تعداد بازدید: 2437

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 23 بهمن 1390-22:51

همه گازسوز کردیم

در هر طبقه یک معاون مستقر کردیم/بعد از استانداری،حجم بیشترین مراجعات به سمت اداره کل امور اقتصادی و دارایی است/ دیدم هر کسی یک کامپیوتر و یک پرینتر دارد در صورتی که می توانستند از یک پرینتر به صورت اشتراکی استفاده کنند/خودم به عنوان دبیرستاد هدفمندی یارانه ها و همه کارکنان،اتومبیل های خود را گازسوز کردیم/درآمد مصوب استان 333 میلیارد تومان است/درآمد شرکت ها نسبت به سال گذشته کاهش یافت.(متن+حاشيه هاي نشست خبري مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران)


مازندنومه،کلثوم فلاحي:محمود شعبان زاده پیش از ظهر یک شنبه در سومین نشست خبری خود با بیان اینکه شاید این اتاق تغییراتی نداشته اما سیستم ها را دگرگون کردیم، بیان داشت:سیستم اتوماسیون وجود داشت اما انجام نمی شد و تلفن گویا و سامانه پیامک هم راه اندازی کردیم.

 وی با اشاره به اینکه در ملاقات های عمومی استاندار ، سومین دستگاهی هستیم که بیشترین ارتباط مردمی را داریم،یادآور شد:در سفرهای رئیس جمهوری هم بعد از استانداری ، حجم بیشترین مراجعات به سمت اداره کل امور اقتصادی و دارایی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران خاطرنشان کرد:‌به همین دلیل کمتر کسی را می بینیم که از این دستگاه گلایه داشته باشد که کار انجام نشده و اندک افرادی هم صرفا به دلایل خاص مشکل شان رفع نشده است.

شعبان زاده با اشاره به اینکه استانداردسازی دستگاه بحث دیگری است که مورد پیگیری قرار گرفت، بیان داشت:در بحث استانداردسازی ایزو9001 را داریم که در مدل 2008 قرار دارد.

*بیشترین سهم درآمد مربوط به اداره کل مالیاتی است

اين مسئول اقتصادي با بیان این که درآمد مصوب استان 333 میلیارد تومان است و بخشی از این درآمد که مربوط به جرائم راهنمایی و رانندگی است از حیطه استانی خارج و ملی شده و مقدار آن هم بسیار جزئی است ، تصریح کرد:‌از مصوب 333 میلیارد درآمد استان،280 میلیارد تومان درآمد مالیاتی و 53 میلیارد تومان هم درآمد سایر دستگاه های دولتی است.

شعبان زاده ادامه داد:در پایان 10 ماه میزان وصولی 310 میلیارد تومان بوده که 260 میلیون تومان درآمد مالیاتی است.

وی بیان داشت:‌در 10 ماه اخیر نسبت به درآمد مصوب 32 میلیارد و 600 میلیون تومان درآمد مازاد داریم و رشد وصولی نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/13 درصد است.

شعبان زاده گفت:‌درصد تحقق مصوب 1/93 درصد است که در مدت 10 ماهه 8/11 درصد رشد داشتیم که این رقم همان مازاد درآمد است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سهم درآمد مربوط به اداره کل مالیاتی است ، یادآور شد:انتظار می رود تا پایان سال جاری معادل میزان درآمد مازاد سال گذشته که 55 میلیارد تومان بود، درآمد مازاد داشته باشیم.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها خاطرنشان کرد:80 درصد از اعتبارات درآمد طبق قانون تملک دارایی سرمایه ای و 20 درصد هم مشمول اعتبارات هزینه ای استان خواهد شد و 2 سال است که به نحو مطلوب از این درآمد استفاده می کنیم.

*اعتبارات هزینه ای 195 میلیارد تومان بود

شعبان زاده اظهار داشت:‌9 شرکت خصوصی استان در 10 ماهه امسال 30 میلیارد تومان درآمد داشتند و درآمد دانشگاه ها هم 156 میلیارد و 930 میلیون تومان بوده است.

شعبان زاده با بیان اینکه در سال جاری اعتبارات هزینه ای 195 میلیارد تومان بود ، گفت:80 میلیارد تومان از این رقم معادل حقوق و مزایای کارمندان دولتی است که در 10 ماهه جاری 75 میلیارد تومان پرداخت شده است.

 وی با اشاره به اینکه از مبلغ 195 میلیارد تومان ، 115 میلیارد تومان مربوط به مصوب سایر هزینه ها است ،ادامه داد:در 10 ماهه امسال پرداخت اعتبارات هزینه ای بیش از 92 میلیارد تومان بوده است.

شعبان زاده با بیان اینکه اعتبارات سه ماهه چهارم سال برای حقوق و مزایا معادل 98 درصد و برای سایر هزینه ها 87 درصد است ، بیان داشت:اگر 100 درصد هم محقق شود باز هم کسری بودجه داریم.

*سهم استانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای 75 درصد است

وی خاطرنشان کرد:‌اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مصوب استانی با 2 درصد سهم نفت معادل 190 میلیارد تومان است.

شعبان زاده یادآور شد:سهم استانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای 75 درصد و سهم نفت هم 100 درصد تخصیص یافته است. وی با اشاره به اینکه 73 درصد از اعتبارات ملی استانی شده ، تخصیص یافته تصریح کرد:تاکنون از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای 105 میلیارد تومان و از محل سهم نفت هم 63 درصد پرداخت کردیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار داشت:‌از منابع ملی استانی شده 15 میلیارد و 400 میلیون تومان معادل 62 درصد و از منابع حوادث هم 62 درصد پرداختی داشتیم.

از لابه لای اظهارات مدیرکل

-‌وقتی به این ساختمان آمدم تغییرات زیادی انجام دادم و در هر طبقه یک معاون مستقر شد.

-‌وقتی آمدم دیدم هر کسی یک کامپیوتر و یک پرینتر دارد در صورتی که می توانستند از یک پرینتر به صورت اشتراکی استفاده کنند و این کار را انجام دادیم.

- هیچ کاری را به آن صورت با کاغذ انجام نمی دهیم و خودم به عنوان دبیرستاد هدفمندی یارانه ها و همه کارکنان ، اتومبیل های خود را گازسوز کردیم.

-‌تاکنون از درآمد 13 میلیاردی شش ماه نخست فقط 2 میلیارد و 100 میلیون تومان اختصاص یافته در حالی که باید 50 درصد اختصاص می یافت.

- درآمد شرکت ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته و ‌این موضوع به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده چراکه طبق قانون بودجه ، درآمدها به حساب متمرکزی در خزانه داری کل می رود و دوباره قسمتی به شرکت های دولتی برمی گردد.

-984 هزار نفر خانوار ثبت شده در مازندران برای دریافت وجوه نقدی یارانه داریم.

- در مرحله دوازدهم پرداخت وجوه نقدی یارانه ، 139 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کردیم و تاکنون در 12 مرحله واریز وجوه نقدی در مجموع 1845 میلیارد و 600 میلیون تومان در مازندران پرداخت شده است.    ©2013 APG.ir