تعداد بازدید: 2564

توصیه به دیگران 2

دوشنبه 29 آذر 1389-23:1

بدون نفت هرگز!

 در نخستین روز از اجراي طرح هدف مندي یارانه ها جمعی از روستايیان و شهروندان کلاردشتی با تجمع در دفتر شورای شهر کلاردشت نسبت به افزایش يک باره قيمت نفت و گازويیل اعتراض کردند.


به گزارش مازندنومه،معترضان معتقد بودند که منطقه کلاردشت یک منطقه کوهستانی و بدون گاز است، بنابراین افزایش يک باره قیمت گازوئیل و نفت-که تنها سوخت منطقه است-براي مردم شرايط دشواري را به وجود مي آورد.

بر اساس اين گزارش،نایب رئیس شورای شهر کلاردشت در این زمینه گفت: بسیاری از شهروندان و روستايیان مبلغ گازوئیل و نفت خود را دوماه قبل و یا حتي پيش تر واریز کرده اند،اما اينک شرکت نفت مدعی است که مردم مجبورند مابه التفاوت قيمت سوخت را هم واریز کنند.

 مهدی سلیمان پور اظهار داشت: از مسئولان شهرستانی و استانی انتظار داريم با توجه به اين که گازرسانی منطقه در حال اجراست، کمک کنند تا زمستان پیش رو برای مردم کلاردشت سخت نشود.

 یکي از کارشناسان منابع طبیعی هم از مردم منطقه خواست تا به بهانه مشکل سوخت از قطع درختان جنگلی به عنوان هیزم خودداری کنند.    ©2013 APG.ir