تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

شنبه 25 مهر 1383-0:0

افزايش همكاري دانشگاه مازندران با دانشكده هنر و معماري دانشگاه مازندران با دانشگاه برلين

با سفر هيات آلماني دانشگاه صنعتي برلين به مازندران، همكاري اين دانشگاه با دانشكده هنر و معماري دانشگاه مازندران افزايش يافت.


اعضاي اين هيات چهار نفره كه پروفسور شيفر ـ رييس دانشكده شهرسازي و توسعه اجتماعي و محيط زيست برلين ـ رياست آن‌را بر عهده دارد، پس از بازديد از امكانات و فضاي آموزشي دانشكده هنر و معماري در گفت‌ؤگو با دكتر ميرنيا ـ رييس دانشگاه مازندران ـ مراتب علاقه خود و دانشگاه صنعتي برلين را براي همكاري با اين دانشگاه ابراز داشتند. شيفر با اشاره به اين مطلب كه هم اكنون دانشگاه صنعتي برلين با وزارت مسكن و شهرسازي ايران همكاري مي‌كند، وجود همكاريهاي علمي و تحقيقاتي با دانشگاه‌هاي ايران را مهم دانست. دانشگاه برلين با قدمتي بيش از سد قرن سابقه علمي و تحقيقاتي از جمله دانشگاه هاي معتبر جهان است كه هم اكنون با 17 دانشگاه دنيا از جمله دانشگاه‌هاي حاشيه درياي خزر همكاري تنگاتنگي دارد و دانشگاه مازندران نيز در حال حاضر با دانشگاه‌هاي ژاپن، گوتينگن آلمان، دانشگاههاي حاشيه درياي خزر و مركز تحقيقات برنج فيليپين همكاري مي‌كند.


    ©2013 APG.ir