تعداد بازدید: 4661

توصیه به دیگران 2

سه شنبه 3 خرداد 1390-22:52

خرس به قطار رسيد

ساعت 10 سه شنبه شب،يک قلاده خرس به قطار عبوري در منطقه سوادکوه برخورد کرد و جان سپرد.


به گزارش مازندنومه اين قلاده خرس سياه که احتمالا" به خاطر يافتن غذا به مناطق پايين دست آمده بود،در کيلومتر 306 راه آهن(بين شيرگاه و زيراب،نزديک جوارم) به قطار در حال حرکت برخورد کرد.

خاطرنشان مي کنيم خرس سیاه ایران به علت فقدان مطالعات آماری و پایش زیستگاه ها از سوی سازمان های دولتی و متخصص و همین طور تهدید از سوی کشاورزان، شکارچیان، تصادفات و ... در حال نابودی است و سرنوشت یوز ایرانی برای این جانور وحشی در حال تکرار است.

جمعیت خرس های سیاه ایران در حالی رو به کاهش است که هنوز از طریق مراجع تخصصی و دولتی، هیچ گونه اظهار نظر و ارایه اطلاعاتی انجام نشده و سرشماری و مطالعه دقیق و یا نسبی در مورد زیستگاه ها و جمعیت این گونه جانوری در ایران انجام نشده است.

با این حال فقدان آمار و اطلاعات از این گونه جانوری در سالهای اخیر، سازمانهای بین المللی را نیز وادار به واکنش کرده است، به نحوی که در سالهای 1999 و 2002 در مقابل نام ایران علامت سوال گذاشته شد تا مشخص شود که سازمانهای حمایتی محیط زیست کشور، هیچ توجهی به حیات جانوران وحشی ندارند.    ©2013 APG.ir