تعداد بازدید: 2451

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 20 دی 1389-23:25

گازوييل کلاردشتي ها؛150 تومان

پي گيري ها نتيجه داد:نرخ گازوئیل خانگی درکلاردشت 150 تومان اعلام شد-مسئولان شرکت نفت موافقت کردند مردم،گازوئیل خانگی رابه هرمقدارمصرفی که بخواهند می توانند با نرخ هرلیتر 150 تومان تهیه کنند.


به گزارش خبرنگار مازندنومه در کلاردشت،پس از اجرايي شدن طرح هدف مندي يارانه ها و افزايش چند برابر قيمت سوخت،جمعي از مردم منطقه کوهستاني کلاردشت باتجمع دربخشداری منطقه خواستار تجدیدنظردرقیمت سوخت شدند که گزارش تجمع در خبر روز يک شنبه ما(تجمع سوختي) بازتاب يافت.

 تجمع کنندگان گفته بودند که تهيه سوخت گازوئیل با قیمت 350 تومان برای آن ها مشکل است. آنان با ابراز اینکه حداقل سوخت یک خانواده کم درآمد 6 هزار لیتر درسال است اظهارداشتند: قیمت حداقلی سوخت بالغ بر 2میلیون ویکصدوپنجاه هزارتومان می شود واین برای یک خانواده کم درآمد مشکل است وا گرشخص آقای رئیس جمهوري از این مشکل باخبر شود، حتماً بیشتر از انتظار کمک خواهد کرد.

به اساس اين گزارش،يک مقام آگاه در منطقه باقدردانی ازکمک همه جانبه مردم ازاجرایی شدن هدفمندی یارانه ها گفت:بخشداری، شورای شهر و شهرداری باپی گیری های مکرر،چه کتباً وچه حضوردر جلسات مرتبط با یارانه هامشکلات ودغدغه های مردم رامطرح کرده اند.

 وي افزود:از روز دوشنبه با کمک مسئولان منطقه و فرمانداری چالوس، مسئولان شرکت نفت موافقت کردند مردم،گازوئیل خانگی رابه هرمقدارمصرفی که بخواهند می توانند با نرخ هرلیتر 150 تومان تهیه کنند.    ©2013 APG.ir