تعداد بازدید: 2994

توصیه به دیگران 1

سه شنبه 21 تير 1390-23:15

کادو پيشکش،پاسخگو باشيد

...براي پيگيري مجدد نزد مسئول روابط عمومي شهرداري آمل رفته و از او هم تقاضاي نشست خبري کردم كه در كمال تعجب از اين مسئول تازه به مسند نشسته شنيدم:" نيازي به نشست خبري نيست و ما در روز خبرنگار به آنها هديه اي مي دهيم!"(يادداشتي از نعمت قرباني،مديرعامل انجمن خبرنگاران شهرستان آمل )


معمولا رسم است وقتي كه مسئولي براي تصدي پستي در شهرستان ، استان و يا كشور منصوب مي شود، بعد از نشستن بر صندلي رياست و آشنايي با مديران زيرمجموعه خود، از روابط عمومي خود مي خواهد تا نشستي را با خبرنگاران ترتيب دهد وضمن آشنايي،از برنامه هاي خود بگويد و از خبرنگاران براي توسعه امور کمک بخواهد.

در شوراي شهر آمل برخلاف برخي شهرهاي استان-از جمله ساري-اغلب بر روي خبرنگاران بسته است.اميرسليماني-شهردار منتخب همين شورا-نيز رابطه چندان مطلوبي با خبرنگاران ندارد.

چندي پيش من به عنوان شخصيت حقوقي نزد جناب شهردار رفتم و ضمن خوش آمدگويي و تمجيد از او که با جسارت و شهامت سمت شهرداري آمل را پذيرفته است،خواهان نشست خبري و آشنايي متقابل او با خبرنگاران شهرستان شدم.

شهردار مرا به دفترش پاس داد كه با دادن شماره تلفن و نوشتن يادداشت مجدد قرار بر اين شد كه از طريق دفتر هماهنگ شود كه اين امر ميسر نشد.

 براي پيگيري مجدد نزد مسئول روابط عمومي شهرداري رفته و از او هم تقاضاي نشست خبري کردم كه در كمال تعجب از اين مسئول تازه به مسند نشسته شنيدم:" نيازي به نشست خبري نيست و ما در روز خبرنگار به آنها هديه اي مي دهيم!"

 از آن تاريخ تا به امروز حدود 2 ماه مي گذرد.من خبرنگارم و خبرنگاران هنوز به دريوزگي نيفتاده اند كه با يك فنجان و استکان آقايان شرافت كاري خود را بفروشند.

بهتر است به جاي كادو، پاسخگوي كارهايي باشند كه انجام مي دهند و بدانند كه ما در راستاي منافع شهري با كسي تعارف نداريم.    ©2013 APG.ir