تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 30 شهريور 1383-0:0

مازندران مي تواند از كمك هاي بين المللي برخوردار شود

يك مخاطب مازندنومه چگونگي برخورداري مازندران از اين كمك ها را بيان كرده است.


الياس اميري -يكي از مخاطبان مازندنومه كه در سوئد تحصيل مي كند- مي گويد:استان"نربتن"سوئدمبلغ 400هزار دلار از صندوق حفاظت محيط زيست سازمان ملل براي حفظ آبهاي معدني وچشمه هاي زيرزميني منطقه دريافت كرده است.وي به مديران استان پيشهاد كرده است جدا از دولت،با ارائه مدارك و برنامه هاي خوداز كمك هاي زيست محيطي اين صندوق براي حفاظت و پاك سازي محيط زيست مازندران بهره مند شوند.


    ©2013 APG.ir