تعداد بازدید: 3045

توصیه به دیگران 2

چهارشنبه 18 خرداد 1390-19:26

تعاوني ها را باور کنيم

در جلسه هم اندیشی مدیران تعاونی های شهرستان ساری مطرح شد:اکثر مدیران تعاونی ها نسبت به شرکت تعاونی های هم عرض یا همگون خود شناخت و اطلاعاتي ندارند/در ماه های آینده همايشي بین تعاونی های فعال شهرستان ساری و میاندرود برگزار خواهد شد.


جلسه هم اندیشی تعامل بین مدیران تعاونی های شهرستان ساری با حضور تعداد زیادی از مدیران تعاونی های توانمند در اداره تعاون شهرستان بر گزار شد.

به گزارش مازندنومه،احمدبکران بهشت -رئیس اداره تعاون شهرستان هاي ساري و مياندرود-در اين نشست گفت: در میان تعاونی های شهرستان، بسیاری از تعاونی های توانمند وجود دارند که به راحتی می توانند در عرصه اقتصاد شهرستان و استان و حتی در دیگراستان ها فعالیت کنند و این می طلبد که مدیران تعاونی ها همدیگر را بشناسند.

وي افزود: من طی بازدیدی که از تعداد زیادی از شرکت های تعاونی شهرستان ساری و میاندرود داشتم به وضوح مشاهده کردم که اکثر مدیران تعاونی ها نسبت به شرکت تعاونی های هم عرض یا همگون خود شناخت و اطلاعاتي ندارند تا بتوانند در مسايل کاري با يکديگر تعامل وتبادل داشته باشند و این خلا باعث می شود که تعدادی از تعاونی های خوب شهرستان ساری و میاندرود در عرصه اقتصادی عقب بیفتند.

بکران بهشت با بيان اين که اين جلسه براي آشنائی و شناساندن فعالیت تعاونی ها برگزار شده،تصريح کرد: این نشست ها ادامه خواهد يافت و همایشی در ماه های آینده در شهرستان ساری و در بین کل تعاونی های فعال شهرستان ساری و میاندرود برگزار خواهد شد.

رئیس اداره تعاون ساري ضمن اين که از مدیران و مسئولان شهرستانی خواست که نسبت به شرکت های تعاونی نگاه مثبت داشته و آن ها را باور داشته باشند،تصريح کرد: بسیاری از تعاونی های شهرستان مدیراني توانمند و اندیشه ورز دارند که می توانند بسیاری کارهای جانبی را در راستاي فعاليت شان انجام دهند.

وي با بيان اين که بیشترین درصد اشتغال زایی در تعاوني هاست،افزود:در سال جهاد اقتصادی هیچ نگرانی نباید داشته باشیم،چراکه تعاونی ها در زمينه اشتغال زایی رتبه های خوبی دارند.

بر اساس اين گزارش، در این جلسه مدیران تعاونی ها در بحث موضوع فعالیت شرکت های زیر مجموعه خودشان اظهار نظر کردند و بيان داشتند که در بین تعاونی های شهرستان ساری و میاندرود این توانمندی وجود دارد که ادارات شهرستان و استان در مشارکت کارها جانبی از توان این تعاونی ها استفاده کنند.    ©2013 APG.ir