تعداد بازدید: 2760

توصیه به دیگران 1

شنبه 20 آذر 1389-16:45

فراکسیونی به نام سمن

 نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح حمایت از سازمان های مردم نهاد در دستور کار مجلس قرار داد.


 به گزارش خبرنگار مازندنومه علی اصغر یوسف نژاد در حاشیه برگزاری نخستین همایش و نمایشگاه سازمان های مردم نهاد مازندران اظهار داشت:امروز یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر کشور به میزان دخالت و مشارکت سمن ها در اداره امور مملکت است .

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید برای سمن ها(سازمان هاي مردم نهاد)شرایط مطلوب فعالیت ایجاد کنیم تصریح کرد: رشد سمن ها از نظر آماری در وضعیت مناسبی قرار دارد اما باید به موازات این رشد و توسعه ، حمایت های قضایی ، اداری ، سازمانی و مالی از جانب دولت مد نظر قرار گیرد.

یوسف نژاد با بیان اینکه در برنامه چهارم و پنجم توسعه ، دولت مکلف است که تصدی گری را کاهش دهد یادآور شد:بخش غیر دولتی باید توانمند شود و این توانمندی باید در جهت آموزش ، حمایت های قانونی ، تصویب قوانین متناسب ، حمایت های قضایی و اداری باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز قانون متناسب با فعالیت سمن ها تنظیم نشده و اگر اقدام مناسبی در سمن ها انجام شده ، بر اتکای سلایق و انگیزه های فردی و توسط خود سازمان های مردم نهاد شکل گرفته است.

 یوسف نژاد گفت: چنانچه قرار است که دولت فقط در بحث حاکمیتی نقش داشته و تصدی گری را کاهش دهد سهم و میزان اثرگذاری سمن ها بیشتر نمایان می شود.

یوسف نژاد یادآورشد: معتقدم که در این زمینه سمن ها جلوتر از دولت حرکت می کنند و هنوز نتوانسته ایم قوانین و مقررات متناسب با سمن ها را تنظیم کنیم.

وی با اشاره به اینکه مجلس گام هایی در این زمینه برداشته تصریح کرد: طرح حمایت از سمن ها در دستور کار مجلس قرار داده شده و فراکسیونی به نام سمن ها ساماندهی شده است.


  • يکشنبه 21 آذر 1389-0:0

    تعارف چندان کاری از پیش نمی برد . سازمان های اقتصادی دولتی که با پول نفت اداره می شوند را در نظر بگیرید و سازمان های اقتصادی مردم نهاد را ،در جمع و اندازه با آن مقایسه کنید . آن وقت به امکان بالندگی سازمان های اجتماعی و فرهنگی مردم نهاد یا به قول شما سمن ، در این کشور پی خواهید برد .


    ©2013 APG.ir