تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 26 مهر 1383-0:0

هشدار كشاورزان تنكابني

جمعي از كشاورزان منطقه تنكابن با تهيه توماري در مورد عدم رسيدگي به وضعيت كشاورزان هشدار دادند.


در اين طومار آمده است: كليه مسئولان دلسوز هوشيار باشند كه كشاورزي شمال در حال از بين رفتن است، چايكاران بدبخت شده اند و اغلب زمين هاي برنجكاري امسال زيركشت نرفت. همچنين مركبات هم از بين رفتني است، چرا كه مركبات و حاصل سال گذشته مان زباله حاشيه خيابانها شد تا حدي كه كيلوئي 30 تا 70 تومان افشره اي بناچار مثل ميت دفنش كرديم. كشاورزان در نامه خود افزودند: از طرفي سموم كشاورزي در شركت هاي تعاوني با قيمت مصوب موجود نيست و اما در بازار به صورت فراوان و با قيمت گزاف موجود و حمايت ها از توليدكنندگان اين بخش غيرملموس است. در اين نامه از دولتمردان خواسته شده تا واقعيت هاي پنهان در لابلاي درختان سبز جنگل هاي شمال را ببينند و به ياري توليدكنندگان بخش كشاورزي بشتابند.


    ©2013 APG.ir