تعداد بازدید:

توصیه به دیگران 1

يکشنبه 26 مهر 1383-0:0

تخريب بدون وقفه بناهاى غيرمجاز در مازندران

طبق قانون نظارت بر ساخت و سازهاى غيرمجاز، تخريب بناهاى غيرمجاز در استان مازندران بدون وقفه انجام مى گيرد.


معاون برنامه ريزى و مالى ادارى استاندارى مازندران با جمعى از مسؤولان استان در بازديد از بناهاى تخريبى ضمن بيان مطلب فوق، افزود: اينگونه تخريب ها بايد بدون وقفه و شبانه روزى صورت گيرد تا سرعت اينگونه ساخت و سازها متوقف شود. «ميرلوحى » همچنين از محل تسطيح ۴۰۰هكتار اراضى جنب خزر شهر جنوبى كه توسط سازمان عمران و مسكن واحد درياكنار صورت گرفته و در حال فعاليت بود نيز بازديد و دستور توقف عمليات تسطيح را صادر كرد.


    ©2013 APG.ir