تعداد بازدید: 6241

توصیه به دیگران 6

شنبه 31 ارديبهشت 1390-23:25

مازرون بلاره...

به مناسبت روز جهوني موزه و همين تي هفته ميراث فرهنگي،برنامه هاي نمايشي گروه آييني زندگي،ساري دله برگزار بونه/اين برنامه شامل نوروز خونی، آیین آفتاب خواهي،نمایش لال انه یا تیر ما سیزده، لالایی، بازهای آهنگين سکون و وچون،همين تي موسیقی مازندرونی هسه.(خور به زوون مازندروني)


علي حسن نژاد-شاعر و سرپرست گروه آیینی زندگی-مازندنومه ره بهوته:به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی،همين تي حفظ و احیاي آداب و رسوم مازروني وسه،اين گروه مجموعه برنامه های آیینی-نمایشی ره برگزار کنده.

اين پژوهشگر فرهنگ عامه بهوته:اين برنامه شامل نوروز خونی، آیین آفتاب خواهي،نمایش لال انه یا تیر ما سیزده، لالایی، بازهای آهنگين سکون و وچون،همين تي موسیقی مازندرونی هسه.

حسن نژاد با بهوتن اين نکته که موسيقي اين گروه وسایل زندگی جا،سون قاشق،کچه، لگن،استکان و... اجرا بونه،اضافه هاکرده:اما وسايل شه دور و بر و زندگي مردم جه به عنوان ساز استفاده کمبي که نشون دنه موسيقي مردم مازندرون قدمت دارنه و تاريخي هسه.

سرپرست گروه آييني زندگي،مازندنومه ره بهوته:اين برنامه دله به وسيله خرده وچون،لالایی های محلي بخونس و زندگی قدیم مردم مازرون شامل چل ریسی و چاووش خوانی و آيين هاي ديگه بازسازی و اجرا بونه.

خاره بدونين که زمان برگزاري اين برنامه فرهنگي دشنبه،دوم خرداد ماه، ساعت 5 نماشون و مکان اجرا هم ساری،میدان ساعت،چهار برق، کلبادی سره هسه.


 • جمعه 2 مرداد 1394-18:32

  شمی خنا بدون .... خامب بوو چیس اتا وبسایت که اتا اتا ون گب مازرونی درس نکنی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و یتا دونین امی زوون در کور کوشم بون(نابود) خار دونین کجورسی هرسامی؟؟؟

  • يکشنبه 1 خرداد 1390-0:0

   شِمه خدمت سلام عرض کِمّه، و خَله خوشحال بَیمه که خَو ِر به زوون مازرونی ر ِ ایجاد هاکِردِنی، این پیشنهاد ر ِ 5 - 6 ماه پیش شِمه خدمت عرض هاکِردِمه که به سرانجام بَر ِسیه، خَو ِر به تبری زوون ر ِ ویشتــِر هاکِنین، شِمه خِنا بــِدون.

   • مختباد اوریمپاسخ به این دیدگاه 0 0
    يکشنبه 1 خرداد 1390-0:0

    من ته دور بردم که دم زنون درس هاکردی!
    اون قدیما که اما یلاق -مازرون کردمی دسه منزل دم زومی که خارخون بیو - سرخ کلا تپه و طالع و خلاصه سه روز راه دیمی تا برسیم اوریم....! اسا بوگذریم که پاک دشتی بیمی و یلاق هوا اماره
    ناخش کنده امبا این بی صاحب بئی دل وختی کوچ بکشین گدر بونه خدا سر شاهده هشوش انه و مره تو گیرنه!!
    من شسه بمیرم که درمه قلم جا دفتر دله دلینگ دلینگ دمبه ولکه سوک بواشم امبا به سر خدم قسم و به اون زیراب عبدلق اگه درو بوم که تا اته خور اشتومبه مثل همینتا که شما بنویشتنی مه چش اسری کفنه....! ندومبو چدومبو کجه خامبه بورم و پاک گج بیمه اروای مه مار
    خلاصه خش به حال اونانی که شونه این برنامه ره وینه....من که تیرون درمه ونه
    بورم دکتر...اخه (ناخش حالمو افتاب لب
    بوم ) ایشالا خش بوگذره شمه بلا مه دل

    • يکشنبه 1 خرداد 1390-0:0

     برار دمت گرم...حال هدایی!خور مازندرونی بوه خجیر بونه،ای این کارها ره هاکن.ته فدا

     • فیروز مازرونیپاسخ به این دیدگاه 1 0
      يکشنبه 1 خرداد 1390-0:0

      بنویشتن خور به زوون مازرونی نشون دنه که مازندنومه نسبت به مازرون فرهنگ متعهد هسه امیدوارمه این حرکت ویشتر بوو و دیگه خورگزاری ئون هم ونه جا استقبال هکنن.


      ©2013 APG.ir