تعداد بازدید: 3400

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 24 خرداد 1390-15:43

با کدام مجوز؟

ماجراي اسب ها از دريچه اي ديگر؛قانون چه مي گويد؟ بر اساس قانون هرگونه اصلاح و تغيير در مجسمه هاي ساخته و نصب شده و طرح، جابه جايي و يا تكرار آن منوط به اخذ مجوز جديد است/در صورت مشاهده هرگونه تخلف،شوراي نظارت از طريق مراجع قانوني از اجراي طرح جلوگيري خواهد كرد.(گفت و گو با رضا اصغري،کارشناس ارشد حقوق عمومي)


اسب هاي ميدان امام ساري بعد از سال ها استقرار در وسط ميدان،بالاخره برداشته شدند كه با البته اين قضيه با حمايت‌ها و انتقادهايي مواجه شد.

براي اينكه بدانيم ضوابط جاري در اين خصوص چه مي‌گويد به سراغ رضا اصغري -كارشناس ارشد حقوق عمومي- رفتيم تا ماجرا از زواياي حقوقي مورد بررسي قرار گيرد.

 اين حقوقدان به مازندنومه گفت: به منظور تدوين سياست ها و انتخاب و نظارت بر ساخت و نصب مجسمه و يادمان (شامل ستون يادبود و نقوش برجسته و يادگاري ها وآثارحجمي) دراماكن عمومي، آئين‌نامه نحوه نظارت برانتخاب، ساخت و نصب مجسمه و يادمان در ميدان ها و اماكن عمومي در تاريخ 4/3/1378 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب و در تاريخ 5/6/1381 اصلاح شد.

وي با بيان اين که شوراي سياستگذاري ونظارت بر انتخاب،ساخت ونصب مجسمه و يادمان درمركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي تشكيل شد،درباره تركيب اين شورا گفت:افراد شورا به اين شرح است: 1- معاون هنري وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ( رئيس شورا) 2- مديركل مركز هنرهاي تجسمي 3- نماينده وزارت كشور 4- نماينده سازمان ميراث فرهنگي كشور 5- نماينده انجمن آثار و مفاخرفرهنگي 6- نماينده فرهنگستان هنر 7- يك نفر از استادان برجسته هنرهاي تجسمي بامعرفي وزارت فرهنگ وآموزش عالي 8- شهردار شهري كه نصب مجسمه درآن پيشنهاد شده است. 9- دو نفر از صاحب نظران مسائل فرهنگ و تاريخ اسلام به پيشنهاد وزير فرهنگ وارشاد اسلامي و تصويب شوراي فرهنگ عمومي 10- نماينده بنيادشهيد انقلاب اسلامي 11- نمايندة وزارت مسكن و شهرسازي

اصغري با بيان اين که اين شورا مي‌تواند بنا به مورد از نماينده وزارت آموزش وپرورش براي شركت درجلسات دعوت کند،تصريح کرد: شورا مي‌تواند عنداللزوم از متخصصين و مطلعين امر براي شركت درجلسات شورا دعوت کند که ضرورت امرو انتخاب فرد مورد نظر با تأييد اكثريت اعضاي شورا خواهد بود.

اين حقوقدان با اشاره به اين که احكام اعضاي اين شورا توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر مي‌شود،گفت: تصميمات اين شورا حداقل با تأييد دوسوم اعضا معتبرخواهد بود.

اين کارشناس حقوق با اشاره به اين که كليه وزارتخانه ها، مراكز و سازمان ها و نهادهاي دولتي و شهرداري ها موظف به اجراي سياست هاي مصوب شوراي نظارت هستند،افزود: كليه پيشنهادهاي مربوط به تهيه و ساخت مجسمه و يادمان، نقش برجسته و ستون يادبود همراه با گزارش توجيهي و ذكر مشخصات كامل و ارائه طرح و نمونه كوچك توسط شوراي فرهنگ عمومي مركز و استان ها و يا انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، شهرداري ها و ساير سازمان ها براي كسب مجوز به شوراي نظارت ارسال مي‌شود.

اصغري ضمن اشاره به اين که مركز هنرهاي تجسمي (دبيرخانه شوراي نظارت) حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا به درخواست‌هاي واصله پاسخ خواهد داد،تصريح کرد:سازمان سفارش دهنده موظف است قبل از حمل و نصب مجسمه و يادمان و بناهاي يادبود، مجوز نصب آن را از شوراي نظارت دريافت کند.

وي ادامه داد:در تاريخ 18/8/1379 دستورالعمل اجرايي نحوه نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و يادمان در ميادين و اماكن عمومي به تصويب شوراي فرهنگ عمومي رسيد و كليه وزارتخانه ها، مراكز، سازمان و نهادهاي دولتي و شهرداري ها قبل از هر گونه اقدام به ساخت و نصب مجسمه، يادمان و نقش برجسته، در اماكن عمومي موظف به اخذ مجوز از شوراي نظارت مي باشند.

اصغري در توضيح اماکن عمومي گفت:اماكن عمومي شامل ميادين، مبادي ورودي شهرها، بوستان‌ها، معابر، محوطه و فضاهاي عمومي شامل كليه‌ي مراكز و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به دولت و نهادهاي غيردولتي است.

به گزارش مازندنومه،وي با بيان اين که هرگونه اصلاح و تغيير در آثار ساخته و نصب شده و طرح يا جابه جايي و يا تكرار آن منوط به اخذ مجوز جديد است،گفت: مدارك مورد نياز جهت بررسي و صدور مجوز به اين شرح است: 1- درخواست كتبي متقاضي و گزارش توجيهي طرح به همراه مشخصات مجري 2- طرح و ماكت به همراه نقشه ها و مشخصات فني 3- نقشه محل نصب به همراه عكس از زواياي مختلف آن

اصغري با اشاره به اين که شوراي نظارت مي تواند براي انجام وظائف خود از گروه‌هاي كارشناسي صاحب‌نظر استفاده کند،گفت: شوراي نظارت در تمام مراحل از طريق كارشناسان منتخب خود بر حسن اجراي طرح‌هاي مصوب نظارت خواهد داشت.

اين کارشناس حقوقي با بيان اين که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اين شورا از طريق مراجع قانوني از اجراي طرح جلوگيري خواهد كرد،استدلال کرد:شوراي نظارت به تشخيص خود به استان هاي توانمند جهت صدور مجوز تفويض اختيار مي نمايد.

 وي گفت:در اجراي اين تفويض اختيار شوراي عالي اداري در رديف 29 مصوبه مورخ 9/9/1381 بررسي پيشنهادها، انتخاب و نظارت بر ساخت و نصب مجسمه و يادمان در اماكن عمومي استان و تشكيل مستمر جلسات شوراي ذي ربط و ابلاغ و پيگيري مصوبات آن را از وظايف واحدهاي استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. 

اصغري در پايان با اشاره به اين که شهرداري‌ها براي هر اقدامي بايد اعتبار لازم را در بودجه جاري پيش‌بيني نمايند،افزود: جاي دارد بررسي شود مجسمه هاي اسب و اين نماد قديمي از نظر اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي -كه در همسايگي ميدان قرار دارد- تا چه اندازه حساسيت زا بوده يا مورد بررسي و پيگيري قرار گرفته است و آيا شهرداري ساري مجوز لازم را براي اجراي اين عمليات در دستور كار خود داشت؟


  • پنجشنبه 26 خرداد 1390-0:0

    اقای اصغری هر وقت طاووسهای میدان جانبازان قائمشهر را کندند یک تحلیل بدید


    ©2013 APG.ir