تعداد بازدید: 2144

توصیه به دیگران 1

پنجشنبه 28 مهر 1390-8:38

پاييز وعده ها(1)

دو نماينده اصولگراي مجلس،دولت را نقد مي کنند:نيکنام:دولت دارد مردم را طلبکار می کند و این بدترین شکل رفتار است-در طرح هدفمندي تدبیرهای بدی کردند/شجاعي:دولت بر روی شعارهایی که داد پایبند باشد-دولت وعده هايش را اجرايي کند.


نماینده مردم تنکابن و رامسر در خصوص نقدهای وارد بر دولت،گفت: بزرگترین نقدی که به دولت دارم این است که دولت دارد مردم را طلبکار می کند و این بدترین شکل رفتار دولت است.

 ابوالفتح نیکنام به مازندنومه گفت:اگر در جنگ موفق و پیروز شدیم به خاطر این بود که افراد به جبهه رفتند تا فدیه بپردازند و کسی در جبهه طلبکاری نکرده است.

 وی یادآور شد: اگر در جنگ موفق شدیم فقط به خاطر این باور زیبا بود که حضرت امام در وجود مبارک رزمنده ها قرار داد و آنها به جبهه رفتند تا بدهی پرداخت کنند و این موضوع باعث پیروزی شد.

 دبیر مجمع نمایندگان مازندران با اشاره به اینکه در جامعه اسلامی همه مردم به نظام بدهکار هستند ، ادامه داد:یعنی تک تک اعضای هیات دولت هم جزئی از مردم هستند ، رئیس جمهور نقشی دارد و کارش را انجام می دهد.

نیکنام با بیان اینکه تعریفی که الان از نظام جمهوری اسلامی است اینگونه است که مجموعه ای از انسان هایی که در جغرافیای یک کشور زندگی می کنند و برای آسایش و رفاه شان باید تلاش کرد، اظهار داشت: این تعریف فعلی ، به یک دولت خدمتگزار نیازمند می شود و یک مردم طلبکار و این ادامه دارد و طلبکاری آن قدر افزایش می یابد که روزی دولت دیگر حریف پرداخت طلبکاری مردم نیست.

وی گفت: اگر عده ای برای طلبکاری به جبهه ها می رفتند الان عمو صدام ما را اینجا می رقصاند ولی دیگر وجود ندارد چراکه این نگاه ما نبود.

نیکنام با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها تلنگری بود بر باور قبلی و شروع یک رفتار بدهکارانه به نظام ، افزود: ولی از بد حادثه تدبیرهای بدی کردند و دولت باید این مساله را مديريت کند.

*وعده ها را اجرايي کنيد

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در همين زمينه به خبرنگار ما گفت: توصیه رهبری به دولت این بود که بر روی شعارهایی که دادید پایبند باشید و عملیاتی کنید چراکه مردم به جاذبه ای که شعار شما داشت از جمله عدالت اداری و مهرورزی رای دادند که جزء جاذبه های شعار رئیس جمهور و دولتش بود.

سید رمضان شجاعی کیاسری افزود: آنچه مهم است که اتفاق بیفتد وعده های داده شده دولت است که رهبری فرمودند این وعده ها را اجرایی و عملیاتی کنید.

 وی با بیان اینکه دولت تلاش می کند و کمبود و دفع الوقت کردن در کار دولت نمی بینیم ، تصریح کرد: دولت سراسر کار است و تلاش و تاکید رهبری هم تحقق شعارها به ویژه 2 محور تولید و اشتغال است که باید در سال جهاد اقتصادی پیگیری کنیم که انجام شود.

 شجاعی در خصوص وعده ایجاد 5/ 2 میلیون شغل توسط دولت ، یادآور شد: امیدواریم وعده ایجاد 5/2 میلیون شغل دست یافتنی باشد.©2013 APG.ir