تعداد بازدید: 2453

توصیه به دیگران 1

دوشنبه 12 دی 1390-23:43

52 سال پس از خاموشي نيما

چند تلنگر به بهانه 13 دي،سالروز درگذشت نيمايوشيج؛او از كوهستان يوش مازندران به پا خاست و يك تنه آب در خوابگه مورچگان كاروان سراي كهنه ي شعر ايران روانه ساخت و حتي مصرعي در مدح خان و اميري نسرود/خانه ي نيما نيازمند مرمت و نگهداري اصولي ست و با توجه به مرمت هاي انجام شده، نيازمند تعمير و بازسازي در بخش هاي مختلف است.


مازندنومه،محمد عظيمي،بهشهر:13 دي ماه در تقويم شعر ايران مصادف با درگذشت نيما يوشيج، پدر شعر نو و گشاينده ي دريچه اي تازه در نگاه، زبان و بيان شاعرانه ي ادبيات ديرسال ماست.

مردي كه علي رغم غوغاهاي تهي و عدم التفات به شعر و حرمت گذاري شايسته به شاعران، همچنان غريب مانده است و آن چنان كه شايسته و بايسته ي زحمات سترگ او بوده، شناسانده نشده است.

 كودكي كه از كوهستان يوش مازندران به پا خاست و يك تنه آب در خوابگه مورچگان كاروان سراي كهنه ي شعر ايران روانه ساخت و حتي مصرعي در مدح خان و اميري نسرود.

 زودمرگي نيما در مقايسه با شاعران هم نسل اش، حسرتي ست كه هنوز دريغ شعر ايران را از آثار و نظرات نوشته ناشده اش مي توان دريافت.

 هرچند كه در سال هاي اخير مراسم فراواني در بزرگداشت و تكريم از نيما برپا شده است،هنوز نسل امروز به ظرفيت هاي شعري و زحمات طاقت فرساي اين شاعر بزرگ آشنا نشده و آثارش به تمامي در اختيار نسل پس از نيما قرار نگرفته است.

 عمل به وصيت نيما و خاكسپاري مجدد در يوش، مرمت خانه ي اجدادي و افتتاح موزه از اقداماتي بود كه با پيگيري هاي فراوان به انجام رسيده است.

لازم است تا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان متولي و مسئول خانه ي نيما كارهاي نيمه تمام و مغفول مانده را پيگيري کند.

 خانه ي نيما نيازمند مرمت و نگهداري اصولي ست و با توجه به مرمت هاي انجام شده، نيازمند تعمير و بازسازي در بخش هاي مختلف است.

با توجه به برگزاري مراسم افتتاح موزه، اشيا، اسناد و آثار نيما در موزه بسيار اندك بوده و شايسته ي عنوان موزه ي نيما نمي باشد.

 بناي قبلي يادماني مقبره ي نيما تخريب شده و علي رغم ارسال طرح ها در پاسخ به فراخوان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران، اقدامي نسبت به بررسي طرح هاي ارسالي نشده و به دلايل نامشخص مسكوت مانده است.

بافت تاريخي روستاي يوش به علت نبود نظارت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران در حال تغيير بوده و اقدامي نسبت به مرمت و حفظ بافت قديم روستايي انجام نمي شود.

ثبت نشدن خانه ي تاريخي نيما در تهران و خطر تخريب اين مكان از نگراني هاي جدي دوستداران شعر ايران است و اين مكان تاريخي مي تواند به عنوان موزه ي شعر ايران در مركز كشور، ياد و خاطره ي حضور نيما را زنده نگاه دارد.

 ثبت روز تولد نيما در تقويم رسمي كشور به عنوان "روز شعر نوين ايران" ضرورتي ست كه مي تواند ياد و خاطره نيما يوشيج را به عنوان يكي از شاعران بزرگ ايران و تكامل دهنده شعر ديرسال اين سرزمين، بيش از پيش ماندگار سازد و با توجه به حمايت مسئولان، اقدام عملي صورت نگرفته است.

 اميدواريم يادآوري ها و تلنگر هر ساله، مسئولان و متوليان فرهنگي را به ضرورت حرمت گذاري نسبت به شاعر بزرگ سرزمين ما - نيما يوشيج – آگاه سازد.

 شب همه شب

شكسته خواب به چشمم

 گوش بر زنگِ كاروانَستَم

با صداهاي نيم زنده ز دور

 همعنان گشته،

 همزبان هستم.

 جاده اما ز همه كس خالي است

 ريخته بر سر آوار آوار

 اين منم مانده به زندانِ شبِ تيره كه باز

شب همه شب گوش بر زنگِ كاروانَستَم.

ايميل نويسنده: (azimi41@gmail.com)


  • سه شنبه 13 دی 1390-0:0

    این بی مقدار به باره باره گفته است که ما و شما از صلابت شعر حضرت نیما بسیار گفتیم اما یادمان باشد که سرودی مرد دیارما خود سترگ و ستوار بود / همانند سروده هایش / و اینکه اقایان بر نخیل اقبالی بدو ندارند در واقع روی از جمال و کمال حضورش میگیرند نه از نغمه های او...! ازو بگذریم - اینان مانده به قبله او چه جائی به میانه دارند؟ همین هوهو زن نگارنده مقاله و از تبار انارستان بهشهر دریوزه کوی و کوچه شد تا روز مازندران تقارن با زادروز نیما پیدا کند...حرفش را شنیدند؟به داد دلش رسیدند؟
    الهی شکر که به همین زمزمه ها خاطره اش را باقی داشتیم . دست بسته ان خسته مریزاد که به چنگ و دندان و تنها در میانه میدان یاد نیمای ما را زنده داشته ای به تو و ایمان تو درود


    ©2013 APG.ir