تعداد بازدید: 2058

توصیه به دیگران 1

جمعه 16 دی 1390-19:15

هر کس جاي خود

نظرسنجي بيست و ششم مازندنومه در دسترس کاربران قرار گرفت/در نظرسنجي پيشين 50 درصد پاسخگويان گفتند:دوست ندارند جاي کسي باشند اما 23 درصد دوست داشتند جاي يکي ازثروتمندان استان،15 درصد جاي يکي از خيران استان و 7درصد هم آرزو داشتند جاي استاندار يا يکي از نمايندگان مجلس باشند.


در نظرسنجي پيشين،بر اساس يک الگوي روان شناختي،از شما پرسيده بوديم: فرض محال،محال نيست؛اگر امکانش وجود داشت دوست داشتيد جاي کدام شخصيت استاني باشيد؟

326 نفر به اين سئوال پاسخ دادند که 50درصد از کاربران شرکت کننده،تمايل نداشتند جاي هيچ چهره اي باشند و موقعيت خودشان را ترجيح مي دادند.

23 درصد پاسخگويان هم دوست داشتند جاي يکي از ثروتمندان و تاجران استان ، نيز 15درصد تمايل داشتند جاي يکي از خيران استان باشند.

در اين ميان 7 درصد تمايل قلبي داشتند جاي استاندار يا يکي از نمايندگان مجلس بودند و تنها 5 درصد آرزو داشتند جاي بهداد سليمي باشند.

اما نظرسنجي بيست و ششم را در دسترس قرار داده ايم و از شما پرسيده ايم:اگر تصميم به حضور در انتخابات 12 اسفندماه داريد،انتخاب کنوني شما کدام گزينه است؟

به نماينده/نمايندگان فعلي شهرم راي مي دهم

به کانديداي جديدتري فکر مي کنم

براي پاسخگويي به اين پرسش به ستون نظرسنجي در صفحه اول سايت مراجعه کنيد.    ©2013 APG.ir