تعداد بازدید: 2774

توصیه به دیگران 1

شنبه 20 آذر 1389-17:12

ساز مخالف

 رئیس انجمن صنایع همگن فلزی، برق و الکترونیک مازندران گفت:بانک ها همواره به سود و منافع خود فکر نکنند بلکه شرایط تولید را نیز درک کنند- تولید کنندگان با سختی و مرارت مشغول فعالیتند-برخی صنعتگران فقط به خاطر حفظ آبرو و پرداخت اقساط بانکی در حال کار کردن هستند-سود بانک ها و جرائم دیرکرد و تاخیر به هیچ وجه با سود تولید تناسب و همخوانی ندارد.


 بر اساس خبر رسيده به مازندنومه از روابط عمومي انجمن صنایع همگن فلزی، برق و الکترونیک مازندران، غلامرضا عشریه که به تازگی مجدداً به ریاست اين انجمن برگزیده شده، خطاب به اعضاي هیئت مدیره انجمن تصریح کرد: بانک ها خدای ناکرده نگاه مالکانه و منفی نسبت به بنگاه های تولیدی نداشته باشند و همواره به سود و منافع خود فکر نکنند بلکه شرایط تولید را نیز درک کنند،چرا که تولید کنندگان با سختی و مرارت مشغول فعالیتند و برخی از صنعتگران فقط به خاطر حفظ آبرو و پرداخت اقساط بانکی در حال تولید و کار کردن هستند.

عشريه افزود: سود بانک ها به ویژه بانک های خصوصی و جرائم دیرکرد و تاخیر به هیچ وجه با سود تولید تناسب و همخوانی ندارد و با فرمول فعلی بانک ها فقط منافع آنها تامین می شود.

  عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن در ادامه به طرح هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و گفت: انتظار داریم دولت محترم حمایت و پشتیبانی های لازم را از واحدهای صنعتی به عمل آورد.

به گفته رئیس انجمن صنایع همگن فلزی، برق و الکترونیک مازندران سیستم بانکی و پولی هنوز به خوبی با تولید و صنعت همراه نشده است حال آنکه تولید به شدت نیازمند و وابسته به منابع بانکی است.    ©2013 APG.ir