تعداد بازدید: 2218

توصیه به دیگران 1

چهارشنبه 20 مهر 1390-19:54

روزي که سفالينه ها سخن مي گويند

سومين جشن واره فرهنگي-تاريخي" از زبان سفالينه ها"-كاوشي به ژرفاي دل تاريخ ايران زمين-و نخستين همايش فرهنگي" شناخت مازندران"-آشنايي با جاي گاه ويژه مازندران در تاريخ از استوره تا معاصر-صبح و عصر روز 29مهرماه برگزار مي شود.


 عليرضا صادقي اميري-دبير برگزاري جشن واره-به مازندنومه گفت:ما به پاس شكوه و بزرگي سرزمين مان و فرهنگ نيك و خردمند آن، چندي است كه جشن واره اي با نام "از زبان سفالينه ها" را برگزار مي كنيم كه هدف ريشه اي آن، آشنايي جوانان و نوجوانان با فرهنگ و تاريخ ايران و چگونگي برخورد با يك اثر يا آثار تاريخي است.

وي با بيان اين که ما در اين بخش از جشن واره سه تا از تپه هاي باستاني (گوهر تپه،شوش و شهر سوخته) ايران را شبيه سازي كرده و اشيا را به گونه ي نمونه اصلي(مولاژ) در آن به همان روي جاسازي مي كنيم،افزود: كارشناسان(دانشجويان رشته باستان شناسي)  مسئول آموزش و بررسي چگونگي كاوش به مهمانان هستند.

دبير جشنواره از زبان سفالينه ها يادآور شد: دربخش دوم جشن واره ،همايش "شناخت مازندران" را در دستور كار خود داريم، چرا كه مازندران و سرزمين پهناور تـبرستان از دير باز در تاريخ كهن ايران زمين آبستن رويدادها و رخ داد هاي بزرگ و سرنوشت ساز  بوده و هست.

وي با اشاره به اين که اين همايش در سالن گردهمايي كتابخانه شهرستان اميرشهر(اميركلا) برگزار مي شود،افزود: سخنراني استادان در باره ي جاي گاه مازندران در شاهنامه و استوره، بررسي تازه ترين دستاوردهاي باستان شناسي، مهرگان و دماوند، نقالي شاهنامه، موسيقي بومي مازندران، و .... از برنامه هاي اين همايش است.

 بر اساس اين گزارش، در كنار اين جشن واره نمايشگاه نگاره گري كودكان با موضوع مازندران و شاهنامه نيز برگزار خواهد شد.

گفتنيست انجمن جوانان سپيد پارس با همكاري كتابخانه عمومي، شهرداري و شوراي شهر امير شهر(اميركلا) برگزار مي شود.    ©2013 APG.ir