تعداد بازدید: 2712

توصیه به دیگران 2

دوشنبه 13 دی 1389-14:27

سوت و سوتي

محمودي راد،مديرکل محيط زيست مازندران گفت:روابط عمومي ما بايد به جايي برسد که وقتي يک سوت زد،همه دنبالش راه بيفتند!


بر اساس شنيده هاي مازندنومه،9 صبح روز دوشنبه جلسه هدفمندي يارانه ها و هواي پاک در اداره کل محيط زيست استان،با حضور کارشناسان اداره ها و دستگاه هاي مختلف برگزار شد.

هرمز محمودي راد-مديرکل جديدمحيط زيست مازندران-با 20 دقيقه تاخير وارد جلسه شد.وي بعد از شروع صحبت هايش از اين که نماينده آموزش وپرورش در جلسه حاضر نيست،گله کرد و گفت:البته ممکن است اين مشکل به ناتواني روابط عمومي محيط زيست برگردد.

بر اساس اين گزارش،محمودي راد ادامه داد:روابط عمومي ما بايد به جايي برسد که وقتي يک سوت زد،همه دنبالش راه بيفتند!

بعد از اين اظهارات برخي از حاضران در جلسه با بهت و تعجب به همديگر نگاه کردند.آقاي مدير کل نيز حدود 10 دقيقه صحبت کرد و سپس جلسه را به خاطر حضور در جلسه مهم تري ترک کرد!دقايقي بعد نيز معاون اداري مالي محيط زيست اداره جلسه را بر عهده گرفت.

هاديان-مسئول روابط عمومي محيط زيست-که از برخورد مدير مافوقش در يک جلسه عمومي جا خورده بود،به بيان عملکرد خود و ارايه آمارهايي پرداخت و گفت که در زمان مديريت قبلي 85 همايش و چندين مصاحبه مطبوعاتي و...برگزار کرده است.وي اين را هم گفت که اميدوايم محيط زيست استان بتواند از تجربيات 37 ساله محمودي فر برخوردار شود.

گفتني است يکي از مهمانان حاضر در جلسه ضمن اظهار تاسف از سخنان مديرکل محيط زيست استان به اين نکته اشاره کرد که ايشان بهتر بود مسايل درون سازماني شان را در جلسات داخلي شان و نه در حضور مهمانان و کارشناسان دستگاه هاي ديگر حل و فصل مي کردند.    ©2013 APG.ir