تعداد بازدید: 2806

توصیه به دیگران 1

شنبه 30 بهمن 1389-15:39

طرح نظارت بر نمايندگان در کدام مرحله است؟

علي ادياني راد گفت:طرح نظارت بر امور نمایندگان مجلس یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب است که در ملاقات سال گذشته مطرح کردند-این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده است.


به گزارش خبرنگار مازندنومه، سید علی ادیانی در خصوص طرح نظارت بر نمایندگان مجلس اظهار داشت:طرح مربوط به نظارت بر امور نمایندگان مجلس یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب است که در ملاقات سال گذشته مطرح کردند.

وی افزود: رهبری در آن نشست فرمودند: "با همه نظارتی که مجلس بر امور کشور دارد ، نظارتی هم مجلسیان برای خود تعریف کنند".

ادیانی تصریح کرد: پس از فرمایش رهبر انقلاب ، مجلس تدوین طرح اولیه را بر عهده کمیسیون اصل 90 قرار داد که این کمیسیون پنج نفر را برای تهیه طرح انتخاب کرد.

وی با اشاره به اینکه این طرح از سوی کمیسیون اصل 90 تدوین و به صحن مجلس رفت یادآور شد: به دلیل اهمیت این طرح ، مجلس این طرح را به کمیسیون مشترک ارجاع داد.

نماینده مردم قائم شهر ، کیاکلا ، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی افزود: هرگاه یک طرح دارای ابعاد مختلف بوده و اهمیت چند جانبه داشته باشد بر اساس آیین نامه داخلی مجلس ، به کمیسیون مشترک ارجاع داده می شود و تشخیص اینکه چه کمیسیون هایی در کمیسیون مشترک حضور داشته باشند بر عهده هیئت رئیسه مجلس است.

وی با بیان اینکه طرح نظارت بر امور نمایندگان به کمیسیون حقوقی قضایی ، کمیسیون اصل 90 و کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارجاع شده گفت:از این کمیسیون ها افرادی  در کمیسیون آیین نامه داخلی برای تدوین طرح حضور دارند.

به گزارش خبرنگار ما ادیانی با اشاره به اینکه مقدمات اولیه این بحث  برای طرح در کمیسیون مشترک آماده شده تصریح کرد:در مرحله آخر کلیات طرح به اتفاق آرا به تصویب کمیسیون مشترک رسیده و چارچوب بحث توسط کمیسیون تشکیل شده ، انجام گرفت و در حال حاضر بحث بر سر ترکیب هیئت نظارت بر امور نمایندگان است .

وی گفت: افرادی که از سوی مجلس برای نظارت بر امور نمایندگان تشکیل می شوند شامل دو گروهند؛کساني که  دارای شخصیت حقوقی اند و افرادی که با رای مستقیم مجلس انتخاب می شوند .

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این طرح هنوز در مجلس تصویب نشده یادآور شد: طرح نظارت بر امور نمایندگان مجلس ، نظارت مجلس بر مجلس و نظارت به کمیسیون ها به کمیسیون مشترک ارجاع داده شده است.

گفتنيست ادیانی یکی از پنج نفر عضو کمیسیون اصل 90 برای تهیه طرح اولیه نظارت مجلس بر امور نمایندگان است.


  • دوشنبه 2 اسفند 1389-0:0

    آسيدجان!اگه نماينده نماينده مردم باشندهيچ وقت نظارت نمي پذيرند!!ترتيبي اتخاذفرماييدهرگاه نماينده اي اگه بكارغيرنمايندگي بپردازد مردم چه جوري بتواننداوراعزلش كنند،مثلامامردم سوادكوه قائمشهر جويبار كياكلا،وبخش اعظم فرهنگيان بجداعتقادداريم آسيد ازما كلاهبرداري برادروار!؟نموده وبكارغيرنمايندگي مشغولند؟!اسنادش هم موجوداست ؟!اگه تقبل فرمايند دريك جايي اعلام حضورعمومي فرمايندخدمتشان برسيم وعقده هايي كه برامان ايجادكرده راواكنيم!!ماي يك لاقبا كاري هم ازدستمان برنمي آيدما منتظريم كه ازطلا گشتن پشيمان شديم.....


    ©2013 APG.ir