تعداد بازدید: 3043

توصیه به دیگران 2

جمعه 25 آذر 1390-23:53

گاه شمار هفته

مرور مناسبت هاي تقويمي مازندران در اين هفته:درگذشت سيدآقا کوچک شيادهي-درگذشت استاد محمد تقي دانش پژوه آملي-جنگ دو سپاه مرعشيان و تيموريان در دشت قره طغان نکا-انتشار هفته نامه پيک شمال-شهادت سردار شهيد جعفر شيرسوار و...


*شنبه 26 آذرماه،27مردال ماه 1523 تبري

-درگذشت سيدآقا کوچک شيادهي؛دانشمند،عارف و مرثيه سراي بابلي(1348 قمري)

*يک شنبه 27 آذرماه،28 مردال ماه 1523 تبري

-درگذشت استاد محمد تقي دانش پژوه آملي،محقق و نويسنده معاصر در سال 1375 شمسي.از آثارش:النکت العتقاديه،ترجمه مصادق الاخوان،معتقدالاماميه و روزبهان نامه

*سه شنبه،29 آذر،30 مردال ماه 1523 تبري

-جنگ دو سپاه مرعشيان و تيموريان در دشت قره طغان نکا در سال 794 قمري.در اين نبرد علي رغم مقاومت مرعشيان به فرماندهي سيدکمال الدين مرعشي،به دليل کثرت سپاه تيموري،شکست خوردند.

*پنج شنبه، 1 دي،2 شروينه ماه 1523 تبري

-انتشار هفته نامه پيک شمال،به مديريت فاطمه درواري در ساري به سال 1376 شمسي

*جمعه 2 دي،3 شروينه ماه 1523 تبري

-آتش سوزي در جنگل کوه سنگ آمل،1342 شمسي

-شهادت سردار رشيد اسلام جعفر شيرسوار،اهل قائم شهر و فرمانده تيپ لشکر 25 کربلا بر اثر بمباران هوايي در منطقه هفت تپه(1365)    ©2013 APG.ir