تعداد بازدید: 4122

توصیه به دیگران 8

جمعه 29 مهر 1390-20:11

زنگ ترويج

-کاظم: آقا معلم،ما برخلاف زبان مازندراني، براي بيشتر واژه ها معادل ترکي داريم،خنده دار هم نمي شه-معلم:اما يادت باشه تبار شما مغول بودند،دلال مشروطه هم ترک بود! اينا يادت باشه!خب بچه ها يک ربع آخر کلاس زبان مازندراني را ترويج و يخ اش رو وا کرديم...(طنز مازندنومه)


-اصل خبر:بخشنامه اي ابلاغ شده که در مدارس استان،يک ربع آخر کلاس را معلم و شاگردان،مازندراني با هم حرف بزنند و زبان مازندراني را ترويج کنند.از طرف ديگر يک نويسنده ساروي ادعا کرده که زبان ما زبان فارسي را تقویت می کند،اما زبان ترکی ، فارسی را ضعیف و لاغر می کند و چاق نمی کند.او همچنين گفته ترک ها از قوم مغول هستند و سردار مشروطه دلالي بيش نبود!

-مدرسه ابتدايي،سر کلاس درس،تعداد دانش آموزان 42 نفر،زنگ رياضيات

-معلم:خب بچه هاي خوبم،مي خواهم درس جلسه قبل را از شما بپرسم.کي مي دونه مضرب سوم عدد 3 چند مي شه؟سعيد جواب بده.

-سعيد:آقا اجازه ما جلسه قبل نبوديم.

-معلم:جرمت دو تا شد پسر،تو هم غيبت کردي،هم درس نخوندي!

-امين:من بگم آقا؟

-معلم :آفرين پسر درسخون کلاس.جواب بده.

--امين:آقا 75/11 نمي شه؟

-معلم:نه بابا،چه جوري اين عدد بي خود رو به دست آوردي؟اصلا"ولش کن.جدول ضرب مي پرسم.8ضربدر9 چند مي شه؟

-سعيد:آقا ما جلسه قبل نبوديم!

-جدول ضرب که مربوط به رياضيات سال گذشته تونه!چه ربطي داره پسر؟

-سعيد:آقا ما پارسال هم اون جلسه اش غايب بوديم!

-ناصر:آقا 8*9 مي شه 63تا؟

-معلم:نه مي شه 72تا.پس شما چي از درس رياضيات مي دونيد؟ساده ترين سئوال ها رو هم بلد نيستيد که؟!

-امين:آقا اجازه ما خانوادگي رياضيات مون خوب نيست.پدرمون هم تو اين درس مشکل داشت.خواهرم هم هميشه رياضي تجديد مي شد.اما فارسي مون خوبه.

ناصر:آقا ما هم فارسي مون خوبه.

-سعيد:آقا ما جلسه قبل نبوديم وگرنه فارسي ما هم خوب بود!

-معلم:پس سئوال فارسي مي پرسم.در جمله "حامد سرکار رفت" فاعل جمله کدوم کلمه است؟

-بابک:آقا سرکار رفتن فاعل سرکاريه؟

-رضا:آقا حامد هنوز بيکاره و سرکار نرفته؟! پرتقال چيني مي کنه؟

-اکبر:آقا عجب فاعل پارتي داري؟کي و چگونه سر کار رفت؟

-امين:آقا کار فاعل چيه؟شرکتيه يا حق الزحمه اي؟

-ياسر:آقا اجازه جزو همين 5/2 ميليون شغل ايجاد شده در ساله؟

-يوسف:آقا اجازه،حامد حقوق اش رو سر وقت مي گيره يا مثل پدرم که نساجي کار مي کنه 13 ماه در ميون حقوق مي گيره؟

-معلم:اينا چيه شما سرهم مي کنيد؟جواب سئوال يک کلمه است.حامد فاعل جمله است.چرا بي ربط مي گيد!؟

-سعيد:آقا ما اگه جلسه قبل حاضر بوديم،حتما" جواب مي داديم!

-معلم:حالا از شاعران ايراني سئوال مي کنم.ببينم ساعت چنده بچه ها؟چند دقيقه مونده کلاس تموم بشه؟

-منصور:آقا يک ربع ديگه مونده وقت کلاس تموم بشه.

-معلم:خب بچه ها!مي دونيد که بخشنامه کردند يک ربع آخر کلاس را با هم مازندراني صحبت کنيم.از الان همه محلي حرف مي زنيم تا زبان ما از يخ زدگي دربياد و احيا بشه.

-سعيد:آقا ما که جلسه قبل نبوديم هم مازندراني حرف بزنيم؟

-معلم:بله،همه بايد مازندراني حرف بزنند.بخشنامه هست.حالي تون مي شه بخشنامه چيه؟

-کاظم:آقا ما که ترکيم هم مازندراني صحبت کنيم؟

-معلم:تو که ترکي حتما" و حتما" بايد مازندراني صحبت کني.تو مي دوني نژاد شما از مغول بودند؟تو مي دوني دلال مشروطه ترک بود؟تو مي دوني زبان شما زبان فارسي رو لاغر کرده اما مال ما چاق مي کنه؟ تو مي دوني زبان ما يخ زده و يخ اش بايد وا بشه؟همه بايد دست به دست هم بديم و يخ زبان مازندراني را وا و اونو احيا کنيم،همه،از ترک و لر و بختياري گرفته تا بقيه!

-امين:آقا اجازه احياي زبان مازندراني يعني چي؟

-معلم:احيا يعني اين که الان من از شما سئوال مي پرسم شما بايد مازندراني جواب بديد.آخر سر زبان ما احيا مي شه.حالا کي مي دونه "بزکله" يعني چي؟

-ناصر:آقا مي شه خروس؟

-معلم:نه، بابک تو بگو.

-بابک:آقا خوردنيه؟

-يه جورايي آره،گوشتش رو مي شه خورد.

-بابک:آقا اگه خروس نيست و خوردني هم هست،پس خروس قنديه يا آدامس خروس نشان؟

-باباجان از فکر خروس بياييد بيرون.

-کاظم:آقا مي شه بزغاله.

-معلم:آفرين پسرم،بچه ها ياد بگيريد،کاظم که ترکه بلده،اما شما بومي ها بلد نبوديد.خجالت داره واقعا"شما اين جوري مي خواهيد يخ وا کنيد؟!

-منصور:آقا اجازه مادرم هميشه به من مي گه:"دَبلقس کله"،اين دبلقس کله يعني چي؟

-معلم:کي مي تونه جواب منصور رو بده؟دبلقس يعني چي؟

-(سکوت بچه ها)

-معلم:هيچکي بلد نيست؟

-سعيد:آقا ما جلسه قبل نبوديم،وگرنه جواب مي داديم.

-امين:آقا کله رو مي دونم،مي شه سر.دبلقس رو نمي دونيم چي مي شه.خودتون جواب بديد.

-معلم:باشه،شما روش فکر کنيد،جلسه بعدي جوابش رو برايم بياوريد.

-رضا:آقا اجازه،مثل اين که خودتون هم بلد نيستيد!

-کاظم:آقا دبلقس يعني،تو رفته، فرو رفته!

-معلم:اِ ! تو بلد بودي کاظم؟آفرين پسر.باز گلي به جمال شما ترک ها که زبان ما را بيشتر از خود ما بلديد!بچه ها براي کاظم دست بزنيد.البته پسرجون اينو بدون که زبان ما زبان فارسي را تقویت می کند،اما زبان ترکی ، فارسی را ضعیف و لاغر می کند و چاق نمی کند! نژاد شما هم از مغوله!

-(تشويق بچه ها)

-معلم:حالا يک کم بياييم با هم مازندراني حرف بزنيم.من يک جمله فارسي مي گم شما محلي اش رو بگيد.جمله اينه:"عزل و نصب ناگهاني ضربه به اعتماد مردم است."اينو به زبان مازندراني برگردان کنيد.

-حميدرضا:آقا عزل و نصب يعني ورداشتن و گذاشتن؟

-معلم:درسته،ديگه از بس اين جور عزل و نصب هاي ناگهاني تو مملکت اتفاق افتاده،بچه هاي ابتدايي هم متوجه قضايا شده اند.

-کاظم:آقا ما برگردان به ترکي کنيم يا مازندراني؟

-معلم:شما چيزي نگيد تا بقيه بچه ها جواب بدن.شما زبان ما رو فول هستيد،بيشتر از خود ما بلديد!

-سعيد:آقا ما که جلسه قبل نبوديم هم برگردان کنيم؟!

-محمدعلي:آقا پدر ما مسئول بود،شب داشت پيش ما شام مي خورد که پيامک زدند از فردا سرکار نره،عزلش کردند!

-معلم:آره،عزل و نصب چند جوره،يه جورش پيامکيه! الان پدرت چيکاره هست محمدعلي؟

-محمدعلي:يه جا ديگه پست گرفته! تلفن کرد به دوستاش،بردنش جاي ديگه!

-اميرعلي:آقا ما جمله شما رو برگردان کنيم؟

-معلم:برگردان کن پسرم.

-اميرعلي:عزل و نصب ناگهاني،ضربه به اعتماد مردم هسه!

-معلم:اين که فقط فعلش محلي شد!نمي شه بيشتر محلي اش کرد؟!اين جوري زبان ما احيا نمي شه!

-امين:آقا جمله من اينه:عزل ونصب يکهويي مردم اعتماد ره ضربه زنده!

-معلم:بهتر شد.اما کي مي تونه جمله رو محلي ترترش کنه؟

-سعيد:آقا حيف که ما جلسه قبل نبوديم،وگرنه مي تونستيم محلي ترترش کنيم!

-رضا:آقا اين جمله بهتر از اين برگردان نمي شه! آخه عزل و نصب اصطلاح خاص سياسيه،اعتماد هم عربيه،اين کلمه ها معادل مازندراني ندارند! اصلا" خيلي از واژه ها معادل محلي ندارن و خوب برگردان نمي شن.

-کاظم:راست مي گه رضا،آقا خودتون مي تونيد جمله خودتون رو محلي تر کنيد؟

-معلم:آره،ببينيد:بيتن و بشتن ناگموني،مردم اعتماد ره لو زنده!

-(صداي شليک خنده بچه ها)

-معلم:نخنديد!کجاش خنده داشت؟

-بابک:آقا خيلي خنده دار شد! همون جمله بچه ها بهتر بود!

-معلم:راست هم مي گيد! يه کم اگه جمله ها رو غليظش کنيم خنده دار مي شه!ببينم کاظم زبان ترکي شما هم اين جوريه؟

-کاظم:نه آقا معلم،ما براي بيشتر واژه ها معادل ترکي داريم،خنده دار هم نمي شه.

-معلم:اما يادت باشه تبار شما مغول بودند،دلال مشروطه هم ترک بود! از طرفي زبان ما زبان فارسي را تقویت می کند،اما زبان ترکی ، فارسی را ضعیف و لاغر می کند و چاق نمی کند. اينا يادت باشه!

خب بچه ها يک ربع آخر کلاس زبان مازندراني را ترويج و يخ اش رو وا کرديم.ما همين جا اعلام آمادگي مي کنيم که اگه زبان اقوام ديگه هم يخ زده،بدن ما يخ اش رو باز مي کنيم.در ضمن 14 آبان نزديکه که روز ماست.نمي دونم امسال اعتبار موجوده يا نه!اگه اعتبار نبود مهم نيست، همه شما از خونه هاتون کمي پشت زيک و پيس گندله بياريد سرکلاس بخوريم که روز مازندران رو اين جوري گرامي داشته باشيم.آش دوغ هم اگه باشه که بيشتر گرامي داشته مي شه!من هم براي شما سخنراني مي کنم و اين روز را به کمک پشت زيک و پيس گنده بهتر از هميشه جشن مي گيريم.

-(صداي زنگ)

-معلم:بفرماييد منزل تون.رياضي و فارسي و اين ها رو بلد نبوديد مهم نيست،زبان محلي رو ياد بگيريد که بخشنامه رييس مهمه.فردا يک ربع آخر باز زبان مون رو ترويج مي کنيم.حالا بريد.

***

طنزهاي پيشين مازندنومه را در اين لينک ها بخوانيد:

 -الو...من فلانيم!  http://www.mazandnume.com/?PNID=V12212

-من به مجلس مي روم  http://www.mazandnume.com/?PNID=V12221


-ميان کاله حق مسلم ماست! http://www.mazandnume.com/?PNID=V12336

-استاندار در روز خبرنگار امسال کدام خاطره اش را تعريف مي کند؟  http://www.mazandnume.com/?PNID=V12425


-خبر بيارها و خبرنگارها و مديرمسئول شون! http://www.mazandnume.com/?PNID=V12457

-"خاتون" شعر ما 5 حرف داشت،اما حرف نداشت! http://www.mazandnume.com/?PNID=V12496


-دکتر نامزديان وارد مي شود! http://www.mazandnume.com/?PNID=V12539

- در شورخانه مبارکه چه خبر است؟! http://www.mazandnume.com/?PNID=V12636

-از دفتر خاطرات يک موج سوار http://www.mazandnume.com/?PNID=V12721


 • چهارشنبه 4 آبان 1390-0:0

  فکر نمیکردم یکی بیاد جواب بده.اما در جواب این شخص بگم که مقایسه باعث پیشرفته.دنیای ما دنیای مقایسه هست.دنیای اعدا و امار و رقابت هست.اگه خودمان را با بالادستی ها و گاهی با پایین دستی ها مقایسه نکنیم درجا میزنیم.منزوی میشیم.در همین سند توسعه کشور 1414 رهبری گفتند تا پایان سند ما باید قدرتمندترین کشور منطقه بشیم در تولید علم و ...این یعنی مقایسه.پس نگید مقایسه خوب نیست.در ضمن مقایسه بجا و نابجا نداریم.مقایسه مقایسه است.این نمیشود که هر وقت کم اوردیم بگیم نابجا بود و هر وقت در مقایسه اوضاعمون خوب بود بگیم بجا بود.مقایسه یعنی اینکه ببینیم نسبت به دیگران کجاییم.عقبیم یا جلوتر.پس بجا و نابجا نداریم.بعد اینکه ما اگر خودمان را با ترکها مقایسه کنیم از انسجام قومي آنها و از زبان دوستی و از ترویج فرهنگ بومی آنها بسیار کمتر داریم.ترکها از نظر فرهنگي و کار رسانه ای و هنری و فرهنگی از ا جلوترند.همین گیلان از ما جلوتره.بروید تعداد نشریات فرهنگی آنان را رصد کنید.یک گیله وا و يک گیلان زمین تمام نشریات و هفته نامه های در پیتی ما را از رده خارج میکند.این طنز به قول ما انگز داده!چزونده!وادار به تفکر کرده ما را که کجاییم و چه میکنیم!اسیر واژه ها نباید بود.به مفهوم درونی و انتقاد پنهان در نوشته باید نگاه کرد

  • میلاد عزیز !پاسخ به این دیدگاه 0 0
   سه شنبه 3 آبان 1390-0:0

   میلاد عزیز ! حرف شما به روی چشم ولی فقط لعنت به تاریکی بود . شمع افروحته درجایی دورتر مثل این که دیدن پیش پا را برایتان مشکل نموده است . بدترین کار ها مقایسه نا بجا است . بدنیست آن چه را که گفته اید ناقص نگذاشته و کاملش کنید .

   • دوشنبه 2 آبان 1390-0:0

    تا آنجایی که من میدانم اسلامي دکترا ندارد.در ضمن بعضیها مسایل را با هم قاطی کردند.این نوشته طنز انتقادی است که ما بفهمیم با 15 دقیقه آخر کلاس نمی توانیم زبان مازندرانی را زند نگه داریم.مهم منزل است و نزد خانواده ها.آنجا را باید درست کنیم.همین طور رسانه ها را.این طنز را خواندم و بوی پان ترکیسم نداشت.تازه این سایت که در انتشار مقالات و مطالب فرهنگی و مازندران شناسی پیشروست و نمیتوان به ان انگ ترکی و اینها زد.بعضی خواننده ها بد متوجه میشوند.تا یادم نرفته بگویم که ما مازنردانیها کجا و ترکها کجا؟موسیقی آنها...شعر آنها..شاعران آنها...کتابهای انها...شهریار...صمد...جمعیت تاثیرگذار انها...آدمهای بانفوذآنها در کشور...پس به جای اینکه بر تاریکی لعنت بفرستیم شمعی روشن کنیم.با تشکر

    • يکشنبه 1 آبان 1390-0:0

     اینکه دکتر اسلامی حرف ناحسابی زد شکی در اون نیست ولی شما یه جوری صحبت میکنی انگار بیشتر از اینکه دلت برای زبان مازندرانی بسوزه جاهای دیگت برای اهانتش به ترکها سوخته که متاسفانه از رسانه داری برای تسویه حساب شخصی استفاده می کنی واقعا چقدر ما بدبختیم یکی هم که قراره حق مارو ازطریق رسانه بگیره احتمال خیلی زیاد ترکه

     • يکشنبه 1 آبان 1390-0:0

      کی گفته خانم فلاحی به گویش مازندرانی اشراف کامل داره؟آقا چقدر از خبرنگارتون دفاع می کنید؟!!ای کاش بقیه مدیران مسول از شما یکم چیز یاد بگیرند.

      • شنبه 30 مهر 1390-0:0

       طنز جالبی بود.مثل بقیه طنزنوشته های شما.يک ربع زبان مانی در مدرسه کجا و 16 ساعت فارسی صحبت کردن در خانه کجا؟!!

       • شنبه 30 مهر 1390-0:0

        همین یک نکته را آقايان طراح جواب بدهند که بچه آذری در کلاس ،مازندرانی به چه دردش مي خورد؟!!

        • شنبه 30 مهر 1390-0:0

         حالا فهميديم چرا نماينده هاي مجلس از نظارت ديگران بر كارشون مي ترسند و طرح آبكي مي دن. چون وقتي قراره حقوق كارگراني مانند نساجي رو ندن كسي حتي رييس جمهور هم كه شعار احياء رو داد فقط پول بده به به اصطلاح سرمايه دار و نتونه كاري كنه!


         ©2013 APG.ir