تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 شهريور 1383-0:0

کمبود

شمارى از خانواده هاى روستايى درمازندران خواستارايجاد مهدکودک ياروستامهد در روستاهايشان هستند ومى گويند : کودکان مابراى آمادگى مقدماتى فکرى ، روحى و جسمى نيازمند به مراکز پرورشى کودکان و روستامهدها هستند.


براساس دستوالعمل بهزيستى "روستامهدها" کودکان سه تا شش سال را تحت پوشش قرار مىدهند. آناناظهارداشتند : دربسيارى ازروستاها مهد کودک وجود ندارد و خانواده ها براى ثبت نام کودکان درشهرها بامشکلات زيادى مواجهند. آنان مسافت زياد و هزينه بالاى اياب و ذهاب راازمشکلات ثبت نام در مهد کودک شهرها اعلام کردند و گفتند : امروزه براى ارتقا سطح فکرى ، بالا بردن روحيه کودکان آموزش درمهد کودک ضرورى است . اين عده يادآورشدند : ظرفيت مهد کودک هاى روستايى موجود نيز جوابگوى نياز خانواده ها نيست . مسوول مهدکودک روستاى داودکلا بخش لاله آباد شهرستان بابل دراين خصوص گفت : هرساله درزمان ثبت نام باازدحام بيش ازاندازه خانواده ها مواجه مى شويم . "مهرى حسن زاده " ظرفيت پذيرش کودکان دراين مهدکودک را۳۵ نفرخواند و ادامه داد : اکنون بيش ا۱۲۰ز نفرمتقاضى ثبت نام داريم . به گفته وى ورود کودکان به مهدکودک به عنوان پيش دبستانى يک امرضرورى است ولى متاسفانه خانواده هاباکمبود شديد مهد مواجهند. وى يادآورشد : البته درچند سال اخيرفرهنگ ثبت نام کودک درمهدها دربين خانواده هاى روستايى رواج يافته وبااستقبال زيادى مواجه است . "انبيا هاشمى" که پسر شش ساله خود رابراى ثبت نام آورده است مىگويد : به دليل فاصله ۱۷ کيلومترى باشهربابل ناچاربه ثبت نام درمهدکودک روستا هستم . وى افزود : هزينه اياب وذهاب بزرگترين مشکل خانواده ها براى ثبت نام کودکان درشهرهاست . وى يادآورشد : باتوجه به اينکه تعداد کودکان پيش دبستانى در روستا ها زياد است ، لزوم برنامه ريزى جدى مسوولان براى ايجاد مهد کودک ها و مراکز اموزشى وپرورشى پيش دبستانى در روستاها به چشم مىخورد . وى ادامه داد : اين درحالى است که مسوولان وکارشناسان در امور آموزش وپرورش گذراندن پيش دبستانى براى کودکان را يک امرضرورى اعلام مىکنند. وى خواهان ايجاد مهدکودک درروستاها شد وتصريح کرد : بىتوجهى به روستا مهدها بىعدالتى بين کودکان شهرى و روستايى است . يکى از کارشناسان امورکودکان ونوجوانان بهزيستى استان مازندران نيز به ايرناگفت : اکنون حدود۲۵۰ روستامهد درسطح استان فعال است . "ربابه ميرحمزه " ضمن تاييد کمبود مهدکودک درروستاها افزود : مابراى ايجاد مهدکودک درروستاها محدوديت نداريم . به گفته وى کسانى که مورد تاييد شوراى محل وبخشدارباشند مىتوانند با داشتن ديپلم روستامهد ايجاد کنند. وى يادآورشد : طبق دستورالعمل براى روستاهاى۲۰۰ خانواربه بالا ايجاد روستا مهد ضرورى است . براساس آمارآموزش وپرورش مازندران بيش ا۴۰ز هزارنفرامسال درکلاس اول ابتدايى ثبت نام کرده اند که ۳۹ درصد آنان روستايى هستند. گفتنى است براساس آمارموجود ا۱۶ز هزار کودک روستايى شش ساله که نيازبه گذراندن پيش دبستانى دارند تنها سه هزارنفرد۲۵۰ر روستا مهد آموزش مى بينند. بنابراين حدود۱۳ هزار نفر از کودکان شش ساله روستايى مازندران از آموزش درمهد کودک محرومند. استان مازندران دوميليون ۸۵۰و هزارنفرجمعيت دارد که نزديک به نيمى ازآنان دربيش ازسه هزار۵۰۰و روستا ساکن هستند.


    ©2013 APG.ir