تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 26 مهر 1383-0:0

مديرعامل شركت ملي نفت: عمليات اكتشاف نفت دردرياي خزر سال آينده آغاز مي شود

مديرعامل شركت ملي نفت ايران گفت: با آماده شدن دستگاه حفاري نيمه شناور توسط شركت صدرا، عمليات حفاري جهت اكتشاف در حوزه درياي خزر آغاز خواهدشد.


«سيدمهدي ميرمعزي» درحاشيه انعقاد قرارداد همكاري ميان شركت ملي نفت ايران و شركت اسپانيايي رپسول به خبرنگاران گفت: تأخير پيمانكار در اجراي به موقع تعهداتش، سبب طولاني شدن در آغاز عمليات اكتشاف شده است. وي پيش بيني كرد: عمليات حفاري اكتشافي در نيمه دوم سال آينده در درياي خزر شروع شود. ميرمعزي تصريح كرد: لرزه نگاري در درياي خزر درحال انجام است و بخش زيادي از آن انجام شده كه بايد خطوط لرزه نگاري پردازش، تفسير و درنهايت بهترين نقطه كه احتمال قوي تري براي وجود هيدروكربور در آن است، شناسايي و عمليات در آن آغاز شود.


    ©2013 APG.ir