تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 25 مهر 1383-0:0

صيد ۶هزارتن انواع ماهيان استخوانى در شمال

پيش بينى مى شود امسال حداقل ۶هزارتن انواع ماهيان استخوانى درسواحل مازندران توسط صيادان ماهى استحصال مى شود.


مديركل شيلات مازندران با اعلام اين مطلب گفت: از اين ميزان ماهى صيدشده حدود ۵۰ درصد را سفيد، ۳۵ درصد كفال و ۱۵ درصد ديگر را ساير گونه ها تشكيل مى دهند. مهندس «قاسمى» اظهارداشت: اتحاديه صيادى استان نيز براى انجام فعاليتهاى تعاونيهاى صيادى در سال جارى بيش از ۴۰۰ميليون تومان امكانات موردنياز را ازجمله تور و طناب خريدارى و به صيادان تحويل داده است.


    ©2013 APG.ir