان مازندران گفت : براثر بارندگىهاى شديد روز يکشنبه و طغيان رودخانه نمک آبرود درشهرستان چالوس پل "يالبندان " درشهر کلارآباد تخريب شد.


"بهزادپورمحمد" روز دوشنبه افزود : همچنين براثر بارندگىهاى رگبارى دو روز گذشته معابر اصلى و فرعى برخى روستاها درمناطق مرکزى و غرب استان دچار آبگرفتگى شده است . وى تصريح کرد : ميزان خسارات وارده درحال بررسى است و پس از جمع بندى اعلام خواهد شد. درحال حاضر وضعيت هواى مازندران نيمه ابرى تا تمام ابرى است .


    ©2013 APG.ir