تعداد بازدید: 1716

توصیه به دیگران 1

جمعه 9 دی 1390-17:14

گاه شمار هفته

مرور مناسبت هاي تقومي اين هفته مازندران؛درگذشت نيمايوشيج و تظاهرات و اعتراض هاي مردمي در شهرهاي ساري و آمل


*سه شنبه 13 دي،14شروينه ماه 1523 تبري

-درگذشت  علي اسفندياري-نيمايوشيج-پدر شعر نوين ايران در سال 1338

-تظاهرات گسترده ضد حکومتي در شهر ساري و به شهادت رسيدن محمدتقي چمني(1357)

*جمعه 16 دي،17شروينه ماه 1523 تبري

-اعتراض مردم آمل درباره زندانيان سياسي(1357)    ©2013 APG.ir