تعداد بازدید: 6192

توصیه به دیگران 76

شنبه 17 دی 1390-23:33

تو،من و مجلس

بررسی نقاط قوت و ضعف نامزدهاي انتخاباتي در بابل؛مردم می گویند کریمی بابل را در چهل تا یکصد نفرخلاصه کرد/آمدن نيازآذري درمنظر رقبا و افکارعمومی،در واقع جانشینی مناسب ازیک رقیب با پشتیبانی آن مدیرکل اسبق است/اوج طنازی های سیاسی ناصری که درپیوند با دولت دهم شروع شد،در آوردن کارخانه ی ایران خودرو به بابل خودنمایی کرد و با انتخابات مجلس هشتم به محاق رفت/اصولگرایان بابلی قصد راندن فاطمي را به سمت و سوی جریان چپ دارند،ولي او خود را در قالب حزب و دسته اي نمی داند/هاديزاده باحساب و کتابی که ازتیمش دارد با قاطعیت ازرفتن به مجلس صحبت می کند.


مازندنومه،سياوش اسلامي سوادکوهي:در دو يادداشت پيشين مازندنومه(جويندگان پارلمان+مجلس،رستگاري) به بررسي نقاط ضعف و قوت نامزدهاي مطرح انتخابات مجلس در دو حوزه ساري(+مياندرود) و قائم شهر(+سوادکوه،جويبار و کياکلا)پرداختيم.اينک اما به سراغ حوزه انتخابيه بابل مي رويم.

*علی کریمی فیروزجایی:او نماینده پرسر و صدای مجلس و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم ،مهم ترین رقیب انتخابات مجلس نهم ازحوزه ی بابل است.

کريمي در فضای رقابت های نفس گیر مجلس هشتم با زیرکی توانست خود را برگزيده ی رقابت ها کند.

او با پردازش و بهره گیری ازفضای بسته و تنگ و تاریکي-که برخی نامداران قدرتمند دیروز و بازنشسته ی امروز در فضای سیاسی و اجتماعی بابل، سهامدارآن بودند-شکافی عمیق انداخت و با برجسته کردن آنها و نیز تشدید غیظ و غضب برافروخته شده ی مردم،نتيجه را به نفع خود رقم زد.

امااین موضوعات شاید همه ی آن چیزی نبود که او فکرش رامی کرد.کريمي باید به عواقب عملی که وعده می داد،می انديشید ،چرا که پنجه درانداختن با مردی که بالای بیست سال واندی سال، مهمترین نهاد انقلابی را مدیریت می کرد،کاری آسان نبود!

او در اندک زماني پس از نماینده شدن همه ی تلاش خویش را متوجه مسولان ارشدسیاسی کشوری و استانی نمود و تا امروز کریمی برنده ی این بازی بزرگ است.

هرچه بود و هرچه شد تصویری که ازکریمی تاکنون درسطوح سیاست استانی و کشوری به نمایش درآمده ،تصویری است از رجلی موفق در منازعات سیاسی.

مخالفان اما،همه ی توش و توان سیاسی خویش را در به زیر کشیدن او تمام قامت بسیج نموده اندتا بلکه انتخابات مجلس نهم را پایانی برحضور کریمی درمنازعات سیاسی قرار دهند.

او تاکنون نشان داده که زیرک تر از آنهایی است که نقشه ی حذف او را در این رقابت ها درسر می پرورانند!کریمی همواره با پمپاژ انتقاد از جاسبی در واقع خط کشی سیاسی خویش را با او که بزرگترین حامی و سرسخت ترین رقیب سیاسی منطقه و استان موردحمایتش است، با فشارآوردن برگلوگاه تزریق سیاسی رقیب، سعی دارد نقشی دوسویه را اجرا کند؛هم ارتباطش را با دولت که تمایلی به ماندن جاسبی ندارد،حفظ کند و هم به رقیب استانی اش ضرب شست نشان دهد که مردم او (کریمی )را مطلوب حوزه ی انتخابیه اش ارزیابی می کنند!

کریمی می داندکه آنها یعنی رقبای زخم خورده اش، درمنازعات سیاسی با اسبانی زین کرده ،عزم جزم کرده اند تا او رابه نحو مقتضی به زیر بکشند،اما او هوشمندی به خرج می دهدتا پیروز میدان باشد.

منتقدان کریمی اما ازنگاه های دیگری نیزبه او می پردازند،اختلافات امام جمعه بابل که وارث پدری پرنفوذ در بزرگترین شهر معنوی استان است ازمعضلات عمده او درگرویدن طیف عظیمی از هواداران امام جمعه به سويش است.

نیز بخش اعظم عزل ونصب ها وگماردن مدیران میانی شهرستاني و استانی که بتوانند منشا تحول و دستاوردی برای مردم باشند،ازجمله انتقادات جدی و تعیین کننده و بجایی است که شاید کریمی جوابی برای آنها نداشته باشد.

مردم می گویند کریمی بابل را با مردان و زنان مومنه ی آن ،که بالغ بریک میلیون نفر است در چهل تا یکصد نفرخلاصه کرد و بدبینی را ازمردم بابل درسطح استانی پدیدارنمود؛هرچنداتفاقاتی راکه درسطح شهر و حومه می افتد را نمی توان به نام یک نماینده نوشت،اما منتقدان، یک سرحلقه راحتما کریمی می دانند!

کریمی که گاه و بی گاه ازگروه مشائی فرار می کند!ولي می گویند او از نزدیکترین یاران وفاداربه ایشان و دولت است!باید بیشتر از او بنویسیم اما درآینده.

* حسین نیاز آذري:اومدیرعامل آب استان تهران و فرمانداراسبق بابل است که ازجمله جدی ترین و پرمناقشه ترین کاندیداهای مجلس نهم در اين حوزه خواهدبود.

او که نسبت نزدیکی با آقای کيومرث نیاز آذري-مدير امنيتي سابق و رييس کنوني دانشگاه آزاد ساري-دارد،قطعا"فضای سیاسی بابل را متاثر و متفاوت تر از انتخاب هاي گذشته در بابل خواهدکرد.

ازطرفی تیر و ترکش های عمده رقیب سیاسی او که درگذشته حملات وانتقادات تند و بی پروایی ازآن مدیرکل را، دستاویزش درچرایی حضورش قلمداد می کرد،این بار انگار قصد دارد مچ بگيرد و جبران کند،کاری که زود است عواقبش را پیش بینی کنیم و این از چشمان نافذ رصد کنندگان اوضاع سیاسی بابل دور نخواهدماند.

حسین نیاز اگر حتی نخواهد وارد این مناقشات گردد اما رقیب، او را جانشین بلافصل آن مدیر کل اسبق دانسته که بنا برملاحظات عدیده نتوانسته وارداین کارزار شود و ماموریت را به نام او نوشته است!

آقای نیاز چه به آن باورداشته باشد یا نه،بسترسیاسی چنین قضاوتی ازآمدنش دارد،اما اگرآن روی سکه راهم ارزیابی داشته باشیم و حوزه ی عملکرد او و نیز توانمندی او را رصد نماییم ،داشتن ذهنیت مثبت یا منفی هرکاندیدایی دردوران تصدی آنها، بی شک بزرگترین آزمودن شان درانتخابات پیش رو خواهد بودکه به حیات و ممات سیاسی هرکاندیدایی بستگی خواهدداشت.

ازاین منظر حاج حسین باید به بزرگترین موانع پیش روی خود فارغ از داعیه ی رقبا ،اتفاقاتی را که درحوزه ی زندگی و کاریش متوجه افکارعمومی بوده است ،توجه بیشتری نشان دهد و بداند که افکارعمومی ممکن است قضاوتش آسان هم نباشد.

او باید با درایت و استفاده ازعلم منطق که علم "ناب" ازشناخت را به دست می دهد،به پرسش ها پاسخ گوید . همه ی آنچه راکه در مقطعی از زمان مدیریتش اگر زخمی بردلی یا شکافی از عملی و...برجای مانده بود و او پاسخی نگفته بود،دراین آشفته بازارعریان سیاست رخ می نماید و ممکن است کار راسخت وسخت تر کند.

هنوز به رغم برجسته نشدن بسیاری ازشعارها و خواسته ها ،نامه نگاری ها وشب نامه ها -که کار زشت اخلاقی سیاسی دوران انتخاباتی است- درفضای سیاسی بابل شروع شده است و خیلی زود هنگام کلیدخورده است، که قطعا باب میل اعضای ستادی ایشان نيست، اما خوب وبدش فضای سیاسی بابل را متاثرنموده است!

تکرار مي کنم که هرچند حاج حسین، شایستگی ها و توانمندی های خویش رامعطوف به تلاش وپشتکار و ذکاوت خود ارزیابی می کند، آمدن او درمنظر رقبا و افکارعمومی،در واقع جانشینی مناسب ازیک رقیب با پشتیبانی آن مدیرکل اسبق است.

رقبا اگرچه در گذشته توانستند آب راگل آلود کنند،این بارشخص آقای نیازآذری ،با بازیابی و بررسی یک تیم خبره و هسته ی زبده ی کارشناسان اجتماعی،عزم راجزم نموده تا رقیب را پشیمان از رفتار گذشته کند.

به هر روی آمدن حاج حسین صحنه ای دو قطبی ازمنازعات سیاسی بابل را یک استثنا از رقابت های استانی خواهد نمود.

* علی اکبرناصری زاده:او نماینده پیشین اين حوزه و روحانی سنتی اندیش بابلی و نماینده عالی دولت در واتیکان است.

ناصري زاده تمامی مساعی خویش را به کمک قدرت سیاسی اعطائی و برجسته کردن آنها به کار گرفته و قصد دارد وارد کارزار و منازعات سیاسی گرداند!

او که دریک دوره ی چهارساله پس از بازماندن از رقابت های مجلس هشتم ،به عقد اخوت دولت دهم درآمد،مدتيست نماینده ی عالی دولت در مرکز واتیکان است تابلکه حلقه ی واسطی میان مسیحیت و اسلام رادر کارنامه ی سیاسی خود ثبت و درج کند.

ناصري زاده همواره توانست تبلیغات مناسب خود را پیشاپیش برای انتخابات مجلس نهم ذخیره کند تا در به رخ کشیدن رقبای سیاسی و مردم حوزه ی انتخابیه،توان سیاسی خویش را و نیز مقبولیتش نزد حاکمیت رابه تصویربکشد!

اوج طنازی های سیاسی ناصری که درپیوند با دولت دهم شروع شد،در آوردن کارخانه ی ایران خودرو به بابل خودنمایی کرد که با انتخابات مجلس هشتم به محاق رفت!

هر چند پس از دست رد مردم به او در انتخابات قبل،دولت به پاس مواضع حمایتی او، دست مریزاد خویش را درگماردن او در رم ثابت کرد و نشان داد که رسم جوانمردی را بلداست،همه ی اینها را ذخیره ای برای به نمایش درآوردن در انتخابات پیش رو ،بسان برگ برنده به کار خواهد گرفت.

ما او باید با همه ی ابتکارش براي ماندن درقدرت،بایدبه این سئوال پاسخ بگوید که حلقه ی مفقوده ی نخواستن مردم دردوره ی قبل چيست؟شاید نیازبه تغییرمشی و رویه ی او در مراودات و توجه به خواست و مطالبه ی مردم و نیز توجه به مراجع مردم و نخبگان که او از آنها سهوا یا عمدا غافل بوده،ضروري باشد.

وقتی او با بهره بردن ازشان"روحانی" و تلفیق آن با درایت سیاسی می خواهد نقشی از رجلی موفق بابلی را در کارزار میدان سیاست نشان دهد،نباید از شعائری که مردم را از مبلغان بی عمل سرخورده نموده،غافل باشد؛چراکه مردم از عملکرد جریانی که درمیدان سیاست دل خونی ازآنها دارند،به ستوه آمده اند و اين جريان نباید از سوي ناصري برجسته و حمايت شود.

ضمن آنکه او باید نسبتش را با جریان موسوم به انحرافی مشخص نماید که تعیین شدن این موضوع بسیار بر مناسبات گروه هاو جریانات سیاسی بابل تاثیرگزارخواهدبود.

ناصری که در رم مدتها زندگی کرد،شایسته است به مردم بابل بگوید تاچه اندازه ،مشی آنها در مواجه بامردم وحضور در عرصه سیاست برشخصیت و شانیت روحانی خودش تاثیر داشته است؟

آنها میدان منازعات سیاسي رابرای دو تفکر پروتستان و ارتدوکس واجد ارزش و حق و حقوق برابر مي دانند،آیا ناصری هم آموخته است که میدان سیاست رابرای طیف های گوناگون بخواهد؟

توجه به شهره شدن ناصری مجلس هفتم با مجلس نهم بسیارمتفاوت است،زیرا اگر او توانست درمیدان رقابت های مجلس هفتم برگ برنده بگیرد،نقش رفقای پشتیبانش در از دور خارج کردن رقیب قدرتمندش- صفی الله فغانپور که ازقضات خوشنام و جاخوش کرده درقلوب مردم تشنه عدالت بود-پررنگ بود.

شاید اگر فغانپور در منازعات سیاسی حضور می داشت،انتخابات به نام او ثبت می شدنه آقای ناصری! فغانپور در واپسین لحظات رقابت ها حذف شد و برنامه ریزان هوشمند ستادانتخاباتی ناصری توانستند غیبت اورابه نفع خویش مصادره کنند.

حال که ناصری امروز عرصه ی سیاست غرب،آن هم درقطب جهان مسیحیت ،مدارا و تساهل و اومانیسم غربی راممارست کرد،صادقانه به مردم بگوید از ظلمی که به رقیب سیاسی اش در رقابت های مجلس هفتم یعنی آقای صفی الله فغانپور وارد ساخت،چه پاسخی دارد؟

شاید پاسخ به این پرسش قدری دیر و کهنه باشد، اما اين قضيه نه تنها از اذهان مردم زدوده نشده، افکار عمومی ومردم و سیاسیون بابلی همچنان منتظر و مترصد پاسخگویی شخص آقای ناصری دراین خصوص هستند.

* دکتر احمد فاطمی: ازاساتید باهوش دانشگاه های ایران و دانش آموخته ی دکترای حقوق که حمایت خیل عظیمی از استادان و برجستگان دانشگاهی و علمی بابل را درانتخابات پیش رو دارد.

او از مهمترین گزینه های انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.دکترفاطمی که از مشاوران و نزدیکان دکترجاسبی -رییس دانشگاه آزاداسلامی-است، بارقبای سرسخت و مخالف حضور جاسبی در راس اين دانشگاه ،رقابتي سخت را پيش رو دارد.

اصولگرایان بابلی قصد راندن او را به سمت و سوی جریان چپ دارند،ولي او خود را در قالب حزب و دسته اي نمی داند.

فاطمي بازیرکی ضمن رهایی ازقیودات دست و پا گیر، مطالبات جامعه را فراتر از خواست جریانات سیاسی می داند و راز آمدنش را به عنوان دانش آموخته ی عالی تحصیلی ،برای ایجاد قوانین تعالی جامعه و پویایی آن می داند.

فاطمی با پل زدن ازخواست جوانان و مردم،شایستگی و کاردانی را مهمترین اولویت مسئولیت و سپردن مناصب می داند و همواره راز و رمزسقوط هرجامعه وسیستمی را سپردن کارهای بزرگ به انسان های کوچک دانسته و می گوید آمده ام تا قواعد انسانی و شایستگی ،گوهر گمشده ی جامعه را با احیای قوانین مدرن ،تجلی بخشم!

آیا درشرایط سیاسی پیش رو که بزرگترین حامیانش نخبگان و دانشگاهیان هستند،می توانند حریف توده های متعصبی شوند که آرمان هایش شاید متفاوت از آرمان ها و آرزوهای فاطمی و طیف حامی اش است؟

به هرروی فاطمی قدری باید تحمل و صبوري کند تا عنصر زمان بعضی از موضوعات تاریک سیاسی پیش رویش را روشن ترکند و آن وقت واقع بینانه تر شانس او را در رقابت ها واکاوي کنيم.

*دکترعلی اصغرهادیزاده: او دکترای "دامپزشکی" دارد و اندیشه های خود را در بخش تولیدی معطوف کرده است.

او با بسیج بچه های محل و بخشی از دانشجویان قدیم و جدیدش ،وارد کارزارر قابت های مجلس نهم شد و همواره توفیقات خودش را در بخشهای خصوصی به عنوان پایه موفقیت حضورش درسیاست قلمداد می کند .

هاديزاده می گوید همچنان که در ایجاد اشتغال در وسع و اندازه ی کاری خودش موفق بوده ،می خواهدآن را مدلی ازتوفیق درمیدان سیاست قراردهد تاپاسخگوی خیل عظیمی ازجوانانی که جویای نام و نانی هستند، باشد.

هرچه باشد او از میدان سیاست و بازیگرانش علی الظاهر بسیارفاصله دارد،زیراشاخک ها وعلمک های منتهی به میدان رقابت های سیاست بسیاربا علمک های اقتصادی فاصله دارد که او بخواهد آن را در زمین سیاست تجربه کند.

او باید به این نکات توجه وافرنشان دهدکه موفقیت یک شخص درحوزه ی اقتصادی لزوما" به معنی موفقیت درحوزه ی سیاست نخواهدبود،کمااینکه شاخص های سیاسی ممکن است هرآن در زمین سیاست برای کسی که اهلش نباشد خصوصا"عناصراقتصادی فاجعه بار باشد!

حال این دانش آموخته ی "دامپزشکی"،چگونه می خواهدبا ورود درمنازعات پردامنه و پرمناقشه ی سیاسی به رقابت بپردازد،پاسخ او را به افکار و حلقه ی مشاوران و تیمش نسبت به افکارعمومی شنیدنی خواهدنمود.

آقای معلم که وابسته ی به هیچ حزب ودسته و جریان سیاسی نیست ،باتوده ی مردم و جویندگان کار و توسعه وآبادانی بابل وارد گفتگو می شود.

او نمی گوید آیا شانیتی را برای حزب و دسته ای قائل است یا که اساسا با آنها مخالف است؟طرفه آنکه درادبیات و گفتگوهای او هرگز ردی از مطالبات فکری و سیاسی مشاهده نمی شود و شاید هم این باور در هادي زاده نهادینه شده باشد که مردم گرسنه شده را چکار با احزاب و مطالبه ها ی سیاسی؟!

اوکه خود را سرمست از ابتکار و شوری از تمایل اقوام و محله ی زندگی او درمراجعه به اقبال ازآمدنش مسرورمی داند،تمام آمدنش را و مطالبات مردم را درپاسخگویی به آنچه که ترسیم می کند دانسته و باحساب و کتابی که ازتیمش دارد با قاطعیت ازرفتن به مجلس صحبت می کند.

هرچندآدمی بایدنیمه پر لیوان راببیند،نگارنده که با الفبای سیاست آشنایی دارد و قدری هم با رقبای سخت سر و جان سخت مراوده دارد،زیادتعجب نمی کندکه او چنین باوری داشته باشد! اما رقبای او شاید قضاوتی چون ما نداشته باشند و او رادر فضای رقابت ،رقیب ندانند.

اما او، هرچه باشد ذره ای ازتردید و انتخاب نشدن را درخود راه نداده است!باید نسبت به این کاندیدا هم منتظر گذشت زمان بود تا بلکه برتجارب مان ازآمدن یک "دامپزشک" نیز در کارزارسیاست و انتخابات آزموده شود.

آیا مردم بابل حاضرند درصحنه ی سیاست و مرکز ثقل سیاسی که همان مجلس است ، ازسیاستمداران خود عبورکنند و صحنه رابه یک "دامپزشک"بسپارند؟


 • چهارشنبه 17 دی 1393-22:59

  آقای خبرنگار من در جلسه شما ودکتر معلم حضور داشتم همهاش شما ایشانروتوانمند و لایق میدانستی وقول همکاری در انتخابات به ایشان دادی ولی بعداز جلسه توسط خودم از دکتر معلم تقاضای پول کردی دکتر به من گفت به ایشان بگویی طرفداری از حق مزد نمیخواهد شما تهدید کردید دکتر به من گفت از تهدید کسی نمیترسد الان باج بدهد تا ثریا میرود دیوار کج امروز پس از سه سال میبینم تو که هستی و دکتر معلم کیست خدا عاقبت همه مارو بخیر کنه برو استغفار کن

  • سه شنبه 27 اسفند 1392-0:30

   امروز27اسفند92>نیاز هم آمدوشماکه ادعامیکردید؟اوهم هیچ کاری نکرد؟فردای قیامتت به مفت نفروشید

   • سه شنبه 9 اسفند 1390-0:0

    راي ما قطعابه دونفر از كانديداي محترم خواهد بود ولي از آنجائيكه آقاي كريمي رد صلاحيت شدند برايمان هركس ديگر انتخاب شوند استقبال ميكنيم مشكل ما اهالي بندپي فقط كريمي بود كه خدا را شكر در انتخابات حضور ندارند.(نيازآذري و ناصري)

    • معصوم نیاپاسخ به این دیدگاه 3 0
     جمعه 5 اسفند 1390-0:0

     من که فرسنگها ازبابل دور هستم حمایت خود را ازکاندیدای مردمی ودلسوز اعلام میدارم قدرش را بدانید و به فکر بندپی باشید فقط کریمی و نیازآذر

     • مجید ابوالحنسی ف:روح اللهپاسخ به این دیدگاه 0 1
      جمعه 28 بهمن 1390-0:0

      جناب آقای دکتر فاطمی امیدوارم بعد از انتخاب شما بعنوان نماینده مردم بابل شعارهای انتخاباتی خود که همان عدالت و برابری میباشد را عملی نمایید.برایتان دعا میکنیم. موفق و سربلند باشید.

      • دابوییانپاسخ به این دیدگاه 1 2
       يکشنبه 23 بهمن 1390-0:0

       اقای ناصری میخواد با فشار به بالادسنها و رد صلاحیت اقایان نیاز و کریمی به هر قیمتی شده به مجلس راه پیدا کنه اما این حربه ها دیگه واسه مردم رو شده

       • اسكندربرزويي كوتناييپاسخ به این دیدگاه 0 2
        پنجشنبه 20 بهمن 1390-0:0

        بااستحضارشمابرسانم كه بنده اقاي دكترمعلم را20سال است كه ميشناسم وبدون غرض عرض مينمايم ايشان فردي خستگي ناپذير ونستوح ودرزمينه سياست نيزبسياركاردان وصاحب نظرميباشندوبه جرات ميگويم كانديدشدن ايشان حسب تقاضاي قاطبه مردم شريف بابل وحومه بوده است ويقينادرروزراي گيري به همه عزيزان ثابت خواهد شد ضمن انكه حضورايشان دركمسيون كشاورزي مجلس به يقين منافع زيادي رابراي كليه توليدكنندگان بخش بازرگاني كشاورزي ودامپروري خواهدداشت .ضمناتجربه ثابت نموده صددرصد افراديكه نام بلندي دارند موفق نيستند بنابراين قبول مسوليت توسط ايشان رابه فال نيك بگيريدومطمئن باشيدپشيمان نخواهيدشدچون باشناختي كه بنده ازاودارم ايشان راهي راكه خيلي هادر10سال طي مينماينددريكدوره نمايندگي به شماثابت خواهدنمود .به اميدديداردرصندقهاي راي

        • قدیر از بابلپاسخ به این دیدگاه 1 1
         سه شنبه 18 بهمن 1390-0:0

         نباید بزاریم دو نفر که از دو جناه دو نفر که عقیدشون باهم متفاوته وارد مجلس بشن اونا خیلی کارکنند مشکلات خودشونو رفع کنند نزاریم مثل مجلس هشتم بشه

         • شهر عزیزم بابلپاسخ به این دیدگاه 3 1
          سه شنبه 18 بهمن 1390-0:0

          همه مردم بابل از کوچک و بزرگ می دانند که اقای ناصری رای ندارد وتحت فشار افرادی خاص کاندید شدند

          • سه شنبه 18 بهمن 1390-0:0

           شما برو تحقيق كن ببين ناصري مجوز شركت ايران خودرو روگرفت يا چري كه در اثر بي كفايتي خودش اين شركت به خراسان رفت اون فقط در زمان راي گيري هر هفته نمايش كلنگ زني داشت

           • محمد از کیاکلاپاسخ به این دیدگاه 2 2
            دوشنبه 17 بهمن 1390-0:0

            وقتی عملکرد 2 نماینده بابل واتحاد وپیگیری 2 نماینده بابل را میبینم به شعور مردم بابل در انتخابشان قبطه میخورم.مگر میشود نماینده ای در طول 4سال تمام اخر هفته ها در حوزه انتخابیه خود و به فکر رفع مشکلات منطقه باشد؟ اگر امام جمعه شهر شما اجازه میداد و به رای مردم تمکین میکرد و احترام میگذاشت الان بابل سرگل مازندران بود. چطور این دو نماینده توانستند در طول این 4 سال 25 بار وزیر ودهها بار معاونین وزرا را به این شهر بیاورند.ای کاش ماهم چنین نمایندگانی داشتیم.

            • شنبه 15 بهمن 1390-0:0

             مردم همیشه طرفدار مظلوم هستندو مخربان منفورند وقتی

             • پنجشنبه 13 بهمن 1390-0:0

              اقای مجدازامیرکلادرست میگوئی انهائیکه دم ازمردم میزننددروغ میگوییندمردم راتاانجائی میخواهندکه درراستای منافع انها باشندوگرنه مردم هیچ بحساب نمیاند درست است کریمی درمقابل انهاایستاد ولی شمابگواین ایستادگی چه منفعتی برای مردم بابل داشت واقع قضیه اگرکریمی بچه بازی درنمیاوردوباحمایت ازضعیفترین مدیران/ اموزش وبرورش/ فرمانداری/ تربیت بدنی وسایرادارات رابه لجن نمیکشیدمردم امروزازاوحمایت میکردندتخریب اسان است اماساختن بسیاردشوارکاش کریمی یک ذره بادرایت وباعقل ومنطق عمل میکردکه امروز مردم بدون شک وتردیدامثال ناصریهاراکنار میگذاشتند

              • مجد از امیرکلاپاسخ به این دیدگاه 1 2
               چهارشنبه 12 بهمن 1390-0:0

               ای کاش همانطور که امام جمعه شهر واقایان ناصری و نیاز به تخریب اقای کریمی میپردازند اقای کریمی نیز بسیاری از واقعیات را میگفت.اصلا چرا هیچکس نمیپرسد چرا امام جمعه شهر به رای58هزار بابلی تمکین نکرد وحتی یکبار تریبون نماز جمعه رابه اقای کریمی برای دفاع از عملکرد خود نداد.همه عملکرد خاندان نیاز را میدانند.اصلا چرا کسی نمیپرسد اقایان نیاز وناصری که سالها ضد یکدیگر بوده اند حالا چرا باهم متحد شده اند؟ تنها هدف انها زمین زدن دکتر کریمی میباشد تا دیگر کسی جلودار انها برای مقاصدشان نباشد!روز 12 اسفند نماد فهم و شعور بابلیهاست

               • چهارشنبه 12 بهمن 1390-0:0

                مدیر محترم سایت اگر ایمان نداری لا اقل مرد باش

                • بندپی شرق وغربپاسخ به این دیدگاه 2 1
                 سه شنبه 11 بهمن 1390-0:0

                 بهترین گزینه برای انتخاب نیاز وکریمی هردوی انها قوی ومردمی هستند بیایید شهرمان را بااین بزرگان اباد کنیم البته اکثر مردم به این تصمیم رسیدند

                 • سه شنبه 11 بهمن 1390-0:0

                  او که بی هیچ چشم داشتی از چندین سال قبل امتحانش را پس داد فقط نیاز بود که نیاز مردمش را درک کرد

                  • سه شنبه 11 بهمن 1390-0:0

                   تا نباشد چیزکی ، مردم نگویند چیز ها . . جناب کریمی اگر شما آشنا بازی نمیکردید ، خیانت در امانت نمیکردید و فقط به فکر خودتون و اطرافیانتون نبودید مردم اینگونه در رابطه با شما قضاوت نمیکردند . . رای ما در این دوره فقط نیاز بابـل

                   • يکشنبه 9 بهمن 1390-0:0


                    اقای نیاز بزرگند البته ...

                    • استان بابـل بزرگپاسخ به این دیدگاه 1 0
                     شنبه 8 بهمن 1390-0:0

                     استان بابل بزرگ ناصر و نیازش را میخواهد. . حامیان حاج حسین نیاز آذری بزرگ و حاجاقای دوست داشتنی دیار سبز بهارنارنج

                     • پنجشنبه 6 بهمن 1390-0:0

                      آقای مازند نومه ، اول اسم درست نامزدهارو (شمسعلی هادی زاده معلم نه علی اصغر هادی زاده )
                      یاد بگیر ، بعد نا سزا بگو .

                      • چهارشنبه 5 بهمن 1390-0:0

                       واقعاراست گفت ان بنده خداکه اقای ناصری رقبای خودراکنارمیزندتابمجلس بروددوره هفتم باکنارگذاشتن فغانبورعزیزی بمجلس رفت چون دوره هشتم کسی راکنارنزدمجلس هم نرفت این دوره با کنارگذاشتن نیازاذری میخواهدبرودمجلس بس مردم شریف بابل بایدتصمیم خودشان رابگیرن و تکلیف اقای ناصری راروشن کنند قطعا مردم بندبی به ناصری رای نمیدهند

                       • دوستت دارم ؛ مامطیر منپاسخ به این دیدگاه 1 1
                        شنبه 1 بهمن 1390-0:0

                        دوره قبلی به کریمی رای دادم و در ستاد ایشان فعالیت داشتم ، ولی در این دوره اگر اشتباه دوره گذشته را تکرار کنم احساس میکنم که به خودم ، بابـل بزرگ و مردمانش ظلم کرده ام . پس باید نفرات بهتر و شایسته تری برای سربلندی دیار همیشه سبز بهارنارنج پیدا نمایم

                        • حیدری بابلپاسخ به این دیدگاه 1 0
                         جمعه 30 دی 1390-0:0

                         بعضی ازافرادبزرگ نیستند لباسی که درآن قرارمی گیرندآنهارابزرگ نشان می دهد!درثانی،آقای فغانپورزمانی که درقدرت بودندنشان دادندکه بامردمنداین مهم هست،اوهمیشه درقضاوت جانب انصاف وعدالت رامی گرفت نه جانب فلان آقای قدرتنددربابل ونیزآن کسی که خودش راهمه کاره استان می دانست وبه آب خوردن مسیرحق رابه سمت باطل می کشاند!امروزکه فضابازترشدبایدگفت وبدانیدطرفداری یا اوت کردن فغانپورمطرح نیست هرچندحق فردی واجتماعی فغانپور ضایع شداما،قلدرمآبی افرادی که باشال وکلاه برای خودشان حقی ویژه قائلندمی باشد،درک این موضوع زیادسخت نیست.

                         • جمعه 30 دی 1390-0:0

                          تحلیل ازمسائل انتخابات وروشنگری جامعه بزرگترین نیازامروزجامعه است وقطعاشمارسالت مطبوعاتی خودتان رابنحو شایسته انجام دادیدکاش خوانندگان شما هم یادمیگرفتندبجای توهین به طرف مقابل اولاخوبیهاومزایای کاندیدای موردنظرخودرا مطرح ثانیاطرف مقابل رانقدواگرهم نقاط ضعفی دراومیبیندبیان کندنویسنده خوش ذوق سوادکوهی خدمت بزرگی به کاندیداهای این دوره کردوبصورت رایگان اطلاعات رادراختیارانهاقراردادمثلااقای ادیانی درقائمشهراگربرودسراغ فرهنگیان ومشکل خودراباانهاحل کندشجاعی درساری بسراغ انهائیکه درطول چهارسال نمایندگی نرفته و فراموششان کرده برودودل انهارابدست اورد و ناصری بابل غرورش رابذاردکناروبسراغ مخالفینش برودودل انهارابدست اوردو..... راه انتخاب شدنشان هموارترمیشودالبته اگر مدیرسایت نظرویاجوابیه کاندیداهاراهم ازانها میگرفت ودرسایت واردمیکردخیلی جالب میشد

                          • رضا از ساری پاسخ به این دیدگاه 1 0
                           جمعه 30 دی 1390-0:0

                           اولا کریمی هنوز دکترنیست . ثانیا برای حفظ منافع خود با حذف شایستگان خیلی به بابل اسیب زد

                           • پنجشنبه 29 دی 1390-0:0

                            مدیرمحترم سایت چراهمه مطالب راچاب نمیکنی نمیدانم قصدشمابزرگ کردن فغانبور است یاتخریب ناصری فغانبورکه بساطش را جمع کردورفت مردم بابل هم خودشان میدانندچیکاربایدبکنندبقول رییس جمهور مه مه رالولوخوردشمانمیتوانیدباایجاتفرقه و درگیری بین فغانبوروناصری دعوای بین نیاز و کریمی راکمرنگ کنید

                            • فیروزجاییپاسخ به این دیدگاه 1 0
                             چهارشنبه 28 دی 1390-0:0

                             سلام مردم شریف بابل اقای کریمی اگر عملکرد دارد رای می گیرد ولی بند بعنوان فیروزجایی به اقای کریمی رای نمی دهم چون ایشان همیشه دنبال تخریب دیگران است و هیچ کار بزرگ انجام نداد از جمله پل سماکوش محله را که همیشه از انجا عبور می کند

                             • چهارشنبه 28 دی 1390-0:0

                              خورشیدی جان! انتخابات نزدیک باوه تره ویمبی!!!

                              • دکتر محمد خورشیدی دوستدار و خدمتگزاپاسخ به این دیدگاه 0 0
                               چهارشنبه 28 دی 1390-0:0

                               بنام پدید آورنده هستی
                               برادران و همشهریان گرامی و عزیز شهرستان تاریخی و سر زنده بابل ( بارفروش - مامطیر) لطفا" به جای تخریب و مشغول بودن به حواشی فراوان از کاندیداهای محترم و وظیفه شناس خدوم بخواهید در فضای دوستانه و منطقی همگی حاضر شده و برنامه های موثر و کاربردی خود را به منظور پیشرفت و توسعه شهرستان سربلند بهار نارنج بابل ارائه داده تا با همفکری و همکاری همدیگر رقابتی سالم شکل گرفته و اعتلاء و عظمت مردم مذهبی ، غیور، فهیم بابل بر همگان در استان و کشور معلوم گردد.
                               این هست پیام فرهنگی و علت اصلی حضور اینجانب که از مشکلات و بیکاری جوانان پرشور شهر نگران بوده و بیشتر وقت خود را جهت تهیه و تکمیل برنامه کاربردی و خداپسندانه صرف نموده ام.
                               خدایا مارا لحظه ای به حال خود وامگذار
                               دکتر محمد خورشیدی دوستدار و خدمتگزار شما

                               • دوشنبه 26 دی 1390-0:0

                                من هم اگربگویم خداحافظ نیاز!!!!کاردرستیه؟مگرجنابعالی نماینده مردم بندپی هستید؟که اززبان آنهاسخن می گوئی؟مشک آنست خودببوید!نه آنکه عطارگوید!!!همه می دانندکه اسم نیازدربابل یادآورچه چیزهاست !!!!نیازبه توضیح ندارد!خیلیهارامی شناسم که تلاش شبانه روزی برای کریمی دارندوبعضیهاهم ازترس برای نیازمی دوندوبعضی ها هم؟؟؟؟ بااضافه کاری برای او می دوندبروانصاف بخج بده اونوقت به وجدانت مراجعه کن!کریمی یانیاز..

                                • اهای بندپی بابـلپاسخ به این دیدگاه 0 1
                                 دوشنبه 26 دی 1390-0:0

                                 خدا حافظ کریمی . . سلام نیاز آذری ___ ما اهالی بندپی دیگر از کریمی حمایت نمیکنیم ، چون ایشان فقط به فکر خود و اطرافیان خود بوده نه مردمان شهرستان بابـل . اینبار از کسی حمایت خواهیم کرد که لایق حمایت باشد . . یعنی حاج حسین نیاز آذری

                                 • دوشنبه 26 دی 1390-0:0


                                  مامطیر دوست داشتنی من
                                  بخدا حیف است . . حیف است که با ماطیـر کبیر ، این دیار همیشه جاویدان بهارنارنج اینگونه رفتار میکنید . آنانی که با بابـل مشکل دارند بدانند ، کلانشهر بابـل ما با حومه ( بابلسر ، امیرکلا ، فریدونکنار ، بندپی ) خود له تنهایی پرستیژ و فاکتورهای یک استان مستقل را دارد ، نباید با آن مانند یک شهرستان معمولی رفتار کرد . بخدا اگر دیگر شهرستان های کشورمان ویژگی و قابلیت های بابـل بزرگ ما را داشت از آن یک شهرستان نمونه و پر افتخار بدل میکردند . کاری که ما مازنی زبان ها فاقد آن هستیم و با دستان خود تیشه به ریشه اعتبار ، تاریخ و تمدن خود میزنیم . بابا چرا مسئولین شهرستانی و استانی کماکان در خوابند ؟ چرا تکانی به خود نمیدهند ؟ دیرو اداره پست بابـل که از آثار تاریخی و کهن مازندران بود ، تخریب کردند . . امروز حمام تاریخی شهرستان بابـل و مسجد تاریخی و کهن سال این شهرستان و فردا پل محمد حسن خان و . . واقعا چه کسانی باید پاسخگوی این رفتار و اهانت به اماکن مقدس و باستانی و مردمان شریف و با شخصیت بابـل و مازندران باشد ؟ چرا کسی پاسخگو نیست ؟ طاقت مردم در حال اتمام است . چرا دیگ کسی مانند " مرحوم نوشیروانی کبیر " در این شهر و دیار و استان جوانه نمیزند ؟ چرا کسی پیدا نمیشود تا راه آن بزرگ مرد تاریخ دیار بهارنارنج را ادامه دهد ؟ مشکل کار کجاست ؟ مشکل کار اینجاست که تمامی مسئولان فقط به فکر خود و اطرافیان خود هستند . مشکل کار اینجاست که جناب نماینده محترم فقط به فکر خود و اطرافیان خود و عذل و نصب مسئولین و جایگزین کردن نیروهای خودی در ادارات و ارگان ها میباشد و به هیچ عنوان دلش برای مردمانی که به او رای داده اند نمیسوزد و جمعیت 600 _ 700 هزار نفری بابـل را در 30 _ 40 نفر از آشنایان خود خلاصه کرده است . دیگری که از ترس ریختن آبرو از ادامه نمنایندگی خود انصراف داد . بابلی ها بیایید در انتخابات پیش رو _ 12 اسفند ماه 1390 _ از کسانی حمایت کنیم و به کسانی رای دهیم که واقعا دلشان برای شهرستان بزرگ ، مرکزی و محوری استان و مردمانش بسوزد ، نه کسی که بعد از انتخاب شدن برود و پشت سرش را هم نگاه نکند . مامطیری ها ؛ بابـل بزرگ . . نماینده ایی بزرگ میخواهد

                                  • مهدیزاده بابلپاسخ به این دیدگاه 0 1
                                   يکشنبه 25 دی 1390-0:0

                                   صفای هرچه مردان سوادکوهی!ازقدیم تاندیم سوادکوه وبابل تعامل داشتندازاینکه فضای سیاسی بابلیهارانقدکردی ازت ممنونم،بازهم بنویس ازنامهزبانی های کاندیداها بیشتربنویس وازمردم داری کریمی ونریمان هم اشاره بکن،ازافرادحاشیه ای وحاشیه دارکمتربگو.

                                   • شنبه 24 دی 1390-0:0

                                    کریمی بهترین گزینه وفداکارترین فردبرای حوانان وصادقترین رقیب برای کاندیداهااست قدرش رابدانیم...به بسیاری ازشایستگیهاپاسخ خواهدداد. دادشهر/بیدادشهر

                                    • بابلی ریکاپاسخ به این دیدگاه 0 2
                                     شنبه 24 دی 1390-0:0

                                     اقایانیکه فکرمیکنیدناصری بخاطرظلمی که در حق فغانبورکردمردم اورادرمجلس هشتم انتخاب نکردندبس فاتحه نیازهم خوانده است ومردم دراین دوره بانیازهم مثل ناصری برخوردمیکنندچراکه همان اندازه که ناصری برای رسیدن بمجلس مجبورشداین بنده خدا راازسرراه برداردوازاهرم شورای نگهبان استفاده کرداقای نیازهم مقصراست چراکه میتوانست مانع این ظلم بشودولی اینکار نکردمردم در12اسفندباهردوی انهاتسویه حساب میکنند

                                     • نازک تبارپاسخ به این دیدگاه 0 1
                                      جمعه 23 دی 1390-0:0

                                      وقتی ششصدنفربازدیدکننده داره چراپیامها اینقدرکمه؟؟؟؟خان داداش زاده!!!خودتو .....نکن!!! شمسعلی وعلی اصغر یک کیلومت راسم داره ؟؟؟آسمون به زمین نیامدکه؟؟؟می خواستی محترمانه بگی اصلاحش کنند!!!تازه !اونها لطف کردن اسمش رو آوردند!!والا مردم بابل آنقدرباسوادهستندکه کاندیدایی را اختراع نکنند واگرهم توصندوقشون دامپزشک درنیاد!!!! بهترین تحلیل این نویسنده باذکاوت! اشاره به اگرمردم بابلی به دامپزشک برسند؟وای وای وای به حال مردم بابل!!تراخدا پیامم بگوش خان دادش!؟ زاده برسد!!!!

                                      • مهرداد خانبازادهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                       پنجشنبه 22 دی 1390-0:0

                                       اقایون محترم .. و خبرنگاران با سواد ..
                                       علی اصغر هادیزاده رو خودتون اختراع کردین ..؟؟ یا ...

                                       دکتر شمسعلی هادیزاده معلم نه علی اصغر هادیزاده

                                       • دانجشوی ارشد ازادپاسخ به این دیدگاه 0 1
                                        پنجشنبه 22 دی 1390-0:0

                                        خداحافظ اقای نیاز با رفتن جاسبی دیگر شما هم جایی ندارید چون لیدر ندارید

                                        • حسینی دانشجوی دانشگاه ازاد بابل پاسخ به این دیدگاه 0 3
                                         پنجشنبه 22 دی 1390-0:0

                                         این بارریشه تحجرگرایی ومافیای قدرت وثروت توسط دستان پرتوان دکترفاطمی ودکترکریمی درشهرستان بابل برای همیشه برکنده خواهدشد.

                                         • ازدوستداران مردم بابل پاسخ به این دیدگاه 0 2
                                          پنجشنبه 22 دی 1390-0:0

                                          شک نکنیدامسال دوجوان اندیشمندواگاه یکی نماینده فعلی ودیگری حقوق دان قوی که بسیارفعال هستندواردمجلس خواهندشددکترکریمی ودکتراحمدفاطمی

                                          • خدا به دادمون برسهپاسخ به این دیدگاه 0 1
                                           چهارشنبه 21 دی 1390-0:0

                                           امیدوارم هر یک از این اسامی که به مجلس رفتن وعده هاشون یادشون نره و
                                           مجلس جای خوشگذرونی برای این افراد نباشه
                                           و حداقل در رای گیری های داخل مجلس شرکت کنند
                                           و به جای اینکه به فکر دولت باشن ، یه کم به فکر ملت باشن
                                           12 اسفند یادتون نره.

                                           • یک بی طرف از بابلپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                            چهارشنبه 21 دی 1390-0:0

                                            بنظر من از بین کاندیدای منتخب که من و خیلی از دوستان کارشناسانه بهش پرداختیم بهترین گزینه دکتر احمد فاطمی می باشد چرا بعضی نمی خواهند مردم با انتخاب اصلح و کاردان و زیرک حقوق پایمال شده مردم عزیز بابل را در همه جهات بازستانند و پیشرفت و آبادانی و رفاه عمومی را به شهرمان برگردانند؛ نمیدانم والله - تقاضا داریم از با چشم باز از کاندیدی حمایت کنیم که فردا هزاران افسوس پشت سرمان نباشد مثل بعضی از نمایندگان فعلی و قبلب که کار خاصی را از ایشون برای شهربابل ندیده بودیم. بدرود

                                            • ناشناس بابلیپاسخ به این دیدگاه 0 1
                                             چهارشنبه 21 دی 1390-0:0

                                             اعتقادراسخ دارم آنهایی که درگذشته نسبت به مردم سابقه خوبی ندارند اول ازمردم عذرخواهی کنندبعدواردانتخابات شوندمثلا آقای نیاز وآقای ناصری تکلیفشان رادردوره هایی که قدرت دستشان بودبگویندکه چگونه ازآن استفاده کردند؟یاآقای ناصری که توی این تحلیل گفته شد نسبت به این بنده خدافغانپوروامثال اوکه به زندگی وزن وبچه های آنها آسیب جدی واردگردیدچه می گویند؟آقای نیاز مدیرکل سابق فلان جا وقتی ازمردم رای می خواهدبدون رای مردم با مردم چه کرده بود؟مازندنومه ونویسندگانش اگرجرات دارندبه این موضوعات بپردازندصحنه انتخابات شفافترمی شودالان مطالب شما بیشترتودل برو است تا سایرسایتها==هنوزجاداریدکه قشنگترش کنیددوروز هست یک تحلیل سیاسی شما بالای پانصدخواننده داشتیدکه کمترتحلیلی با این هجم ازخوانندگان بودندمن خوشحال می شوم وقتی درمازندران افرادشایسته ای چون شما می توانیدباتحلیلهای بجایتان مخاطبان رااقناع کنید،پس به پیشنهادمن بیشترتوجه کنید

                                             • دائی زادهپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                              چهارشنبه 21 دی 1390-0:0

                                              برای قضاوت بهترازتوانمندی آقای دکترکریمی بایدنقش ایشان رادرمجلس وحوزه نفوذش رادربسترهای سیاسی متناسب با بابل دانست زیرابابل وبابلی همیشه نامش درصدرخبرها بوده است که نشاندهنده زیرکی ودرایت نماینده شهرماست همچنین مردم بابل باانتخاب نریمان هم شایستگ
                                              ی خودشان رانشان دادندوهم آبروی بابلیها حفظ گردید

                                              • با ادب باشیم . لطفاپاسخ به این دیدگاه 1 1
                                               چهارشنبه 21 دی 1390-0:0

                                               آقایی که اسم از خود نگذاشته ایید . . به چه حقی به مردمان دیار بهارنارنج اوهین میکنید ؟ مردم بابـل کاملا فهیم ، با شخصیت ، بزرگوار و سیاسی دان هستند و خواهند بود و این شما و امثال شما هستید که از نظر شخصیتی و سیاسی فاقد ارزش هستید . دیگر کریمی چه کار باید انجام میداد که نباید میداد ؟ چه خیانتی باید میکرد که نکرد ؟ کجا میتوانست نیروهای خودی را وارد نماید که نکرد ؟ بند هم با نظر خیلی ها موافقم تا از افتخارات دیار مامطیر ( ناصری و نیاز ) حمایت کنیم . به خدا یه تار موی ناصری و نیاز می ارزد به 100 تا کریمی که فقط به فکر خود و دوستان خود بود نه جمعیت بیش از 600 هزار نفری بابـل . این را بدانید خیلی از کسانیکه در دوره قبلی از کریمی حمایت کرده بودند دیگرمایل به این کار نیستند .

                                               • بندپی شرقی پاسخ به این دیدگاه 1 0
                                                چهارشنبه 21 دی 1390-0:0

                                                واقعابرای کریمی متاسفم که کسی ازاوپیام حمایت ارسال می کند که تعامل رابه این شکل می نویسدتامل هم کریمی ضعیف هست هم طرفدارانش

                                                • مازندرانیپاسخ به این دیدگاه 2 0
                                                 چهارشنبه 21 دی 1390-0:0

                                                 مدیر محترم سایت چرا توهین به سایر کاندیدا را ثبت میکنید اما انتقاد از فرد مورد نظر خود را ثبت نمیکنید وادعای بیطرفی هم میکنید مدرک از این بالاتر

                                                 • چهارشنبه 21 دی 1390-0:0

                                                  در جواب کامنت"همه چیز 12 اسفند مشخص میشود" و مسئول سايت مازند نومه بايد عرض کنم که همه دست به دست هم داده ايد که يک نفر و آن هم کريمي را تخريب کنيد.
                                                  مگر بقيه نماينده ها چه گلي به سر ما زدند؟
                                                  آقايان نريمان، قاسم زاده(سه دوره)، ناصري.
                                                  چگونه ممکن است فردي انتخاب 50 هزار نفر باشد ولي امام جمعه شهر با اون تامل نداشته باشد.
                                                  اگر مردم بابل فهيم، باشخصيت و سياسي دان بودند که سه دوره به قاسم زاده راي نمي دادند.
                                                  اگر با شخصيت و سياسي دان بودند که به يک شهميرزادي راي نمي دادند.
                                                  پس مردم ما سياسي دان و فهيم بودند که با 50 هزار راي کريمي را انتخاب کردند.
                                                  لجاجت و دشمني و عناد را کنار بگذاريد و اندکي تامل کنيد و سرنوشت شهرتان را به نااهلان ندهيد.
                                                  انتخاب کريمي يعني التزام به ولايت فقيه.
                                                  اعتقاد و پايبند به آرمانهاي شهدا(ايشان برادر شهيد هستند)

                                                  • غلط اندازپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                   چهارشنبه 21 دی 1390-0:0

                                                   باز رگ غلط اندازی ما به جوش آمد و خواستیم خودی نشان بدهیم ولی نمیدونیم چه جوری توی این درگیری های تو و من گیر نکنیم. غلط انداز اگه این وسط وایسه و بخواد دو طرف رو جدا بکنه تازه میشه کتک خور معرکه.
                                                   حرارت دو طرف به قدری زیاده که فکر می کنم رگهای گردنشون متورم شده و عنقریب هستش که دچار آرتروز گردن بشوند. اینهمه تعصب واقعاً دست مریزاد دارد و خودکشی برای دنیای دیگران هم خودش دنیایی داره.
                                                   یکی عنوان خودش را کلانشهر بایل بزرگ می گذارد که شاید تمام آرزوهایش را در همین جمله خلاصه کرده و از زوری که برای جا انداختن این مطلب می زنه زود است که دست خودش کاری بدهد و غلط انداز در این رابطه هیچ مسئولیتی را به عهده نمی گیره.
                                                   در تعریف هایی که غلط انداز از این و اون شنیده و هیچ ادعایی هم نداره توی استان مازندران حالا تا سالهای سال نمی تونیم یک کلانشهر داشته باشیم. چون کلانشهر به شهرهایی گفته می شود که بیش از یک میلیون جمعیت داشته باشند و با تردستی که نمی شود جمعیت یک استان دو میلیون و 900 هزار نفری را توی یکی دو تا شهر جای داد.
                                                   در رابطه با افراد و کاندیداها هم لازم است کمی تحقیق بیشتری بشود تا ببینیم اصلاً خود غلط انداز از همه این ها بهتر و برتر نیست که حالا دنیال اینها شما راه بیفتین و با فحش و نا سزا و چک و لگد به جون هم بیفتین و برای خاطر نماینده شدن این یا اون دست به یقه بشوید.
                                                   البته شما همه تون حتماً از حق دفاع می کنید و اصلاً باطلی وجود نداره و هر طرفی حتماً دنبال حق است ولی در مصداق یکی می گه کریمی و یکی میگه نیاز و یگی می گه ناصری و یکی میگه فاطمی و یکی ... حتماً همه حق دارند دیگه. آخر این غلط انداز مونده که توی این مسلمونای شیعه حق پرست و حق جو سازش ناپذیر و باطل گریز چرا اینهمه تشتت و دروغ و دوز و کلک و فریب و قسم حضرت عباس باید وجود داشته باشد و هیچکس دوست ندارد اول تحقیق بکند و به حق برسد و بعد ببیند کدام یک از افراد با جق چقدر تطابق دارند؟
                                                   مثل اینکه مولای برخی از افراد امیرالمومنین علی (ع)‌ نیست که فرمود افراد را با معیار حق بسنجید نه حق را با معیار افراد. حتماً این عزیزان طبق فرمول ویژه و ناب غلط انداز بر سبیل معاویه هستند ولی دوست ندارند از نام علی فاصله بگیرند. موفق باشید و با سوت غلط انداز همدیگر را تکه پاره کنید تا ببینم رگ گردن کدامیک از شما کلفت تر است و درشتی سخن کدامیک از شما بیشتر است و زبان به توهین کدامیک از شما بالا تر است. مرحبا.

                                                   • مجیدبابایی ازامیرکلاپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                    سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                                    من بابلی هستم ومعتقدم همه چیزدردوازده اسفندمشخص می شود!اما سوزش مال آنهایی که ،کافرهمه رابه کیش خویش پندارد!!!!!!!!!!!کریمی صلابت وصلاحیتش راازمردم گرفت ومردم خودشان تشخیص می دهند چه کسی رابه مجلس بفرستندهمان مردمی که پوزه ی مدعیان قدرت وثروت رابخاک سیاه نشانده اندهمانهادوازده اسفند به آنهانشان خواهنددادکه مجلس نماینده مردم می خواهدنه انسانهای مدعی وکسی که بخواهدعقده های فروخورده خودش رابه رخ مردم وجامعه سیاسی بابل بکشد !!!!!!دوره ی خان خانی گذشت آقایان دیرمتولدشدند،خواهش می کنم مطالب مرا حذف نکنید وبگذارید آدمهای فهیم سیاسی یکباردیگربه زراندوزان جاه طلب نشان دهندکه دنیا دست کیه.

                                                    • همه چیز 12 اسفند مشخص میشودپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                     سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                                     جناب بیکار که با اسامی مختلف ( لیسانس بیکار ، رضایی فیروزجایی ، از بـابـــل ، حاجی زاده فیروزجاهی ) نظر گذاشته ایی . . چرا فکر نمیکنی بابلی ها زیرک تر و باهوش تر از این حرف ها هستند که با کامنت های جنابعالی و با عناوین مختلف فریب نخورند ؟ ظاهرا شما فکر کردید با یه عده نفهم سیاسی سر و کار دارید که اینگونه و با اسامی مختلف از شخصی که خودش هم میداند این دوره هیچ جایگاهی در بین مردمان فهیم ، با شخصیت و سیاسی دان بـابــل ندارد دفاع میکنید . دست کریمی برای مردم رو شده و همه میدانند ...انجام نمیدهد . ایشان در طول مدت این چهار سال نمایندگی فقط و فقط به فکر دوستان و اطرافیان خود بوده و تا توانسته برای آنها کار انجام داده . مگر بـابــل به این عظمت و بزرگی و با این همه جمعیت و وسعت فقط در اطرافیان و دوستان کریمی خلاصه میشود ؟ اگر شک دارید تا 12 اسفند 1390 منتظر بمانید تا ببینید مردم چگونه پاسخ این رفتارها و ... ایشان را خواهند داد .

                                                     • سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                                      من به عنوان يک شهروند بابلي اگر به آن درجه از حماقت برسيم حتما به... و ... راي ميدهم.

                                                      • سه شنبه 20 دی 1390-0:0


                                                       قابل توجه اقای موسویان وهمه اصولگرایان واقعی ..اقای... یک اصلاح طلب تمام عیار در لباس به اصطلاح مستقل ودر چنبره باند ثروت وقدرت است اگر باور ندارید کمی در سابقه سیاسی وی واطرافیانش تحقیق کنید

                                                       • یک نامطلعپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                        سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                                        این آقای مطلع که باغضب خودش داره درس اخلاق به مردم بابل میدهدجهت یادآوری ایشان عرض می کنم که بابی اخلاقی نمی توان سخن ناحقی رابرصدربنشنانند،مردم صلاح کارشان رابلدندوبه آرزوی باطل ارزشی نمی نهندتازه اسمش رامطلع می گزارد!! اماازنوع یک دشمن

                                                        • سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                                         قابل توجه طرفداران آقاي كريمي دوره تخريب ،تحجر،دريوزه گي، دروغ وطرفداري از دولت اختلاس گر(ببخشيد پاك)بسر آمده

                                                         • سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                                          کریمی در تمام دوران نمایندگی خود همواره سعی کرد که روسای ادارات را به جهت گیری های خود تغییر دهد حالا این فرد چوپان بوده یا این کاره فرقی نکرد فقط آماده سازی برای انتخابات مجلس نهم بود وبه مردم بابل اعلام می کنیم که اینگونه با رای دادن به کریمی سرخودشان را کلا نگذارند چون دود مطمئنا به چشم آنها خواهد رفت!!!!!

                                                          • سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                                           آقای ناصری ازظلمی که به فغانپورشدازسنگ ناله برخاست!شماآدمی وارسته وفاضل وامانتدارهستیدچراازمظلوم دفاع نمی کنی؟باورکن اگراقامه حق کنی به خداومردم نزدیکتری تا به سیاست بخواهی بخدا ومردم خدمت بکنی! نشان بده که تقوای شمادربزنگاههای عدالت خواهانه طرف مظلوم خواهی بود،آنوقت شان شمانزدمردم باکمترین تبلیغی هویدا خواهدشد،بخدامن ازخلوص فغانپور مثل شماایمان دارم،اما بدانیدآقای که این خبررانوشتی آن آقای مدیرکل بازنشسته شده که ازش نام بردی هم تواین کاردخیل بودچراازاون نگفتی؟

                                                           • لیسانس بیکارپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                            سه شنبه 20 دی 1390-0:0

                                                            کریمی نمادی ازنماینده ای پیگیروبی ادعاوفارغ ازدک وپز برای مردم است، اطوهای کت وشلوار آقایان اجازه حضورطبقه پائین دست را نزدآنهانخواهددادمردم باشخصیتی خاکی چون کریمی همیشه احساس راحتی می کنند!فیس وافاده آنهادل ودماغ مردم رامکدرمی کندکریمی یک فرصت برای ضعفا وکسانیکه پارتی ندارند،اوراازدست ندهیم

                                                            • زیرآبی ریکاپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                             دوشنبه 19 دی 1390-0:0

                                                             آقای مهدی از زیرآب تو مطمئن هستی که ادیانی پول نگرفته؟ کسانی که دوره قبل سنگ ادیانی را به سینه میزدنند، این دوره برایش پر کاه هم هوا نمیکنند.

                                                             • رضایی فیروزجاییپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                              دوشنبه 19 دی 1390-0:0

                                                              ما بندپی ها خدمتی که دکتر کریمی به ما کرده را فراموش نمیکنیم و دوباره ایشان را به مجلس میفرستیم . این نامردی است که دکتر بسیاری از مناصب دولتی را در اختیار جوانان بندپی قرار داده ولی ما از ایشان حمایت نکنیم

                                                              • دوشنبه 19 دی 1390-0:0

                                                               کریمی مهمترین رقیب انتخابات است . چون بی پروا و روشن حرف میزند دست بسیاری از .... را رو کرد. چهار سال به اندازه ده سال کار کرد .به روستاییان بها داد وخیلی باهوش وکارکشته هستند

                                                               • دوشنبه 19 دی 1390-0:0

                                                                بابل کریمی را می خواهد وبس

                                                                • دوشنبه 19 دی 1390-0:0

                                                                 باسلام
                                                                 اول اینکه اسم کوچک آقای هادیزاده ی معلم شمسعلی است
                                                                 نکته بعدی اینکه ایشان ازمعدودکاندیدهایی هستند که اصالت،کار،منزل وسرمایه شان دربابل هست ومانندکاندیدای دیگر فقط هنگام انتخابات ادعای بابلی بودن ندارن
                                                                 نکته بعدی اینکه اگر یک منازعه بین تمام کاندیدهای بابل صورت گیردمتوجه خواهیدشدکه فقط ایشان می توانند ازحق مردم مظلوم بابل دفاع کنندبرخی ازاین آقایان قبلا هم دارای پست های مختلف بودن اماکاری ازدستشان برنیامد
                                                                 نکته آخر:یک نویسنده سیاسی خوب ادعای سیاسی بودن نمی کند درمطالبی که می نویسدواین ضعف شمارامیرساند
                                                                 امیدوارم مطالب راثبت کنید
                                                                 ماجوانان بابلی فقط وفقط به دکتر معلم رای میدهیم

                                                                 • حاجی زاده فیروزجاهیپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                  دوشنبه 19 دی 1390-0:0

                                                                  کریمی آنقدرنزدمردم بابل عزیزهست که نیازی به (نیازها) وامتحان بدپس داده هانباشد،کریمی صداقت وپشتکاروهمت مردم ولطف خداراباخودداردوالا کی فکرمی کردنیازآذری باآن یال وکوپالش،توسط اوزمینگیرشود!ازسایت مازندنومه انتظارداریم قضاوتش رامثل نویسنده این متن صادقانه وبی طرفانه ونیزبدون جهت گیری تنظیم کندتا اعتبارش رازیرسوال نبردهمش دارین باجهت گیری پیام می زارید،من بااشتیاق آمدم متن راخواندم اماپیامهاراصادقانه تنظیم شده نمی دانم ظلم بسویه عدل است بایدرعایت کنیداگربه ذائقه شما نیامدحذفش نکنید

                                                                  • فیروزجاییپاسخ به این دیدگاه 1 0
                                                                   دوشنبه 19 دی 1390-0:0

                                                                   بنده فیروزجایی و از هم محله ایی های کریمی هستم . ایشان به هیچ عنوان به فکر مردم و شهرستان خود نیستند و فقط در تلاش هستند تا برای خود و فامیلان خود کار درست کنند . بنده به عنوان یک فیروزجایی نمیخواهم از ایشان حمایت کنم و در این دوره به حسین نیاز رای میدهم .

                                                                   • دوشنبه 19 دی 1390-0:0

                                                                    فقط دکتر احمد فاطمی و حسین نیاز آذری

                                                                    • دوشنبه 19 دی 1390-0:0

                                                                     بنده هم با نظر کلانشهر بابل بزرگ موافقم . زوج انتخاباتی ناصری _ نیاز میتواند مرهمی باشد بر زخم های کهنه و دردهای سوزان دیار بهارنارنج . بنده در دوره قبلی از کریمی حمایت میکردم و به ایشان رای دادم ولی ایشان با کارهای خود و خیانت های خود کاری کردند که بنده از رای خود پشیمان شدم و این دوره به هیچ عنوان از ایشان حمایت نخواهم کرد . تا امثال حاج حسین نیاز و حاجاقا ناصری در صحنه هستند ، دلیلی ندارد از کسی که فقط به فکر خود و اطرافیانش میباشد حمایت کنیم .

                                                                     • معصوم نیاپاسخ به این دیدگاه 1 0
                                                                      يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                                      حاجی نیاز راباید رفته به مجلس بدانیدوکریمی رفتنی شدشماحدس بزنیدنفربعدی کیه؟ایشان اگرازتحلیلگراین نوشته یک مصاحبه بی سانسوربگیره می تواندبرای خوانندگان سایت شما وهم برای طرفدارانش خیلی موثرباشد.اگرحاجی نیازبزرگ هم باشه خوبه،چون سالهادراستان کارکرده ومی تواندراههارانشون بده....

                                                                      • تحلیلگر استانپاسخ به این دیدگاه 1 0
                                                                       يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                                       سلام

                                                                       معیار شناسایی کاندیدای اصلح:
                                                                       کاندیدای مجلس باید در درجه اول اخلاق مدار باشه تا دروغ نگه و دستش برای امضا های خلاف نچرخه
                                                                       و به نام اصول گرایی اختلاس نکنه و به نام اصلاح طلبی سیاسیم رو حاکم نکنه و بستر ساز پوچیسم نشه
                                                                       و بعد تحصیل کرده باشه البته صرف دانشگاهی بودن تحصیل کرده محسوب نمیشه تحصیل کرده کسی است که در طول زندگی اش اهل علم و تحصیل و بینش مندی و تفکر باشه
                                                                       در ضمن گذشته نیکی داشته باشه اونچه که دایه اش رو داره خودش انجام داده باشه
                                                                       استفاده ابزاری از دین خدا نکنه و
                                                                       به کانون های قدرت و رانت دولتی وصل نباشه
                                                                       سرسپرده لابی های و اسپانسر های مالی نباشه
                                                                       و در نهایت این که در سطح استان مازندران این افراد انگشت شمارند
                                                                       در بابل تحقیقا این فرد دکتر عابدین مؤمنی است

                                                                       • کلانشهر بـابـــل بـزرگپاسخ به این دیدگاه 1 0
                                                                        يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                                        سلام نیاز آذری . . خدا حافظ کریمی
                                                                        بابلی ها ناصر و نیازشان را میخواهند .
                                                                        بـابـــل بـزرگ باید نمایندگانی به مراتب بزرگتر ، دلسوزتر ، روراست تر و راستگو تر از جناب کریمی داشته باشد .
                                                                        نمایندگانی که شهرستان اول و مهم استان را در اطرافیان خود خلاصه نکند و به باقی 600 ، 700 هزار بابلی پشت نکند .
                                                                        کسی که تمامی تلاشش عزل نیروهای خدوم ، پرتلاش و با تجربه و نصب نیروهای فاقد شرایط و از اطرافیان خود بوده لایق انتخاب و جمایت مجدد نیست .
                                                                        نمایندگی شهرستان ولایت مدار و دارالمومنین باید دست افراد دلسوز ، پرتلاش ، درست کار ، دین دار و راستگو باشد نه افرادی که با هر زد و بندی نیروهای خودی را در ادارات و ارگان ها وارد نمایند .
                                                                        به نظر بنده اتحاد ناصری و نیاز میتواند بهترین تصمیمی باشد که بابلی های سیاسی فهم در 12 اسفند 1390 خواهند گرفت .

                                                                        • امیرحسینپاسخ به این دیدگاه 1 0
                                                                         يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                                         بنده به انتخاب خوب مردم عالم پروربابل دراین دوره یقین دارم ولی شخصاخیلی دوست دارم یکی ازگزینه ها دکتراحمدفاطمی باشد

                                                                         • مهدی از زیرابپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                          يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                                          آره.منم شنیدم که از 12 نماینده ده تاشون نزدیک به 16 میلیارد پول گرفتن.واقعا ناراحت کننده بود.بازم گلی به جمال اقای دکتر ادیانی و مقیمی که با اخلاص کار میکنن.آقای اسلامی خواهش میکنم اطلاعاتی از این خبر بد جمع آوری کنید.

                                                                          • سجاد از بهشهرپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                           يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                                           سلام.امیدوارم این مطلب رو نشنیده باشین که تو سایت نزدین.این مطلب که تو اختلاص 3000 میلیاردی از 12 نماینده استان فقط 2 نماینده پول نگرفتن و نقشی هم توش نداشتن.اون دو نماینده هم آقای مقیمی و آقای ادیانی بودند.لطفا تحقیق کنید و ما و خودتان را بیشتر مطلع کنید.

                                                                           • حسین تبارپاسخ به این دیدگاه 0 0
                                                                            يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                                            ازتحلیل ورصدهای زیبای شمادرحوزه ی بابل لذت بردم، وبدرستی به نقاط ضعف وقوت کاندیداهااشاره گردیددرواقعکریمعنی بنمایندگی ازطبقه ضعفا ونیازآذری ازطبقه متوسط به بالاوکسانیکه ازقدرت ومنم منم کردنهاافتادندفاطمی طبقه روشنفکران وجریانات به حاشیه رفته وبنمایندگی ازدانشگاه آزادآقای ناصری ویژه ی اصولگرایان بابل وبنمایندگی ازامام جمعه که اگرمردم اوراانتخاب نکنندانتخابات بابل ممکن است مسئله دارشود!!آقای هادیزاده،بنمایندگی ازطبقه ی گمنام واگراودرانتخابات ولو رای نسبی هم بیاورد،چون دانپزشک است یعنی انتخاباتی معنی داردربابل؟؟؟؟؟؟؟

                                                                            • يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                                             دوست عزیز نویسنده مطئمن باشید فقط دو نفر از بابل در انتخابات آینده برنده خواهند بود .یکی دکتر احمد فاطمی و دیگری حسین نیاز آذری .بقیه اشان امتحان پس داده اند .مردم بابل به کارآمدی و چهرهای جدید فکر می کنند .

                                                                             • يکشنبه 18 دی 1390-0:0

                                                                              الان هم معتقدیم اگرفغانپوربیایدرای اول رادارد،حسودان سیاسی وفخرفروشان یک لاقباعرصه رابرکسانیکه می توانندنماینده واقعی مردم باشندتنگ می خواهندوالا امثال فغانپورکه سالهادرکارقضاوت باعدالتی مثال زدنی تصویری ازشیعه علی ع رابنمایش درآورده ظاهرا"باب میل زر وزور وتزویربابل نبوده است فقانپوربایدردمی شدتاامثال ناصری رای بیاورند،احسن بقلم سوادکوهی دمت گرم


                                                                              ©2013 APG.ir