تعداد بازدید: 2913

توصیه به دیگران 9

سه شنبه 6 دی 1390-7:37

ترفيع!

*سئوال هات همه تخصصي کار خودته،بگو ببينم استاندار گفته براي نصب پروژه زباله سوز  در شهرهاي بابل و آمل چه قدر اعتبار لازمه؟ها؟!-رقم شو بگم؟*پـَـــ نــه پـَــــ شماره شناسنامه استاندار رو بگو!آره ديگه رقم شو بگو-سه هزار ميليارد تومنه؟*مگه گفتم رقم اختلاس رو بگو؟... (طنز مازندنومه)


مازندنومه،سردبير:جلسه ترفيع شغلي يک کارگر نگون بخت دون پايه،داخلي،روز،اتاق رييس،کارمند استرس دارد،رييس از موضع بالا در حال نوشيدن نسکافه!

*رييس:خب پسرجون،گفتي اسمت چيه؟

-کارگر:معلق زاده جناب ريس!

*پرسيدم اسمت چيه،تو فاميلي ات رو مي گي؟

-چشم،قربان!

*خب بگو ديگه؟

-گفتم آقاي رييس!

*چي رو گفتي پسر؟!اسمت چيه؟

-قربان ديگه قربان!قربان معلق زاده هستم،کارگر واحد خدمات،بخش نظافت.

*آها فهميدم،"قربان" تا حالا ترفيع شغلي گرفتي؟

-نه آقاي رييس،اوليشه من از "کارگر نيمه ماهر يک خدمات" مي خوام با اجازه شما بشم "کارگر نيمه ماهر دو خدمات!"

*خب،من بايد چندتا سئوال ساده بپرسم،ببينم چند مرده حلاجي،ترفيع که بدون سئوال نمي شه،مي شه "قربان ؟"

-هر چي شما بفرماييد جناب رييس،فقط تو رو خدا سئوال سخت نپرسيد،در حد کارگر خدماتي و نظافت چي بپرسيد.

*تو اومدي جلسه ترفيع شغلي،از يک به دوي واحد خدمات،بعد از اين ترفيع حقوقت 1250 تومان اضافه مي شه،کمه؟ماهي 1250 تومن کمه؟

-دست شما درد نکنه!

*پس هر چي پرسيدم جواب بده،ان قلت هم نيار!فهميدي معلق زاده؟

-غير از ان قلت بقيه حرف هاتون رو فهميدم!يه کم استرس دارم،چون جلسه اولمه!

*سئوال هات همه تخصصي کار خودته،بگو ببينم استاندار گفته براي نصب پروژه زباله سوز  در شهرهاي بابل و آمل چه قدر اعتبار لازمه؟ها؟!

-رقم شو بگم؟

*پـَـــ نــه پـَــــ شماره شناسنامه استاندار رو بگو!آره ديگه رقم شو بگو

-سه هزار ميليارد تومنه؟

*مگه گفتم رقم اختلاس رو بگو؟گفتم استاندار اعتبار لازم رو براي راه اندازي کارخانه زباله سوز در بابل و آمل چه قدر پيش بيني کرده؟بلد نيستي معلق زاده؟

-نوک زبونمه آقا...الان مي گم...

*180 ميليارد تومان،به سئوال تخصصي اولت که جواب ندادي،کارگر خدماتي بايد آمار مربوط به زباله دستش باشه.

-چشم قربان،زباله هم توي دست مونه،هم جلوي چشم مون،کلا" در طول روز باهامونه!من بهترين زباله جمع کن اداره ام!اينو از هر کسي بپرسين مي دونه!

*تو هم که مثل بعضي مقامات خالي بندي!؟بگو ببينم در مازندران روزانه چند تن زباله توليد مي شه؟

-چهار جوابي نمي گيد؟يه کم راهنمايي کنيد آقاي رييس!

*سئوال تخصصي حرفه ات هست،يک کلمه هم جوابشه،کاري نداره که!در مازندران روزانه 3150 تن زباله توليد مي شه.

-اه!نوک زبونم بود،داشتم مي گفتم سه هزار ميليارد تومن که شما گفتيد!

*تو اين سه هزار ميليارد رو ول نمي کني معلق زاده؟آقايون بي خيالش شدند،تو رو خدا تو يکي ول کن ديگه!من گفتم روزانه 3 هزار تن،نه سه هزار ميليارد!

-آخه من همين يه عدد رو بلدم،اول هر دو تا هم 3 داشت،باز سه کردم!هر چي شما بگيد،من کار بدني ام خوبه،يه کم سواد موادم کمه!

*بگو هر مازندراني روزانه چه قدر زباله توليد مي کنه؟

-زباله توليد مي کنه؟

*پـَـــ نــه پـَــــ زباله مصرف مي کنه!زباله رو توليد مي کنن ديگه،نمي خورنش که!

-هر مازندراني روزانه...روزانه...سه هزار...نه اين نيست...

*نمي دونم کدوم شيرپاک خورده اي تو رو آورده سازمان ما!آدم قحطي بود!؟معلق زاده برو معلق ات رو بزن،خيلي درب و داغوني،هيچي که بلد نيستي!؟

-يک بار ديگه سئوال رو تکرار مي کنيد؟يادم رفت چي پرسيديد؟

*توليد روزانه زباله از سوي هر مازندراني...

-الان مي گم...عدد 3 توش نداره؟مثلا" سه هزار ميليارد...

*ول کن بابا،خودم مي گم،مچلم کردي ،جواب روزي 800 گرم زباله است،واقعا" که!زباله تخصص توئه اما من دارم جواب مي دم!

-مي گم آقاي رييس شما که اين همه سواد زباله اي داريد مي خوايد بياييد پايين پيش ما کار خدماتي بکنيد،من و يعقوب قنبري-سرکارگرمون- بيايم جاي شما اين بالا،خوبه؟

*حرف بي خودي نزن قربان،به اين سئوال جواب بده،چند درصد از زباله هاي توليدي ما تر هستند؟

-آقاي رييس،تر يعني خيس؟

*پـَـــ نــه پـَــــ تر يعني خشک!آره ديگه! 70 درصد از زباله هاي توليدي استان تر هستند،باز هم جواب ندادي پسرجان!

-مي گم 70 درصد نزديک سه هزارميليارد تومن نيست؟

*برو بابا،تو اخراجي معلق زاده،فعلا" معلق مي موني تا من يکي ديگه رو جات بيارم واحد خدمات،ترفيع هم بي ترفيع،برو خونه ات پسرجان!

-يعني واقعا" من اخراجم؟

*پـَـــ نــه پـَــــ تو از همين لحظه مديرعاملي،بيا بشين جاي من! اخراجي ديگه!

-هيچ راهي نداره؟شهريور بيام تجديدي بدم؟

*برو قربان،برو تا عصباني نشدم!

-پول بدم چي؟بعضي جاها پول مي گيرن نمره مي دن!

*اخراج،همين حالا!برو بيرون!

-باشه،اما يه چيزي،من قبل از اين که بيام اتاق شما و اون بيرون منتظر ورود بودم،شنيدم که مسئول دفترتون با معاون اداري تون داشتند تلفني صحبت مي کردن،همه اش هم ايراد از کار شما مي گرفتند!حالا ميرم،خداحافظ!

*نه صبر کن،ايني که گفتي مطمئني؟

-آره جناب رييس،گمان کنم مسئول دفترتون جاسوس معاون اداري تونه،مي گفت ستاد از عملکرد شما رضايت نداره و مي خوان برتون دارن!

*غلط کرده نامرد،مار توي آستين پرورش دادم،ستاد خيلي هم از من راضيه،حال مسئول دفترم رو مي گيرم،بعدش هم نوبت معاون مه!اينا رو مسئول دفتره گفته؟

-پـَـــ نــه پـَــــ  من گفتم!آره ديگه،خودم شنيدم.حالا من برم خونه؟

*خونه واسه چي قربان؟!تو از همين لحظه مسئول دفترمني،چهار روز باش کارها رو ياد بگير بعد مي ذارمت جاي معاون اداري،مگه معاون من چيکار مي کنه که تو بلد نيستي؟!اين پست معاونت در حد خودته!ريشه هر جفت شون رو مي کنم من!

-يعني من ديگه اخراجي نيستم؟

*اصلا"! کي گفت تو بايد اخراج بشي؟بهت ترفيع هم مي دم،از همين لحظه تو مسئول دفترمي،اون بي لياقت اخراجه!

-آخ جون،چه قدر سخن چيني مزه مي ده،اين جا اگه راست شو بگي و صاف و ساده باشي از نون خوردن مي افتي!عجب حکايتيه!

***

^نتيجه گيري ادبي قديمي:ميان دو کس جنگ چون آتش است/سخن چين بدبخت،هيزم کش است(اين جمله به قرن هفتم تعلق دارد و امروزه روز کاربردي ندارد!)

^نتيجه گيري عاميانه قديمي:خور ايار،دل درد اياره(گوينده اين ضرب المثل پيامک داد که حرفش را پس گرفته و مثلش با شرايط اکنون جور در نمي آيد)

^نتيجه گيري اخلاقي قديمي:هر گه بي گناه از تو زشت گويد وي را معذورتر از آن کسي دان که آن سخن را به تو رساند(پسر عنصرالمعالي ايميل داده که پدرش روزي صدبار به خاطر گفتن اين جمله خودش را نفرين مي کنه،تازه گفته عنصرالنعالي کيکاووس بن اسکندر در چاپ جديد قابوس نامه از قول بوذرجمهر حکيم آورده که سخن چيني کن تا کامروا شوي!)

***

طنزهاي پيشين مازندنومه را در اين نشاني ها بخوانيد:

-الو...من فلانيم!  http://www.mazandnume.com/?PNID=V12212

-من به مجلس مي روم  http://www.mazandnume.com/?PNID=V12221


-ميان کاله حق مسلم ماست! http://www.mazandnume.com/?PNID=V12336

-استاندار در روز خبرنگار امسال کدام خاطره اش را تعريف مي کند؟  http://www.mazandnume.com/?PNID=V12425


-خبر بيارها و خبرنگارها و مديرمسئول شون! http://www.mazandnume.com/?PNID=V12457

-"خاتون" شعر ما 5 حرف داشت،اما حرف نداشت! http://www.mazandnume.com/?PNID=V12496


-دکتر نامزديان وارد مي شود! http://www.mazandnume.com/?PNID=V12539

- در شورخانه مبارکه چه خبر است؟! http://www.mazandnume.com/?PNID=V12636

-از دفتر خاطرات يک موج سوار http://www.mazandnume.com/?PNID=V12721

-زنگ ترويج http://www.mazandnume.com/?PNID=V12764

-...شده هفت رنگه! http://www.mazandnume.com/?PNID=V12795

-در ملاقات هاي عمومي چه مي گذرد؟ http://www.mazandnume.com/?PNID=V12922

-نسل سوخته-نسل پدر سوخته http://www.mazandnume.com/?PNID=V12990

-سگ کشي: http://www.mazandnume.com/?PNID=V13012©2013 APG.ir